Міжнародний Науково-технічний Університет

Рогачева О. С. група ЗМм-01. Управління збутовою діяльністю підприємства. — Київ: МНТУ, 2022. — 116 с.

Осика Л. К. група ЗММ-01. Сучасні методи управління проектами. — Київ: МНТУ, 2022. — 114 с.

Ободзінська Н. М. Управління якістю продукції на підприємстві. — Київ: МНТУ, 2022. — 128 с.

Кльок І. І. група ДВО-зФНм-01. Антикризове управління фінансами підприємства в сучасних умовах. — МНТУ, 2022. — 115 с.

Бєйсенбаєва Н. С. Антикризове управління фінансовою діяльністю підприємства. — МНТУ, 2022.

Книжок у каталозі: 7071
Книжок у електр. бібліотеці: 5381
Усього літератури: 12452
Відвідувачів на сайті: 76
Користувачів у каталозі: 357

Сайт МНТУ

Центр дистанційної освіти

Логін:
Пароль:

Електронна бібліотека


Знайти літературу

Сортувати за автором за назвою

Структура бібліотеки -> ІНСТИТУЦІЙНИЙ РЕПОЗИТАРІЙ. НАУКОВІ ДОСЯГНЕННЯ -> НАУКОВІ ПРАЦІ НАУКОВО-ПЕДАГОГІЧНОГО СКЛАДУ ->

1. Khudolei V., Ponomarenko T. Development of the innovative environmental and economic system in Ukraine: Monograph. — Prague : OKTAN PRINT, 2019. — 495 p.
2. Антонюк А. О. Теорія алгоритмів. — МНТУ, 2015. — 121 c.
3. Венгерцев Ю. О., Худолей В. Ю., Глоба В. М. Технологія приймання, зберігання та розподілу нафти і нафтопродуктів. Курс лекцій. 2008. — 516 c.
4. Університет у січасному суспільстві: місія, проблеми і виклики: кол. моногр. — Чернігів : ЧНТУ, 2019. — 252 с. — ISBN 978-617-7571-48-2
5. Калінічева Г. І., Заліток Л. М., Любовець О. М. Вища освіта України в контексті цивілізаційних змін та викликів: стан, проблеми, перспективи розвитку : [кол. моногр.]. — Київ: Фенікс, 2020. — 400 с.
6. Копочинська Ю. В. Оздоровчі технології осіб з обмеженими можливостями : метод. рек. — Київ : МНТУ, 2020. — 24 с.
7. Копочинська Ю. В., Глиняна О. О. Фізична терапія при травмах та захворюваннях опорно-рухового апарату : метод. рек. — Київ : МНТУ, 2020. — 25 с.
8. Коротун Т. М. Розширювана мова розмітки XML. — МНТУ, 2015. — 164 c.
9. Коротун Т. М. Об’єктно-орієнтоване програмування. — МНТУ, 2015. — 345 c.
10. Коротун Т. М. Основи програмування. — МНТУ, 2016. — 143 с.
11. Коротун Т. М. Програма преддипломної практики. — Київ : МНТУ, 2017. — 21 с.
12. Коротун Т. М., Гладун С. К. Алгоритми та структури даних. — МНТУ, 2016. — 198 с.
13. Коротун Т. М., Гладун С. К. Паралельне програмування: конспект лекцій. 2015. — 200 c.
14. Коротун Т. М., Гладун С. К. Конструювання програмного забезпечення. — МНТУ, 2015. — 140 c.
15. Коротун Т. М. Технологія 3D моделювання та друкування. — МНТУ, 2016. — 156 с.
16. Коротун Т. М. Технологія 3D моделювання та друкування: конспект лекцій. 2015. — 142 c.
17. Наторіна А. О. Методичні рекомендації щодо проходження навчальної практики та підготовки звіту для студентів спеціальності 072 "Фінанси, банківська справа та страхування". — Київ : МНТУ, 2020. — 16 с.
18. Равва Д. П. Емпіричні методи програмної інженерії. 2015. — 162 c.
19. Слабоспицька О. О. Якість програмного забезпечення та тестування. — МНТУ, 2015. — 202 c.
20. Тульчицький Р. В. Детермінанти становлення нового регіоналізму : теорія, методологія, практика : монографія. — Київ : Вид-во "ПП Вишемирський В. С.", 2018. — 404 с.