Міжнародний Науково-технічний Університет

Білецький В. С. Моделювання у нафтогазовій інженерії: навч. посіб. — Львів: Видавництво "Новий Світ – 2000", 2021. — 306 с. — ISBN 978-617-7519-90-3

Кнігавко В. Г., Зайцева О. В., Бондаренко М. А. Основи біологічної фізики та медична апаратура: навч. посіб. — Харків : ХНМУ, 2020. — 176 с.

Бучнєв М. М. Маркетингове ціноутворення: навч. посіб. — Київ: вид-во СНУ ім. В. Даля, 2023. — 134 с.

Іванова В. В., Пономаренко С. М. Оптика: Практичний курс [Електронний ресурс]: навч. посіб. — Київ : КПІ ім. Ігоря Сікорського, 2022.

Авотін С. С., Олійник Н. М. Лабораторний практикум з оптики та атомної фізики: посібник. — Харків, 2022. — 63 с.

Книжок у каталозі: 6889
Книжок у електр. бібліотеці: 5839
Усього літератури: 12728
Відвідувачів на сайті: 55
Користувачів у каталозі: 357

Сайт МНТУ

Центр дистанційної освіти

Логін:
Пароль:

Електронна бібліотека


Знайти літературу

Сортувати за автором за назвою

Структура бібліотеки -> Бібліотека -> 34. Право -> 349.2. Трудове право ->

1. Болотін Н. Б., Чанишев Г. І. Трудове право України. — Х.: Одісей, 2006. — 480с.
2. Бортник С. М., Мельник К. Ю., Могілевський Л. В. Трудове право України: підручник. — Харків, 2019. — 408 с. — ISBN 978-966-610-165-8
3. Бутинська Р. Я., Мокрицька Н. П. Трудове право України: навч. посіб. — Львів : "Галицька видавнича спілка", 2022. — 312 с.
4. Гетьманцева Н. Д., Вакарюк Л. В., Козуб І. Г. [та ін.] Трудове право: навч. посіб.+. — Чернівці : Чернівец. нац. ун-т ім. Ю. Федьковича, 2020. — 311 с.
5. Дмитренко Ю. П. Трудове право України: підручник. — Київ : Юрінком Інтер, 2009. — 624 с. — ISBN 978-966-667-340-7
6. Дмитренко Ю. П. Трудове право України : пiдручник. — К.: Юрiнком Iнтер, 2009. — 624 с. — ISBN 978-966-667-340-7
7. Долгіх Н. П. Трудове право: навч. посіб. — Одеса: ОРІДУ НАДУ, 2011. — 252 с.
8. Трудове право України: навч. посіб. — Львів: ЛьвДУВС, 2017. — 564 с. — ISBN 978-617-511-230-4
9. Коваленко А. В., Юнін О. С., Савєльєва М. О. Трудове право (в схемах та визначеннях) : навч. посіб. — Дніпро : Видавець Біла К. О., 2017. — 166 с. — ISBN 978-617-645-276-8
10. Пилипенко П. Д. Трудове право України: навч. посіб. — Київ : Істина, 2005. — 208 с. — ISBN 966-7613-69-0
11. Ред. Іншина М. І. Трудове право України: підручник. — Київ: Центр учбової літератури, 2016. — 472 с. — ISBN 978-617-673-468-0
12. Чанишева Г. І. Трудове право України: навч.-метод. посіб. — Одеса : Фенікс, 2022. — 282 с. — ISBN 978-966-928-848-6
13. Ярошенко О. М., Луценко О. Є., Вапнярчук Н. М. Трудове право України: підручник. — Харків, 2022. — 376 с.