Міжнародний Науково-технічний Університет

Білецький В. С. Моделювання у нафтогазовій інженерії: навч. посіб. — Львів: Видавництво "Новий Світ – 2000", 2021. — 306 с. — ISBN 978-617-7519-90-3

Кнігавко В. Г., Зайцева О. В., Бондаренко М. А. Основи біологічної фізики та медична апаратура: навч. посіб. — Харків : ХНМУ, 2020. — 176 с.

Бучнєв М. М. Маркетингове ціноутворення: навч. посіб. — Київ: вид-во СНУ ім. В. Даля, 2023. — 134 с.

Іванова В. В., Пономаренко С. М. Оптика: Практичний курс [Електронний ресурс]: навч. посіб. — Київ : КПІ ім. Ігоря Сікорського, 2022.

Авотін С. С., Олійник Н. М. Лабораторний практикум з оптики та атомної фізики: посібник. — Харків, 2022. — 63 с.

Книжок у каталозі: 6898
Книжок у електр. бібліотеці: 5839
Усього літератури: 12737
Відвідувачів на сайті: 77
Користувачів у каталозі: 357

Сайт МНТУ

Центр дистанційної освіти

Логін:
Пароль:

Електронна бібліотека


Знайти літературу

Сортувати за автором за назвою

Структура бібліотеки -> ІНСТИТУЦІЙНИЙ РЕПОЗИТАРІЙ. НАУКОВІ ДОСЯГНЕННЯ -> НАУКОВІ ПРАЦІ НАУКОВО-ПЕДАГОГІЧНОГО СКЛАДУ ->

1. Khudolei V., Ponomarenko T. Development of the innovative environmental and economic system in Ukraine: Monograph. — Prague : OKTAN PRINT, 2019. — 495 p.
2. Андросович К. А. Психологічні та соціальні чинники адаптації обдарованої особистості в умовах інформаційно-освітнього середовища закладів загальної середньої освіти: методичний посібник. — Київ : Інститут обдарованої дитини НАПН України, 2021. — 138 c. — ISBN 978-617-7734-31-3
3. Андросович К. А. Соціальна адаптація обдарованої особистості: від дитинства до юності: методичний посібник. — Київ : Інститут обдарованої дитини НАПН України, 2021. — 106 с. — ISBN 978-617-7734-32-0
4. Антонюк А. О. Теорія алгоритмів. — МНТУ, 2015. — 121 c.
5. Венгерцев Ю. О., Худолей В. Ю., Глоба В. М. Технологія приймання, зберігання та розподілу нафти і нафтопродуктів. Курс лекцій. 2008. — 516 c.
6. Калінічева Г. І. Університет у січасному суспільстві: місія, проблеми і виклики: кол. монографія. — Чернігів : ЧНТУ, 2019. — 252 с. — ISBN 978-617-7571-48-2
7. Калінічева Г. І., Заліток Л. М., Любовець О. М. Вища освіта України в контексті цивілізаційних змін та викликів: стан, проблеми, перспективи розвитку : [кол. моногр.]. — Київ: Фенікс, 2020. — 400 с.
8. Копочинська Ю. В. Оздоровчі технології осіб з обмеженими можливостями : метод. рек. — Київ : МНТУ, 2020. — 24 с.
9. Копочинська Ю. В., Глиняна О. О. Фізична терапія при травмах та захворюваннях опорно-рухового апарату : метод. рек. — Київ : МНТУ, 2020. — 25 с.
10. Коротун Т. М. Розширювана мова розмітки XML. — МНТУ, 2015. — 164 c.
11. Коротун Т. М. Об’єктно-орієнтоване програмування. — МНТУ, 2015. — 345 c.
12. Коротун Т. М. Основи програмування. — МНТУ, 2016. — 143 с.
13. Коротун Т. М. Програма преддипломної практики. — Київ : МНТУ, 2017. — 21 с.
14. Коротун Т. М., Гладун С. К. Алгоритми та структури даних. — МНТУ, 2016. — 198 с.
15. Коротун Т. М., Гладун С. К. Паралельне програмування: конспект лекцій. 2015. — 200 c.
16. Коротун Т. М., Гладун С. К. Конструювання програмного забезпечення. — МНТУ, 2015. — 140 c.
17. Коротун Т. М. Технологія 3D моделювання та друкування. — МНТУ, 2016. — 156 с.
18. Коротун Т. М. Технологія 3D моделювання та друкування: конспект лекцій. 2015. — 142 c.
19. Котелевець Д. О. Інфраструктура цифрової економіки: теоретико-методологічні та прикладні аспекти державного регулювання: монографія. — Київ: МНТУ, 2023. — 204 c. — ISBN 978-617-95224-7-5
20. Наторіна А. О. Методичні рекомендації щодо проходження навчальної практики та підготовки звіту для студентів спеціальності 072 "Фінанси, банківська справа та страхування". — Київ : МНТУ, 2020. — 16 с.