Міжнародний Науково-технічний Університет

Рогачева О. С. група ЗМм-01. Управління збутовою діяльністю підприємства. — Київ: МНТУ, 2022. — 116 с.

Осика Л. К. група ЗММ-01. Сучасні методи управління проектами. — Київ: МНТУ, 2022. — 114 с.

Ободзінська Н. М. Управління якістю продукції на підприємстві. — Київ: МНТУ, 2022. — 128 с.

Кльок І. І. група ДВО-зФНм-01. Антикризове управління фінансами підприємства в сучасних умовах. — МНТУ, 2022. — 115 с.

Бєйсенбаєва Н. С. Антикризове управління фінансовою діяльністю підприємства. — МНТУ, 2022.

Книжок у каталозі: 7071
Книжок у електр. бібліотеці: 5381
Усього літератури: 12452
Відвідувачів на сайті: 43
Користувачів у каталозі: 357

Сайт МНТУ

Центр дистанційної освіти

Логін:
Пароль:

Електронна бібліотека


Знайти літературу

Сортувати за автором за назвою

Структура бібліотеки -> Бібліотека -> 61. Медичні науки -> 611. Анатомія. Анатомія людини та порівняльна анатомія ->

1. Боярчук О. Д., Гаврелюк С. В. Вікова анатомія та фізіологія. 2017.
2. Воробьев А. Н. Анатомия силы. — М.: Физкультура и спорт, 1987. — 80 с.
3. Гайворонский И. В. Анатомия мышечной системы (мышцы, фасции и топография): учеб. пособие. — СПб.: ЭЛБИ СПб, 2006. — 84 с. — ISBN 5-93979-123-9
4. Давыдовский И. В. Общая патология человека: учеб. пособие. — М.: Медицина, 1969. — 611 с.
5. Атлас топографической анатомии человека: в 3-х ч / Ю. Л. Золотко. — М.: Медицина, 1976. — Ч. 3 Верхняя и нижня. — 296 с.
6. Атлас топографической анатомии человека: в 3-х ч / Ю. Л. Золотко. — М.: Медицина, 1967. — Ч. 2 Живот, грудь, т. — 272 с.
7. Атлас топографической анатомии человека: в 3-х ч / Ю. Л. Золотко. — М.: Медицина, 1964. — Ч.1 Голова и шея. — 212 с.
8. Катц Б. Нерв, мышца и синапс: монография. — М.: Мир, 1968. — 221 с.
9. Кікінчук В. В., Лозова С. М., Гусєва В. О. [та ін.] Судова медицина та психіатрія: навч. посіб.. — Харків: Харківський національний університет внутрішніх справ, 2019. — 184 с. — ISBN 978-966-610-240-2
10. Коляденко Г. І. Анатомія людини: підручник для студентів вищ. пед. навч. закладів. — Київ: Либідь, 2005. — 384 с. — ISBN 966-06-0385-1
11. Костиленко Ю. П., Старченко І. І., Прилуцький О. К. [та ін.] Анатомія людини: курс лекцій: навч. посіб. — Полтава, 2015.
12. Кубарко А. И., Yamashita S. Щитовидная железа. Фундаментальные аспекты. — Минск; Нагасаки, 1998. — 368 с. — ISBN 4-931481-00-0
13. Михайлов С. С. Международная анатомическая номенклатура. — М. : Медицина, 1980. — 240 с.
14. Мойсак О. Д. Основи медичних знань і охорони здоров’я: Навч.посібник. - 3-є вид., виправлене та доповнене. — К.: Арістей, 2005. — 588 с. — ISBN 966-8458-18-4
15. Павлович Н. В. Биомагнитные ритмы: науч. изд. — Минск: Университетское, 1991. — 136 с. — ISBN 5-7855-0417-0
16. Патологическая анатомия: частный курс: учеб. для мед. вузов: в 2 т. / М. А. Пальцев, Н. М. Аничков. — М.: Медицина, 2001. — т. 2, ч. ІІ. — 675 с. — ISBN 5-225-04625-8
17. Патологическая анатомия : учебник: в 2-х т / М. А. Пальцев, Н. М. Аничков. — М. : Медицина, 2001. — Т.1. — 528 с.
18. Позин Н. В. Элементы теории биологических анализаторов. — М. : Наука, 1978. — 360 с.
19. Анатомия человека: учебник : в 2-х т / М. Р. Сапин. — М. : Медицина, 2001. — Т.2. — 640 с. — ISBN 5-225-03379-2
20. Анатомия человека: в 2-х т / М. Р. Сапин. — М.: ГЭОТАР-Медиа, 2001. — Т.1. — 640 с. — ISBN 978-5-9704-3483-3