Міжнародний Науково-технічний Університет

Білецький В. С. Моделювання у нафтогазовій інженерії: навч. посіб. — Львів: Видавництво "Новий Світ – 2000", 2021. — 306 с. — ISBN 978-617-7519-90-3

Кнігавко В. Г., Зайцева О. В., Бондаренко М. А. Основи біологічної фізики та медична апаратура: навч. посіб. — Харків : ХНМУ, 2020. — 176 с.

Бучнєв М. М. Маркетингове ціноутворення: навч. посіб. — Київ: вид-во СНУ ім. В. Даля, 2023. — 134 с.

Іванова В. В., Пономаренко С. М. Оптика: Практичний курс [Електронний ресурс]: навч. посіб. — Київ : КПІ ім. Ігоря Сікорського, 2022.

Авотін С. С., Олійник Н. М. Лабораторний практикум з оптики та атомної фізики: посібник. — Харків, 2022. — 63 с.

Книжок у каталозі: 6889
Книжок у електр. бібліотеці: 5839
Усього літератури: 12728
Відвідувачів на сайті: 66
Користувачів у каталозі: 357

Сайт МНТУ

Центр дистанційної освіти

Логін:
Пароль:

Електронна бібліотека


Знайти літературу

Сортувати за автором за назвою

Структура бібліотеки -> Бібліотека -> 54. Хімія -> 54.01. Загальна хімія ->

1. Булавін В. І., Школьнікова Т. В. Загальна хімія: навч. посіб. — Харків : НТУ "ХПІ", 2019. — 376 с. — ISBN 978-617-7738-14-4
2. Назарко І. С., Вічко О. І. Загальна хімія : навч. посіб. — Тернопіль : Тернопільський національний технічний університет імені Івана Пулюя, 2019. — 192 с.
3. Підгорний А. В., Назарова Т. М., Дуда Т. І. Хімія [Електронний ресурс] : підручник. — Київ: КПІ ім. Ігоря Сікорського, 2020. — 350 с.
4. Раскола Л. А., Кіосе Т. О. Загальна хімія. Теорія та практика: навч. посіб. — Одеса: Одес. нац. ун-т ім. І. І. Мечникова, 2019. — 212 с. — ISBN 978-617-689-294-6