Міжнародний Науково-технічний Університет

Козяр М. М., Фещук Ю. В. Комп’ютерна графіка: SolidWorks. — Херсон : ОЛДІ-ПЛЮС, 2018. — 252 с. — ISBN 978-966-289-191-1

Демиденко М. А. Управління проектами цифрової економіки: навч. посіб. — Дніпро: НТУ "ДП", 2022. — 187 с. — ISBN 978-912-350-293-9

Єфімов Ю. В. Комп’ютерна графіка: Adobe двома руками : навч. посіб. — К. : Київ. ун-т ім. Б. Грінченка, 2018. — 120 с. — ISBN 978-617-658-053-9

Семеног О. М. Навчання української мови і літератури у вимірах ключових компетентностей: методичний посібник. — Суми: СумДПУ імені А.С. Макаренка, 2023. — 212 с.

Баган М. П. Культура української наукової мови: посібник. — Київ: Видавничий центр КНЛУ, 2022. — 48 с.

Книжок у каталозі: 7007
Книжок у електр. бібліотеці: 5869
Усього літератури: 12876
Відвідувачів на сайті: 71
Користувачів у каталозі: 357

Сайт МНТУ

Центр дистанційної освіти

Логін:
Пароль:

Електронна бібліотека


Знайти літературу

Сортувати за автором за назвою

Структура бібліотеки -> Бібліотека -> 61. Медичні науки -> 611. Анатомія. Анатомія людини та порівняльна анатомія ->

1. Купчак С. В., Грицуляк В. Б., Долинко Н. П. Анатомія і еволюція центральної нервової системи: Навч. посіб. — Івано-Франківськ, 2019. — 141 с.
2. Грицуляк Б. В., Грицуляк В. Б. Анатомія і фізіологія людини. Навч. посіб. — Івано-Франківськ, 2021. — 135 с.
3. Білаш С. М., Проніна О. М., Коптев М. М. Анатомія людини з фізіологією: навч. посіб. — Полтава: ФОП-Мирон І.А., 2021. — 135 с.
4. Головацький А. С., Черкасов В. Г. Анатомія людини у трьох томах. Том 1: навч. посіб. — Вінниця: Нова Книга, 2006. — 362 с.
5. Головацький А. С., Черкасов В. Г. Анатомія людини у трьох томах. Том 2: навч. посіб. — Вінниця: Нова Книга, 2007. — 456 с. — ISBN 978-966-382-062-0
6. Головацький А. С., Черкасов В. Г. Анатомія людини у трьох томах. Том 3: навч. посіб. — Вінниця: Нова Книга, 2009. — 376 с. — ISBN 978-966-382-181-8
7. Костиленко Ю. П., Старченко І. І., Прилуцький О. К. [та ін.] Анатомія людини: курс лекцій: навч. посіб. — Полтава, 2015.
8. Музика Ф. В., Гриньків М. Я., Куцериб Т. М. Анатомія людини: навч. посіб. — Л. : ЛДУФК,, 2014. — 360 с. — ISBN 978-966-2328-70-7
9. Коляденко Г. І. Анатомія людини: підручник для студентів вищ. пед. навч. закладів. — Київ: Либідь, 2005. — 384 с. — ISBN 966-06-0385-1
10. Під ред. Ковешнікова В.Г. Анатомія людини. В трьох томах. Том 1: навч. посіб. — Луганськ, 2005. — 328 c. — ISBN 966-8526-26-0
11. Під ред. Ковешнікова В.Г. Анатомія людини. В трьох томах. Том 2: навч. посіб. — Луганськ, 2007. — 246 с.
12. Під ред. Ковешнікова В.Г. Анатомія людини. В трьох томах. Том 3: навч. посіб. — Луганськ: ТОВ "Віртуальна реальність", 2008. — 399 с. — ISBN 978-966-492-044-2
13. Бочкова Н. Л. Анатомія людини. Частина 1. Анатомія опорно-рухового апарату. [Електронний ресурс]: навч. посіб. — Київ: "КПІ ім. Ігоря Сікорського", 2021. — 258 с.
14. Неттер Ф. Атлас анатомії людини. — Львів: Наутіліус, 2004. — 592 с. — ISBN 966-95745-8-7
15. Боярчук О. Д., Гаврелюк С. В. Вікова анатомія та фізіологія. 2017.
16. Комісова Т. Є., Мамотенко А. В., Коваленко Л. П. Вікова анатомія та фізіологія людини: навч. посіб. — Х. : ФОП Петров В. В., 2021. — 112 с.
17. Цигикало О. В., Мардар Г. І., Луканьова С. М. Динамічна анатомія: навч. посіб. — Чернівці, 2011. — 166 с.
18. Мінцер О. П., Потяженко М. М., Невойт Г. В. Магнітоелектрохімічна теорія обміну речовин. Том 1 Концептуалізація: моногр. у 2 т. — Київ-Полтава, Інтерсервіс, 2021. — 352 с. — ISBN 978-966-999-144-7
19. Черкасов В. Г., Бобрик І. І., Гумінський Ю. Й. [та ін.] Міжнародна анатомічна терміноглогія (латинські, українські, російські та англійські еквіваленти). — Вінниця: Нова Книга, 2010. — 392 с.
20. Нагайцева Н. І., Северин Н. В. Науковий стиль мовлення. Анатомія і фізіологія людини: Навчально-методичний посібник для іноземних студентів. — Харків : НТУ "ХПІ", 2021. — 88 с.