Міжнародний Науково-технічний Університет

Максименко М. О. Дошка оголошень кафедри для викладачів та студентів. 2020. — 44 c.

Линник О. О. Створення тривимірної моделі персонажу комп’ютерної гри засобами Blender. — МНТУ, 2020. — 54 c.

Куцак Я. В. Розробка інтернет магазину продажу меблів з застосуванням власного шаблону MVC. — МНТУ, 2020. — 75 c.

Величко В. Я. Розробка програмної системи ведення тренувань Fitness Sparta. — МНТУ, 2020. — 135 c.

Юхименко М. В. Проектування системи аутентифікації особи за відбитком пальця. — МНТУ, 2020. — 116 c.

Книжок у каталозі: 6815
Книжок у електр. бібліотеці: 4006
Усього літератури: 10821
Відвідувачів на сайті: 27
Користувачів у каталозі: 1259

Сайт МНТУ

Центр дистанційної освіти

Логін:
Пароль:

Електронна бібліотека


Знайти літературу

Сортувати за автором за назвою

Структура бібліотеки -> Бібліотека -> 61. Медичні науки -> 611. Анатомія. Анатомія людини та порівняльна анатомія ->

1. Боярчук О. Д., Гаврелюк С. В. Вікова анатомія та фізіологія. 2017.
2. Воробьев А. Н. Анатомия силы. — М.: Физкультура и спорт, 1987. — 80 с.
3. Гайворонский И. В. Анатомия мышечной системы (мышцы, фасции и топография): учеб. пособие. — СПб.: ЭЛБИ СПб, 2006. — 84 с. — ISBN 5-93979-123-9
4. Давыдовский И. В. Общая патология человека: учеб. пособие. — М.: Медицина, 1969. — 611 с.
5. Атлас топографической анатомии человека: в 3-х ч / Ю. Л. Золотко. — М.: Медицина, 1976. — Ч. 3 Верхняя и нижня. — 296 с.
6. Атлас топографической анатомии человека: в 3-х ч / Ю. Л. Золотко. — М.: Медицина, 1967. — Ч. 2 Живот, грудь, т. — 272 с.
7. Атлас топографической анатомии человека: в 3-х ч / Ю. Л. Золотко. — М.: Медицина, 1964. — Ч.1 Голова и шея. — 212 с.
8. Катц Б. Нерв, мышца и синапс: монография. — М.: Мир, 1968. — 221 с.
9. Коляденко Г. І. Анатомія людини: підручник для студентів вищ. пед. навч. закладів. — Київ: Либідь, 2005. — 384 с. — ISBN 966-06-0385-1
10. Кубарко А. И., Yamashita S. Щитовидная железа. Фундаментальные аспекты. — Минск; Нагасаки, 1998. — 368 с. — ISBN 4-931481-00-0
11. Михайлов С. С. Международная анатомическая номенклатура. — М. : Медицина, 1980. — 240 с.
12. Мойсак О. Д. Основи медичних знань і охорони здоров’я: Навч.посібник. - 3-є вид., виправлене та доповнене. — К.: Арістей, 2005. — 588 с. — ISBN 966-8458-18-4
13. Павлович Н. В. Биомагнитные ритмы: науч. изд. — Минск: Университетское, 1991. — 136 с. — ISBN 5-7855-0417-0
14. Патологическая анатомия: частный курс: учеб. для мед. вузов: в 2 т. / М. А. Пальцев, Н. М. Аничков. — М.: Медицина, 2001. — т. 2, ч. ІІ. — 675 с. — ISBN 5-225-04625-8
15. Патологическая анатомия : учебник: в 2-х т / М. А. Пальцев, Н. М. Аничков. — М. : Медицина, 2001. — Т.1. — 528 с.
16. Позин Н. В. Элементы теории биологических анализаторов. — М. : Наука, 1978. — 360 с.
17. Анатомия человека: учебник : в 2-х т / М. Р. Сапин. — М. : Медицина, 2001. — Т.2. — 640 с. — ISBN 5-225-03379-2
18. Анатомия человека: в 2-х т / М. Р. Сапин. — М.: ГЭОТАР-Медиа, 2001. — Т.1. — 640 с. — ISBN 978-5-9704-3483-3
19. Сапин М. Р. Анатомия и физиология человека (с возрастными особенностями детского организма): учебное пособие для сред. пед. учеб. заведений. — М.: Академия, 2002. — 448 с. — ISBN 5-7695-0904-X
20. Атлас анатомии человека: учеб. пособие: в 4-х т / Р. Д. Синельников, А. Я. Синельников. — М. : Медицина, 1996. — Т. 3 Учение о сосуда. — 232 с. — ISBN 978-5-7864-0201-9