Міжнародний Науково-технічний Університет

Білецький В. С. Моделювання у нафтогазовій інженерії: навч. посіб. — Львів: Видавництво "Новий Світ – 2000", 2021. — 306 с. — ISBN 978-617-7519-90-3

Кнігавко В. Г., Зайцева О. В., Бондаренко М. А. Основи біологічної фізики та медична апаратура: навч. посіб. — Харків : ХНМУ, 2020. — 176 с.

Бучнєв М. М. Маркетингове ціноутворення: навч. посіб. — Київ: вид-во СНУ ім. В. Даля, 2023. — 134 с.

Іванова В. В., Пономаренко С. М. Оптика: Практичний курс [Електронний ресурс]: навч. посіб. — Київ : КПІ ім. Ігоря Сікорського, 2022.

Авотін С. С., Олійник Н. М. Лабораторний практикум з оптики та атомної фізики: посібник. — Харків, 2022. — 63 с.

Книжок у каталозі: 6889
Книжок у електр. бібліотеці: 5839
Усього літератури: 12728
Відвідувачів на сайті: 52
Користувачів у каталозі: 357

Сайт МНТУ

Центр дистанційної освіти

Логін:
Пароль:

Електронна бібліотека


Знайти літературу

Сортувати за автором за назвою

Структура бібліотеки -> Бібліотека -> 35. Державне адміністративне управління. -> 351. Напрями діяльності органів державного адміністративного управління ->

1. Азарова А. О., Ткачук Л. М., Нікіфорова Л. О. Публічне управління та адміністрування: навч. посіб.. — Вінниця : ВНТУ, 2019. — 181 с.
2. Бакуменко В. Д. Державно-управлінські рішення: навч. посіб. — Київ: ВПЦ АМУ, 2012. — 348 с.
3. Бакуменко В. Д., Красноруцький О. О., Шабінський О. В. [та ін.] Технології публічного адміністрування та контроль в публічному управлінні: навч. посіб.. — Харків: "Смугаста типографія ", 2018. — 380 с.
4. Битяк Ю. П. Основи публічного адміністрування: посібник. — Харків: Право, 2016. — 128 с. — ISBN 978‑966‑937‑112‑6
5. Бурбика М. М. Судові та правоохоронні органи (у схемах і таблицях): навч. посіб. — Суми : Сумський державний університет, 2016. — 123 с. — ISBN 978-966-657-636-4
6. Вагонова О. Г., Горпинич О. В., Чорнобаєв В. В. Організація діяльності органів державної влади: навч. посіб. — Д. : НТУ "ДП", 2019. — 77 с.
7. Ворона П. В. Державне будівництво і місцеве самоврядування в Україні: навч. посіб. — Полтава : ПП Шевченко, 2010. — 98 с. — ISBN 978-966-8798-36-8
8. Вороніна Є. Ю. Теорія та практика публічного управління та адміністрування : навч. посіб. — Мелітополь: ТОВ "Колор Принт", 2020. — 204 с.
9. Гавкалова Н. Л., Власенко Т. А., Гордієнко Л. Ю. Вступ до публічного адміністрування: навч. посіб. — Х. : ХНЕУ ім. С. Кузнеця, 2016. — 382 с.
10. Гошовська В. А., Пашко Л. А., Ларіна Н. Б. Комунікації в публічному управлінні: аспекти організаційної культури та ділового спілкування: навч. посіб. — Київ : К.І.С., 2016. — 130 с. — ISBN 978–617–684–144–9
11. Гречко Т. К., Лісовський С. А., Романюк С. А. [та ін.] Публічне управління в забезпеченні сталого (збалансованого) розвитку. — Херсон : Грінь Д.С., 2015. — 264 с. — ISBN 978-966-930-025-6
12. Євтушенко О. Н. Державне управління (Основи теорії державного управління): навч. посіб. — Миколаїв : Вид-во ЧДУ ім. Петра Могили, 2013. — 268 с. — ISBN 978-966-336-273-1
13. За заг. ред. Чернова С., Воронкової В., Банаха В. Публічне управління та адміністрування в умовах інформаційного суспільства: вітчизняний і зарубіжний досвід: монографія. — Запоріжжя: ЗДІА, 2017. — 602 с. — ISBN 978-617-685-027-4
14. Куйбіда В. С., Білинська М. М., Петроє О. М. Публічне управління: термінол. слов. — Київ : НАДУ, 2018. — 224 с. — ISBN 978-966-619-370-7
15. Лазор О. Д. Місцеве самоврядування. Вітчизняний та зарубіжний досвід : навч. посіб. — Київ : Дакор, 2004. — 561 с. — ISBN 966-8379-01-2
16. Лелеченко А. П. Місцеве самоврядування в умовах децентралізації повноважень: навч. посіб. — Київ : [б. в.], 2017. — 110 с. — ISBN 978-617-7361-38-0
17. Маліновський В. Я. Словник термінів і понять з публічного управління. — Київ : Центр сприяння інституційному розвитку державної служби, 2005. — 252 с. — ISBN 966-8918-01-0
18. Матюхіна Н. П., Ковтун М. С., Соловйова О. М. Основи публічного адміністрування: навч.-метод. посіб. — Харків: Нац. юрид. ун-т ім. Ярослава Мудрого, 2016. — 79 с.
19. Нагаєв В. М. Публічне адміністрування: електрон. навч. посіб. — Харків: ХНАУ, 2018. — 278 с.
20. Надьон О. В., Хмиров І. М., Луценко Т. О. Організаційно-правові засади публічного управління та адміністрування: навч. посіб.. — Х.: НУЦЗУ, 2020. — 175 с.