Міжнародний Науково-технічний Університет

Рибачок Н. А. Операційні системи: лаб. практикум : навч. посіб. — Київ : КПІ ім. Ігоря Сікорського, 2024. — 100 с.

Ніколюк П. К. Моделювання систем: навч. посіб. — Вінниця: ДонНУ, 2023. — 228 с.

Крилова І. Г. Основи інвестування: конспект лекцій. — Миколаїв, 2023. — 73 с.

За заг. ред. Ківалова С. Загальне адміністративне право України: підручник. — Одеса : Фенікс, 2023. — 792 с. — ISBN 978-966-928-929-2

Бажал Ю. М. Макроекономіка. Конспект лекцій : навч. посіб. — Київ : НаУКМА, 2024. — 41 с.

Книжок у каталозі: 3225
Книжок у електр. бібліотеці: 6284
Усього літератури: 9509
Відвідувачів на сайті: 243
Користувачів у каталозі: 357

Сайт МНТУ

Центр дистанційної освіти

Логін:
Пароль:

Електронна бібліотека


Знайти літературу

Сортувати за автором за назвою

Структура бібліотеки -> Бібліотека -> 33. Економічні науки -> 330.101.542. Мікроекономіка ->

1. Баула О. В., Вісина Т. М., Лютак О. М. [та ін.] Економікс. Частина 1: Вступ до економікса. Мікроекономіка: Навч. посіб. — Луцьк: СПД Гадяк Жанна Володимирівна, друкарня "Волиньполіграф", 2021. — 320 с. — ISBN 978-617-7843-03-9
2. Мікроекономіка : навч. посіб. 2005. — 304 с. — ISBN 966-608-508-9
3. Задорожна Н. В. Мікроекономічна теорія виробництва і витрат: Навчальний посібник. — К.: КНЕУ, 2003. — 219 с. — ISBN 966-574-457-7
4. Каменева Н. М., Косич М. В., Александрова О. Ю. Мікроекономіка: навч. посіб. — Харків: УкрДУЗТ, 2022. — 305 с.
5. Мартин О. М. Мікроекономіка: теорія, тести, задачі. Частина І: навч. посіб. — Львів : ЛДУ БЖД, 2021. — 271 с.
6. Мартин О. М. Мікроекономіка: теорія, тести, задачі. Частина 2: навч. посіб. — Львів : ЛДУ БЖД, 2023. — 324 с.
7. Нілова Н. М. Мікроекономіка: навч. посібник для студ. вищ. навч. закл. — Суми: Наталуха А. С., 2014. — 172 с. — ISBN 978-966-364-574-2
8. Мікроекономіка : підручник. — Київ : КНЕУ, 2011. — 446 [2] с.
9. Оверченко В. І. Мікроекономіка: навч. посібник для учнів, студ. проф. навч. закл. із спец. "Комерційна діяльність". — Івано-Франківськ: Лілея-НВ, 2015. — 348 с. — ISBN 978-966-668-373-4
10. Петрушенко Ю. М. Мікроекономіка: конспект лекцій. — Суми: Сумський держ. ун-т, 2013. — 207 с.
11. Підлісний П. І. Мікроекономіка: навч.-метод. посібник. — Київ: ДЕТУТ, 2014. — 244 с. — ISBN 978-966-2197-65-5
12. Решетило В. П., Ачкасов А. Є., Островський І. А. [та ін.] Мікроекономіка. Тренінг-курс : навч. посібник. — Харків : ХНУМГ ім. О. М. Бекетова, 2017. — 265 с.
13. Ушкаренко Ю. В., Чмут А. В. Словник основних термінів і понять з мікроекономіки для студентів. — Херсон: вид-во ФОП Вишемирський В. С, 2019. — 35 с. — ISBN 978-617-7783-42-7
14. Мікроекономіка – конспект лекцій (КНЕУ). — К.:КНЕУ, 2004. — 107с.