Міжнародний Науково-технічний Університет

Козяр М. М., Фещук Ю. В. Комп’ютерна графіка: SolidWorks. — Херсон : ОЛДІ-ПЛЮС, 2018. — 252 с. — ISBN 978-966-289-191-1

Демиденко М. А. Управління проектами цифрової економіки: навч. посіб. — Дніпро: НТУ "ДП", 2022. — 187 с. — ISBN 978-912-350-293-9

Єфімов Ю. В. Комп’ютерна графіка: Adobe двома руками : навч. посіб. — К. : Київ. ун-т ім. Б. Грінченка, 2018. — 120 с. — ISBN 978-617-658-053-9

Семеног О. М. Навчання української мови і літератури у вимірах ключових компетентностей: методичний посібник. — Суми: СумДПУ імені А.С. Макаренка, 2023. — 212 с.

Баган М. П. Культура української наукової мови: посібник. — Київ: Видавничий центр КНЛУ, 2022. — 48 с.

Книжок у каталозі: 7060
Книжок у електр. бібліотеці: 5866
Усього літератури: 12926
Відвідувачів на сайті: 34
Користувачів у каталозі: 357

Сайт МНТУ

Центр дистанційної освіти

Логін:
Пароль:

Електронна бібліотека


Знайти літературу

Сортувати за автором за назвою

Структура бібліотеки -> Бібліотека -> 34. Право -> 347.96. Судовий персонал. Юристи ->

1. Фулей Т. І. Ґендерна рівність при здійсненні правосуддя. — Київ: ВАІТЕ, 2016. — 180 с.
2. За ред Крестовської Н., Романаджзе Л. Медіація у професійній діяльності юриста: підручник. — Одеса: "Екологія", 2019. — 462 с. — ISBN 978-617-7046-89-8
3. Царьова І. В. Мова і термінологія наукових досліджень у юриспруденції: навч. посіб. — Дніпро : Вид. "Інновація", 2019. — 114 с. — ISBN 978 966 8676 75 3
4. Особливості функціонування судів в умовах пандемії COVID-19: посібник. — Київ, 2020. — 58 с.
5. За заг. ред. Фулей Т.І. Подолання ґендерних стереотипів при здійсненні правосуддя. Навчальний курс (у формі тренінгу): наук.-метод. посіб.. — К.: ФОП Клименко О.О., 2021. — 148 с. — ISBN 978-966-2717-61-7
6. Осика І. М. Посібник помічника судді загального суду. — Київ, 2010. — 509 с.
7. Початкова підготовка та підвищення кваліфікації інспекторів Вищої кваліфікаційної комісії суддів України. Практично-методичний посібник. — Київ, 2016. — 378 с.
8. За наук. ред. проф. В. С. Бліхара. Професійна етика юриста : навч.-метод. посіб. — Львів: ПП "Арал", 2018. — 108 с. — ISBN 978-617-511-265-6
9. Бонайн Дж., Алексєєва Є., Кравченко О. Стратегічні судові справи на захисті екологічних прав та довкілля. — Львів, 2014. — 136 с.
10. Суддівська етика: навч.-метод посіб. — Київ, 2016. — 273 с.
11. Макаров М. А., Симчук А. С., Кулик М. Й. Судові та правоохоронні органи України: навч. посіб. — Київ: Нац. акад. внутр. справ, 2022. — 656 с. — ISBN 978-966-999-254-3
12. Куліш А. М., Кобзєва Т. А., Михайловська Є. В. Судові, правоохоронні органи та органи юстиції України : навч. посіб. — Суми : Сумський державний університет, 2021. — 816 с.
13. Царьова І. В. Юридичне документознавство : навч. посіб. — Дніпро : Дніпроп. держ. ун-т внутр. справ, 2017. — 172 с.