Міжнародний Науково-технічний Університет

Укл.:Міщук Д. М., Сироватко З. В., Абрамов С. А. Ігрові види спорту. Волейбол: навч. посіб. — Київ : КПІ ім. Ігоря Сікорського, 2023. — 143 с.

Денисовець Т. М., Квак О. В. Біологічні аспекти фізичного виховання : навч.-метод. посіб. — Полтава : Сімон, 2020. — 131 с.

Онопрієнко О. В. Особливості фізичного виховання студентів у спеціальних медичних групах: навч.-метод. посіб. — Черкаси, 2018. — 116 с.

Олексієнко Я. І., Гунько П. М. Теорія, види та технології оздоровчо-рекреаційної рухової діяльності : навч.-метод. посіб. — Черкаси : ЧНУ імені Б. Хмельницького, 2018. — 260 с.

Байдюк М. Ю., Галан Я. П., Молдован А. Д. Легка атлетика з методикою викладання: навч. посіб. — Чернівці : Чернівец. нац. ун-т ім. Ю. Федьковича, 2023. — 184 с. — ISBN 978-966-423-786-1

Книжок у каталозі: 6889
Книжок у електр. бібліотеці: 5773
Усього літератури: 12662
Відвідувачів на сайті: 54
Користувачів у каталозі: 357

Сайт МНТУ

Центр дистанційної освіти

Логін:
Пароль:

Електронна бібліотека


Знайти літературу

Сортувати за автором за назвою

Структура бібліотеки -> Бібліотека -> 34. Право -> 347.2. Право інтелектуальної власності ->

1. Аксютіна А. В., Нестерцова-Собакарь О. В., Тропін В. В. Інтелектуальна власність: навч. посіб. — Дніпро: Дніпроп. держ. ун-т внутр. справ, 2017. — 140 с. — ISBN 978-617-7665-16-7
2. Бенедисюк І. М. Посібник для суддів з інтелектуальної власності. — Київ: К.І..С., 2018. — 424 с. — ISBN 978-617-684-209-5
3. Білоусова Н. О., Гаврушкевич Н. В., Данильченко М. А. Інтелектуальна власність та патентознавство : підручник. — Київ : КПІ ім. Ігоря Сікорського, Вид-во "Політехніка", 2021. — 374 с. — ISBN 978-966-990-039-5
4. Килимник І. І. Інтелектуальна власність та міжнародне право: конспект лекцій. — Харків : ХНАУМГ імені О. М. Бекетова, 2018. — 97 с.
5. Кірін Р. С. Інтелектуальна власність: Підручник. — Дніпропетровськ : НГУ, 2012. — 320 с. — ISBN 978-966-350-323-3
6. Мікульонок І. О. Інтелектуальна власність: навч. посіб. — Київ : НТУУ "КПІ", 2012. — 238 с. — ISBN 978-966-622-356-5
7. Нечай А. А. Право інтелектуальної власності: навч.-метод. комплекс. — К.: МНТУ, 2017. — 44 с. — ISBN 966-667-170-0
8. Підопригора О. А., Святоцький О. Д. Право інтелектуальної власності: Академічний курс: Підручник для студ. вузів. — К.: Ін Юре, 2004. — 672 с. — ISBN 966-313-121-7
9. Попова. Л. М., Хромов А. В. Інтелектуальна власність. Підручник. — Харків, "Федорко", 2021. — 262 с. — ISBN 978-617-7664-74-0
10. Світличний О. П. Право інтелектуальної власності: Підручник. — Київ : НУБіП України, 2016. — 355 с. — ISBN 978-617-7189-84-7
11. Семків В. О. Інтелектуальна власність: підручник. — Львів : Галицький друкар, 2015. — 280 с.
12. Харитонов Є. О., Харитонова О. І., Некіт К. Г. Право власності: навч. посіб. — Одеса: Видавничий дім "Гельветика", 2018. — 256 с. — ISBN 978-966-916-366-0
13. Ходаківський Є. І. Інтелектуальна власність: економіко-правові аспекти: навч. посіб. — Київ : Центр учбової літератури, 2014. — 276 с. — ISBN 978-617-673-296-9
14. Цыбулев П. Н. Оценка интеллектуальной собственности: учеб.пособие. — К.: Ин-т интеллект. собств. и права, 2005. — 192 c. — ISBN 966-8786-05-Х
15. Чепис О. І., Булеца С. Б., Олійник Р. Б. Право інтелектуальної власності: навч.- метод. посіб. — Ужгород: ДВНЗ "УжНУ", 2023. — 52 с.
16. Чепис О. І., Булеца С. Б., Олійник Р. Б. [та ін.] Право інтелектуальної власності: навч.-метод. посіб. — Ужгород: ДВНЗ "УжНУ", 2019. — 50 с.
17. Юніна М. П. Право інтелектуальної власності. — Дніпро: ДДУВС, 2019. — 82 с.