Міжнародний Науково-технічний Університет

Білецький В. С. Моделювання у нафтогазовій інженерії: навч. посіб. — Львів: Видавництво "Новий Світ – 2000", 2021. — 306 с. — ISBN 978-617-7519-90-3

Кнігавко В. Г., Зайцева О. В., Бондаренко М. А. Основи біологічної фізики та медична апаратура: навч. посіб. — Харків : ХНМУ, 2020. — 176 с.

Бучнєв М. М. Маркетингове ціноутворення: навч. посіб. — Київ: вид-во СНУ ім. В. Даля, 2023. — 134 с.

Іванова В. В., Пономаренко С. М. Оптика: Практичний курс [Електронний ресурс]: навч. посіб. — Київ : КПІ ім. Ігоря Сікорського, 2022.

Авотін С. С., Олійник Н. М. Лабораторний практикум з оптики та атомної фізики: посібник. — Харків, 2022. — 63 с.

Книжок у каталозі: 6898
Книжок у електр. бібліотеці: 5839
Усього літератури: 12737
Відвідувачів на сайті: 73
Користувачів у каталозі: 357

Сайт МНТУ

Центр дистанційної освіти

Логін:
Пароль:

Електронна бібліотека


Знайти літературу

Сортувати за автором за назвою

Структура бібліотеки -> Бібліотека -> 61. Медичні науки -> 612. Фізіологія. Фізіологія людини та порівняльна фізіологія ->

1. Алєксєєва Т. М. Вікова фізіологія та валеологія: курс лекцій. — Кременчук, 2019. — 115 с.
2. Березнякова А. І., Кузнецова В. М., Філімонова Н. І. [та ін.] Паталогічна фізіологія: Підруч. для студ. вищ. фармац. навч. закл. і фармац. ф-тів вищ. мед. навч. закладів. — Харків: Золоті сторінки, 2003. — 424 с. — ISBN 966-615-169-3
3. Гурина В. Н. Физиология человека и животных: практикум. — Минск, 2003. — 122 с.
4. Єжова О. О. Спортивна фізіологія у схемах і таблицях: посібник для студентів інститутів фізичної культури. — Суми: СумДПУ імені А. С. Макаренка, 2013. — 164 с.
5. Жиденко А. О. Фізіологія людини: навч.-метод. посіб. — Чернігів: Національний університет "Чернігівський колегіум" імені Т.Г. Шевченка,, 2018. — 159 с.
6. Іонов І. А., Комісова Т. Є., Мамотенко А. В. Фізіологія вищої нервової діяльності (ВНД): навч. посіб. — Х. : ФОП Петров В.В, 2017. — 143 с.
7. Качинська Т. В. Фізіологія людини: навчальний посібник до лабораторних занять та самостійної роботи студентів. — Луцьк, 2022. — 85 с.
8. Клевець М. Ю., Манько В. В., Гальків М. О. [та ін.] Фізіологія людини і тварин (фізіологія нервової, м’язової і сенсорних систем): підручник. — Львів : ЛНУ імені Івана Франка, 2011. — 312 с. — ISBN 978-966-613-752-7
9. Ковальчук О. І., Бондаренко М. П. Клінічна фізіологія. — Київ, 2023. — 129 с.
10. Кравченко В. І. Фізіологія сечевидільної системи: навч. посіб. — К. : Електронне видання, 2023. — 235 с.
11. Кущ О. Г., Морозова О. В., Омельянчик В. М. Загальна фізіологія. Фізіологія нервової та гуморальної систем регуляції функцій організму. Сенсорні функції організму. Інтеграційні функції ЦНС: практикум з курсу фізіології. — Запоріжжя: [ЗДМУ], 2018. — 107 с.
12. Левенець С. В., Гаврилюк С. В., Боярчук О. Д. Основи нейрофізіології та вищої нервової діяльності: навч. посіб. — Луганськ: Вид-во ДЗ "ЛНУ імені Т. Шевченка", 2010. — 166 с.
13. Лупаїна І. С., Ляшевич А. М. Фізіологія людини з основами вікової фізіології: Методичні рекомендації до лабораторних занять. — Житомир: Вид-во ЖДУ ім. І. Франка, 2021. — 120 с.
14. Малоштан Л. М., Рядних О. К., Жегунова Г. П. Фізіологія з основами анатомії людини: Підручник. — Х.: ВидKво НФаУ: Золоті сторінки, 2003. — 432 с. — ISBN 966–615–193–6
15. Пасічніченко О. М., Воробйова А. П. Методичні рекомендації до лабораторного практикуму з фізіології людини і тварин. Фізіологія вегетативної нервової системи. — Київ, 2020. — 38 с.
16. Пасічніченко О. М., Макарчук М. Ю. Фізіологія нервів і м’язів: навч. посіб. — Київ, 2020. — 157 с.
17. Плахтій П. Д., Коваль Т. В., Соколенко Л. С. Фізіологія людини і тварин. Фізіологія м’язів і м’язової діяльності. 2010. — ISBN 978-617-608-009-1
18. Сиволап В. Д., Каленський В. Х. Фізіотерапія: підручник. — Запоріжжя: ЗДМУ, 2014. — 196 с. — ISBN 966-7495-07-8
19. Уилмор Дж.Х. Физиология спорта и двигательной активности: учеб. для студ., преподав., работников физ. культуры и спорта. — Киев : Олимп. лит-ра, 1997. — 502 с.
20. Укл.: Божко Н. В., Чорна І. В. Метаболізм вуглеводів: конспект лекцій. — Суми : Сумський державний університет, 2022. — 89 с.