Міжнародний Науково-технічний Університет

Козяр М. М., Фещук Ю. В. Комп’ютерна графіка: SolidWorks. — Херсон : ОЛДІ-ПЛЮС, 2018. — 252 с. — ISBN 978-966-289-191-1

Демиденко М. А. Управління проектами цифрової економіки: навч. посіб. — Дніпро: НТУ "ДП", 2022. — 187 с. — ISBN 978-912-350-293-9

Єфімов Ю. В. Комп’ютерна графіка: Adobe двома руками : навч. посіб. — К. : Київ. ун-т ім. Б. Грінченка, 2018. — 120 с. — ISBN 978-617-658-053-9

Семеног О. М. Навчання української мови і літератури у вимірах ключових компетентностей: методичний посібник. — Суми: СумДПУ імені А.С. Макаренка, 2023. — 212 с.

Баган М. П. Культура української наукової мови: посібник. — Київ: Видавничий центр КНЛУ, 2022. — 48 с.

Книжок у каталозі: 7007
Книжок у електр. бібліотеці: 5869
Усього літератури: 12876
Відвідувачів на сайті: 59
Користувачів у каталозі: 357

Сайт МНТУ

Центр дистанційної освіти

Логін:
Пароль:

Електронна бібліотека


Знайти літературу

Сортувати за автором за назвою

Структура бібліотеки -> Бібліотека -> 65. МЕНЕДЖМЕНТ -> 659.4. Паблік рилейшнз ->

1. Білоус В. С. Зв’язки з громадськістю (паблік рилейшнз) в економіч-ній діяльності: Навч. посіб.. — К.: КНЕУ, 2005. — 275с. — ISBN 966–574–710–Х
2. Богатирьова Г. А. Паблік рілейшнз: метод. рек.. — Кривий Ріг: ДонНУЕТ, 2021. — 50 с.
3. Євтухова С. М. Паблік рилейшнз: навч.-мнтод посіб. — Херсон: Видавництво ХДУ, 2015. — 151 с.
4. Карабаза І. А. Паблік рілейшнз: конспект лекцій. — Кривий Ріг : [ДонНУЕТ], 2019. — 62 с.
5. Под общ. ред. А. В. Чечулина, Дорского А. Ю. Технологии общественной коммуникации: учеб.-метод. пособие. — СПб.: Изд-во РГПУ им. А.И. Герцена, 2007. — 211 с. — ISBN 978-5-8064-1302-5
6. Примак Т. О. PR для менеджерів і маркетологів : навч. посіб. — Київ : Центр учб. л-ри, 2013. — 202 с. — ISBN 978-617-673-117-7
7. Примак Т. О. Паблік рилейшнз у бізнесі: Навчальний посібник для студ. вузів. — К.: КНЕУ, 2006. — 171 с. — ISBN 966-574-807-6
8. Пушняк С. А. Основін підходи до визначення поняття паблік рілейшнз в системі державного управління // Наукові праці. Державне управління. - Вип. 242. — [Миколаїв] : [Б. в.], 2015. — С. 104 - 109
9. Романовський О. Г. Основи паблік рилейшнз : навч.-метод. посіб. — Х. : НТУ "ХПІ", 2015. — 176 с.
10. Романовський О. Г. Основи паблік рилейшнз: навч. посіб. — Харків : НТУ "ХПІ", 2018. — 174 с. — ISBN 978-617-05-0276-6
11. Смірнова К. В. PR менеджмент: конспект лекцій. — Одеса: ОДЕКУ, 2021. — 191 с. — ISBN 978-966-186-164-9
12. Татьянчиков А. О. Психологія Public Relations: навчально-методичні рекомендації. — Одеса : Фенікс, 2021. — 36 с.
13. Тихомирова Є. Б. Зв’язки з громадськістю : навч. посіб. — Київ : НМЦВО, 2001. — 560 с. — ISBN 5–7763–1916–1
14. Уклад.: Сухорукова А.Л. Паблік-рілейшнз: опорний конспект лекцій. — Миколаїв : МНАУ, 2022. — 58 с.