Міжнародний Науково-технічний Університет

Черняк І.В.; група КН-21м. Використання сучасних мультимедійних технологій при розробці методичних та електронних посібників для вищої школи. — Київ, 2019. — 99 с.

Поздняков А.С.; група КН-21м. Автоматизована система управління торгівельною діяльністю підприємства. — Київ, 2019. — 94 с.

Наказний В.В.; група КН-21м. Методика використання Firewall у великих комп’ютерних мережах. — Київ, 2019. — 101 с.

Михайлов М.В.; група МК-81. Система управління взаємовідносинами з клієнтами приватного підприємства. — Київ, 2019. — 108 с.

Литвин В.В.; група КН21-м. Модель готовності двохрівневих архітектур веб-ресурсів. — Київ, 2019. — 87 с.

Книжок у каталозі: 6885
Книжок у електр. бібліотеці: 4362
Усього літератури: 11247
Відвідувачів на сайті: 36
Користувачів у каталозі: 1396

Сайт МНТУ

Центр дистанційної освіти

Логін:
Пароль:

Електронна бібліотека


Знайти літературу

Сортувати за автором за назвою

Структура бібліотеки -> Бібліотека -> 35. Державне адміністративне управління. -> 351. Напрями діяльності органів державного адміністративного управління ->

1. Бакуменко В. Д. Державно-управлінські рішення: навч. посіб. — Київ: ВПЦ АМУ, 2012. — 348 с.
2. Битяк Ю. П. Основи публічного адміністрування: посібник. — Харків: Право, 2016. — 128 с. — ISBN 978‑966‑937‑112‑6
3. Бурбика М. М. Судові та правоохоронні органи (у схемах і таблицях): навч. посіб. — Суми : Сумський державний університет, 2016. — 123 с. — ISBN 978-966-657-636-4
4. Ворона П. В. Державне будівництво і місцеве самоврядування в Україні: навч. посіб. — Полтава : ПП Шевченко, 2010. — 98 с. — ISBN 978-966-8798-36-8
5. Вороніна Є. Ю. Теорія та практика публічного управління та адміністрування : навч. посіб. — Мелітополь: ТОВ "Колор Принт", 2020. — 204 с.
6. Гречко Т. К., Лісовський С. А., Романюк С. А. [та ін.] Публічне управління в забезпеченні сталого (збалансованого) розвитку. — Херсон : Грінь Д.С., 2015. — 264 с. — ISBN 978-966-930-025-6
7. Лазор О. Д. Місцеве самоврядування. Вітчизняний та зарубіжний досвід : навч. посіб. — Київ : Дакор, 2004. — 561 с. — ISBN 966-8379-01-2
8. Лелеченко А. П. Місцеве самоврядування в умовах децентралізації повноважень: навч. посіб. — Київ : [б. в.], 2017. — 110 с. — ISBN 978-617-7361-38-0
9. Маліновський В. Я. Словник термінів і понять з публічного управління. — Київ : Центр сприяння інституційному розвитку державної служби, 2005. — 252 с. — ISBN 966-8918-01-0
10. Нагаєв В. М. Публічне адміністрування: електрон. навч. посіб. — Харків: ХНАУ, 2018. — 278 с.
11. Прієшкіна О. В. Місцеве самоврядування в Україні: правове регулювання безпосередньої демократії : навч. посіб. — Київ : Кондор, 2004. — 336 с. — ISBN 966-7982-66-1
12. ред. Вакуленко В. М., Орлатий М. К. Загальні засади місцевого самоврядування в Україні. Навч. посіб. — Київ : НАДУ, 2010. — 211 с.
13. Культура управління : монографія. — Харків: НУЦЗУ, 2018. — 218 с.
14. Публічне управління та адміністрування в умовах інформаційного суспільства: вітчизняний і зарубіжний досвід: монографія. — Запоріжжя : ЗДІА, 2017. — 606 с. — ISBN 978-617-685-027-4
15. Скидан О. В. Публічне управління та адміністрування: навч. посіб. — Житомир: ЖНАЕУ, 2017. — 705 с. — ISBN 978-966-870-694-3
16. Публічне управління : термінол. слов. — Київ : НАДУ, 2018. — 224 с. — ISBN 978­-966-­619­-370­-7
17. Уклад.: Гошовська В. А. Комунікації в публічному управлінні: аспекти організаційної культури та ділового спілкування : навч. посіб. — Київ : К.І.С., 2016. — 130 с. — ISBN 978–617–684–144–9
18. Упоряд. А. В. Баровська. Запровадження комунікації органів державної влади: зб. матеріалів наук.-практ. конф. — Київ : Фенікс, 2016. — 192 с. — ISBN 978-966-554-263-6
19. Чернов С. І. Публічне адміністрування : текст лекцій з дисципліни : (для студ. всіх форм навчання за спец. 7.03060101, 8.03060101 "Менеджмент організацій і адміністрування (за видами економічної діяльності)"). — Харків : ХНУМГ, 2014. — 97 с.
20. Шатило О. А. Опорний конспект лекцій з дисципліни "Публічне адміністрування". — Житомир: ЖДТУ, 2014. — 51 с.