Міжнародний Науково-технічний Університет

Бажал Ю. М. Макроекономіка. Конспект лекцій : навч. посіб. — Київ : НаУКМА, 2024. — 41 с.

Мартин О. М. Мікроекономіка: теорія, тести, задачі. Частина 2: навч. посіб. — Львів : ЛДУ БЖД, 2023. — 324 с.

Зайцева І. Ю. Міжнародні фінанси: Навч. посіб. — Харків: УкрДАЗТ, 2015. — 311 с. — ISBN 978-617-654-022-9

Булатова О. В., Марена Т. В. Міжнародні фінанси: Навч. посіб. — Маріуполь: МДУ, 2013. — 504 с.

Мельник Т. Ю. Товарознавство : підручник. — Житомир : Державний університет "Житомирська політехніка", 2020. — 364 с. — ISBN 978-966-683-549-2

Книжок у каталозі: 3225
Книжок у електр. бібліотеці: 6280
Усього літератури: 9505
Відвідувачів на сайті: 28
Користувачів у каталозі: 357

Сайт МНТУ

Центр дистанційної освіти

Логін:
Пароль:

Електронна бібліотека


Знайти літературу

Сортувати за автором за назвою

Структура бібліотеки -> Бібліотека -> 54. Хімія -> 54.01. Загальна хімія ->

1. Булавін В. І., Школьнікова Т. В. Загальна хімія: навч. посіб. — Харків : НТУ "ХПІ", 2019. — 376 с. — ISBN 978-617-7738-14-4
2. Назарко І. С., Вічко О. І. Загальна хімія : навч. посіб. — Тернопіль : Тернопільський національний технічний університет імені Івана Пулюя, 2019. — 192 с.
3. Підгорний А. В., Назарова Т. М., Дуда Т. І. Хімія [Електронний ресурс] : підручник. — Київ: КПІ ім. Ігоря Сікорського, 2020. — 350 с.
4. Раскола Л. А., Кіосе Т. О. Загальна хімія. Теорія та практика: навч. посіб. — Одеса: Одес. нац. ун-т ім. І. І. Мечникова, 2019. — 212 с. — ISBN 978-617-689-294-6