Міжнародний Науково-технічний Університет

Білецький В. С. Моделювання у нафтогазовій інженерії: навч. посіб. — Львів: Видавництво "Новий Світ – 2000", 2021. — 306 с. — ISBN 978-617-7519-90-3

Кнігавко В. Г., Зайцева О. В., Бондаренко М. А. Основи біологічної фізики та медична апаратура: навч. посіб. — Харків : ХНМУ, 2020. — 176 с.

Бучнєв М. М. Маркетингове ціноутворення: навч. посіб. — Київ: вид-во СНУ ім. В. Даля, 2023. — 134 с.

Іванова В. В., Пономаренко С. М. Оптика: Практичний курс [Електронний ресурс]: навч. посіб. — Київ : КПІ ім. Ігоря Сікорського, 2022.

Авотін С. С., Олійник Н. М. Лабораторний практикум з оптики та атомної фізики: посібник. — Харків, 2022. — 63 с.

Книжок у каталозі: 6898
Книжок у електр. бібліотеці: 5839
Усього літератури: 12737
Відвідувачів на сайті: 44
Користувачів у каталозі: 357

Сайт МНТУ

Центр дистанційної освіти

Логін:
Пароль:

Електронна бібліотека


Знайти літературу

Сортувати за автором за назвою

Структура бібліотеки -> Бібліотека -> 7. Мистецтво. Декоративно-прикладне мистецтво. Ігри. Спорт -> 796.4 Гімнастика. Акробатика. Легка атлетика ->

1. Айунц В. І. Основи методики викладання гімнастики: навч. посібник. — Житомир: Видавництво Житомирського державного університету імені Івана Франка, 2010. — 76 с. — ISBN 966-7858-54-5
2. Ахметов Р. Ф. Легка атлетика: підручник. — Житомир: Вид-во ЖДУ ім. І. Франка, 2013. — 340 с. — ISBN 978-966-485-060-2
3. Байдюк М. Ю., Галан Я. П., Молдован А. Д. Легка атлетика з методикою викладання: навч. посіб. — Чернівці : Чернівец. нац. ун-т ім. Ю. Федьковича, 2023. — 184 с. — ISBN 978-966-423-786-1
4. Бондаренко О. В. Методика викладання атлетичної гімнастики: навч. посіб. — Одеса: Видавництво, 2019. — 208 с.
5. Бурла О. М. Легка атлетика. Запитання для програмованого навчання: навч. посіб. — Суми: Видавництво СумДПУ ім. А.С. Макаренка, 2011. — 128 с.
6. Демидова І. В., Лелека В. М., Макух Н. І. Бігові види легкої атлетики. Частина 1 (короткі дистанції): Навчально-методичний посібник. — Миколаїв, 2016. — 61 с.
7. Кузьомко Л. М. Легка атлетика з методикою викладання: навчальний посібник. — Чернігів: Чернігівський держав-ний педагогічний університет, 2008. — 372 с. — ISBN 978-966-7743-68-0
8. Легка атлетика з методикою викладання : навчальний посібник. — Умань: ВПЦ "Візаві", 2014. — 206 с.
9. Укл.: Біліченко О. О. Гімнастика та методика її викладання: метод вказівки. — Кременчук, 2018. — 53 с.
10. Укл.: Зеніна І. В., Шишацька В. І., Добровольський В. Е. Складно-координаційні види спорту (спортивна гімнастика, акробатика, стрибки на батуті, хореографія, воркаут): навч. посіб. — Київ : КПІ ім. Ігоря Сікорського, 2023. — 140 с.
11. Укл.: Новицький Ю.В., Гаврилова Н. М., Прус Н. М. Фізичне виховання: легка атлетика-фітнес. Навч. посіб. — Київ : КПІ ім. Ігоря Сікорського, 152 с..
12. Укл.: Чумаченко О.Ю., Решетілова Н. В. Легка атлетика та сучасний спорт: навч.-метод. посіб. — Миколаїв: МНУ, 2019. — 150 с.
13. Уклад.: Кудряшова Т.І., Губченко О. О. Теорія і методика викладання легкої атлетики. Навча.-метод. посіб. — Кременчук : ПП "Бітарт", 2019. — 169 с.
14. Уклад.: Момот О. О., Шостак Є. Ю., Новік С. М. Теорія і методика викладання легкої атлетики: навч.-метод. посіб. — Полтава : Сімон, 2020. — 132 с.
15. Черняков В. В. Гімнастика та методика її викладання: курс лекцій з навчальної дисципліни. — Чернігів: ЧНПУ імені Т.Г. Шевченка, 2017. — 264 с.
16. Шариков Д. І. Повітряна гімнастика (корд-де-парель, китайський пілон, повітряна рамка, полотна, кільце, ремені, бамбук, трапеція). Професійна підготовка за жанрами: циркова гімнастика: навч. посіб. — Вінниця: ТОВ "Нілан-ЛТД", 2021. — 192 с. — ISBN 978-966-949-686-7
17. Гімнастика. Навчальний посібник (у двох частинах). Ч.1. — Тернопіль: ТДГТУ, 2000. — 164 с. — ISBN 966-7425-38-Х