Міжнародний Науково-технічний Університет

Білецький В. С. Моделювання у нафтогазовій інженерії: навч. посіб. — Львів: Видавництво "Новий Світ – 2000", 2021. — 306 с. — ISBN 978-617-7519-90-3

Кнігавко В. Г., Зайцева О. В., Бондаренко М. А. Основи біологічної фізики та медична апаратура: навч. посіб. — Харків : ХНМУ, 2020. — 176 с.

Бучнєв М. М. Маркетингове ціноутворення: навч. посіб. — Київ: вид-во СНУ ім. В. Даля, 2023. — 134 с.

Іванова В. В., Пономаренко С. М. Оптика: Практичний курс [Електронний ресурс]: навч. посіб. — Київ : КПІ ім. Ігоря Сікорського, 2022.

Авотін С. С., Олійник Н. М. Лабораторний практикум з оптики та атомної фізики: посібник. — Харків, 2022. — 63 с.

Книжок у каталозі: 6889
Книжок у електр. бібліотеці: 5839
Усього літератури: 12728
Відвідувачів на сайті: 55
Користувачів у каталозі: 357

Сайт МНТУ

Центр дистанційної освіти

Логін:
Пароль:

Електронна бібліотека


Знайти літературу

Сортувати за автором за назвою

Структура бібліотеки -> Бібліотека -> 3. Суспільні науки -> 31. Демографія. Статистика ->

1. Бараник З. П. Статистика ринку праці: Навч. посіб.. — К.: КНЕУ, 2005. — 167с. — ISBN 966–574–689–8
2. Борисенко О. А. Правова статистика: навч. посіб. — Суми : Сумський державний університет, 2015. — 183 с. — ISBN 978-966-657-595-4
3. Герасименко С. С. Сатистика: підручник. — Київ: КНЕУ, 2000. — 467 с. — ISBN 966—574—135—7
4. Дорогань-Писаренко Л. О., Єгорова О. В., Рудич А. І. Статистика: навч. посіб. — Полтава: РВВ ПДАУ, 2021. — 300 с.
5. Жлуктенко В. І. Стохастичні процеси та моделі в економіці, соціології, екології: Навчальний посібник. — 2002: КНЕУ, 2002. — 226 с. — ISBN 966-574-346-5
6. Качалова І. В, Трофімова Г. Г. Правова статистика: Навч. посібник. — К.: КНЕУ, 2004.
7. Козирєва О. В., Федорова В. О. Статистика: навч. посіб. — Х.: Видавництво Іванченка І.С., 2021. — 187 с. — ISBN 978-617-7879-91-5
8. Костюк В. О. Статистика : навч. посіб. — Харків : ХНУМГ ім. О. М. Бекетова, 2015. — 166 с.
9. Кремень В. М., Кремень О. І. Фінансова статика. — Київ : Центр учбової літератири, 2014. — 368 с. — ISBN 978-617-673-299-0
10. Мальчик М. В., Галашко С. І., Пелех А. І. Фінансова статистика. — Київ : Центр учбової літератири, 2011. — 184 с. — ISBN 978-611-01-0242-1
11. Мармоза А. Т. Теорія статистики: підручник. — Київ: Центр учбової літератури, 2013. — 592 с. — ISBN 978-617-673-163-4
12. Назарова О. Ю., Чуприна О. А. Статика фінансів. — Харків : ХНУ імені В. Н. Каразіна, 2015. — 123 с.
13. Підгорний А. З., Самотоєнкова О. В., Ольвінська Ю. О. Соціально-демографічна статистика: Підручник. — Одеса : ФОП Гуляєва В.М., 2016. — 424 с.
14. Раєвнєва О. В., Аксьонова І. В., Бровко О. І. Статистика: навч. посіб. — Харків : ХНЕУ ім. С. Кузнеця, 2019. — 389 с. — ISBN 978-966-676-770-0
15. ред. Стратонова В. М. Правова статистика: навч. посіб. — Херсон : Гельветика, 2014. — 288 с. — ISBN 978-617-7041-58-9
16. Рождєственська Л. Г. Статистика ринку товарів і послуг: Навч. посіб.. — К.: КНЕУ, 2005. — 419с. — ISBN 966–574–691–Х
17. Ткач Є. І. Загальна теорія статистики: підручник. — Київ: Центр учбової літератури, 2009. — 442 с. — ISBN 978-966-364-892-7
18. Тютченко С. М. Практикум з навчальної дисципліни "Статистика" : навч.-метод. посіб. — Дніпро : Дніпроп. держ. ун-т внутр. справ, 2022. — 52 с.
19. Уклад. Сєрова І. А., Свидло Г. І., Бровко О. І. Економічна статистика: методичні рекомендації. — Харків : ХНЕУ ім. С. Кузнеця, 2021. — 44 с.
20. Шустіков А. А. Фінансова статистика: Навч. посіб.. — К.: КНЕУ, 2002. — 291 c. — ISBN 966-574-404-6