Міжнародний Науково-технічний Університет

Білецький В. С. Моделювання у нафтогазовій інженерії: навч. посіб. — Львів: Видавництво "Новий Світ – 2000", 2021. — 306 с. — ISBN 978-617-7519-90-3

Кнігавко В. Г., Зайцева О. В., Бондаренко М. А. Основи біологічної фізики та медична апаратура: навч. посіб. — Харків : ХНМУ, 2020. — 176 с.

Бучнєв М. М. Маркетингове ціноутворення: навч. посіб. — Київ: вид-во СНУ ім. В. Даля, 2023. — 134 с.

Іванова В. В., Пономаренко С. М. Оптика: Практичний курс [Електронний ресурс]: навч. посіб. — Київ : КПІ ім. Ігоря Сікорського, 2022.

Авотін С. С., Олійник Н. М. Лабораторний практикум з оптики та атомної фізики: посібник. — Харків, 2022. — 63 с.

Книжок у каталозі: 6898
Книжок у електр. бібліотеці: 5839
Усього літератури: 12737
Відвідувачів на сайті: 55
Користувачів у каталозі: 357

Сайт МНТУ

Центр дистанційної освіти

Логін:
Пароль:

Електронна бібліотека


Знайти літературу

Сортувати за автором за назвою

Структура бібліотеки -> Бібліотека -> 34. Право -> 347.96. Судовий персонал. Юристи ->

1. Бонайн Дж., Алексєєва Є., Кравченко О. Стратегічні судові справи на захисті екологічних прав та довкілля. — Львів, 2014. — 136 с.
2. За заг. ред. Фулей Т.І. Подолання ґендерних стереотипів при здійсненні правосуддя. Навчальний курс (у формі тренінгу): наук.-метод. посіб.. — К.: ФОП Клименко О.О., 2021. — 148 с. — ISBN 978-966-2717-61-7
3. За наук. ред. проф. В. С. Бліхара. Професійна етика юриста : навч.-метод. посіб. — Львів: ПП "Арал", 2018. — 108 с. — ISBN 978-617-511-265-6
4. За ред Крестовської Н., Романаджзе Л. Медіація у професійній діяльності юриста: підручник. — Одеса: "Екологія", 2019. — 462 с. — ISBN 978-617-7046-89-8
5. Куліш А. М., Кобзєва Т. А., Михайловська Є. В. Судові, правоохоронні органи та органи юстиції України : навч. посіб. — Суми : Сумський державний університет, 2021. — 816 с.
6. Макаров М. А., Симчук А. С., Кулик М. Й. Судові та правоохоронні органи України: навч. посіб. — Київ: Нац. акад. внутр. справ, 2022. — 656 с. — ISBN 978-966-999-254-3
7. Осика І. М. Посібник помічника судді загального суду. — Київ, 2010. — 509 с.
8. Фулей Т. І. Ґендерна рівність при здійсненні правосуддя. — Київ: ВАІТЕ, 2016. — 180 с.
9. Царьова І. В. Юридичне документознавство : навч. посіб. — Дніпро : Дніпроп. держ. ун-т внутр. справ, 2017. — 172 с.
10. Царьова І. В. Мова і термінологія наукових досліджень у юриспруденції: навч. посіб. — Дніпро : Вид. "Інновація", 2019. — 114 с. — ISBN 978 966 8676 75 3
11. Початкова підготовка та підвищення кваліфікації інспекторів Вищої кваліфікаційної комісії суддів України. Практично-методичний посібник. — Київ, 2016. — 378 с.
12. Суддівська етика: навч.-метод посіб. — Київ, 2016. — 273 с.
13. Особливості функціонування судів в умовах пандемії COVID-19: посібник. — Київ, 2020. — 58 с.