Міжнародний Науково-технічний Університет

Білецький В. С. Моделювання у нафтогазовій інженерії: навч. посіб. — Львів: Видавництво "Новий Світ – 2000", 2021. — 306 с. — ISBN 978-617-7519-90-3

Кнігавко В. Г., Зайцева О. В., Бондаренко М. А. Основи біологічної фізики та медична апаратура: навч. посіб. — Харків : ХНМУ, 2020. — 176 с.

Бучнєв М. М. Маркетингове ціноутворення: навч. посіб. — Київ: вид-во СНУ ім. В. Даля, 2023. — 134 с.

Іванова В. В., Пономаренко С. М. Оптика: Практичний курс [Електронний ресурс]: навч. посіб. — Київ : КПІ ім. Ігоря Сікорського, 2022.

Авотін С. С., Олійник Н. М. Лабораторний практикум з оптики та атомної фізики: посібник. — Харків, 2022. — 63 с.

Книжок у каталозі: 6889
Книжок у електр. бібліотеці: 5839
Усього літератури: 12728
Відвідувачів на сайті: 63
Користувачів у каталозі: 357

Сайт МНТУ

Центр дистанційної освіти

Логін:
Пароль:

Електронна бібліотека


Знайти літературу

Сортувати за автором за назвою

Структура бібліотеки -> Бібліотека -> 004. Комп’ютерна наука і технологія. Застосування комп’ютера -> 004.382.7. Загальні питання інформатики. Основи роботи на ПК ->

1. Microsoft Learning. Основные сведения о компьютерах. Официальный курс интерактивного обучения. — Microsoft Learning, 2006. — 97 c.
2. Аветисян Р. Д., Аветисян Д. О. Теоретические основы информатики. 1996.
3. Антонюк Б. П., Антонюк О. П. Інформаційні технології в освіті: методичні рекомендації для студентів. — Луцьк: Вежа-друк, 2022. — 49 с.
4. Апатова Н. В. Інформатика для економістів. Підручник для ВНЗ. — К.: Центр учбової літератури, 2011. — 456 c.
5. без автора. Первые шаги. Работа с Аccess.
6. Борян Л. О., Гайша О. О. Комп"ютери та комп"ютерні технології- курс лекцій. — Миколаїв, 2019. — 139 с.
7. Виганяйло С. М. Інформаційне забезпечення професійної діяльності : навч. посіб. — Харків : ХНУВС, 2021. — 108 c. — ISBN 978-966-610-253-2
8. Вовкодав О. В. Сучасні інформаційні технології: навч. посіб. — Тернопіль: ТНЕУ, 2017. — 500 с.
9. Гожий О.П. Інформатика та комп’ютерна техніка. Навчально-методичний посібник. Для самостійного вивчення.. — Вид-во МДГУ ім. Петра Могили, 2006. — 212 c.
10. Грицунов О. В. Інформаційні системи та технології: навч. посіб. — Харків : ХНАМГ, 2010. — 222 с. — ISBN 978-966-695-195-6
11. За заг. ред. д.т.н., проф. В. Б. Вишні. Інформаційне забезпечення юридичної діяльності: підруч. — Дніпро : Дніпроп. держ. ун-т внутр. справ, 2018. — 228 с. — ISBN 978-617-7665-59-4
12. Заплотинський Б. А. Інформаційні технології в юридичній діяльності: посібник. — Київ, 2018. — 108 с.
13. Іванов В. Г. Сучасні інформаційні системи і технології: конспект лекцій. — Харків: Нац. юрид. ун-т ім. Ярослава Мудрого, 2014. — 347 с.
14. Іванов В. Г. Основи інформатики та обчислювальної техніки : підручник. — Харків : Право, 2015. — 312 c.
15. Кононов М. В. Комп’ютерні технології. Посібник. — Київ: ФРЕКС Київського національного університету імені Тараса Шевченка, 2019. — 281 с.
16. Косиченко О. О., Махницький О. В. Інформаційне забезпечення юридичної діяльності: навч. посіб. — Дніпро: Дніпропетровський державний універ- ситет внутрішніх справ, 2018. — 200 с. — ISBN 978-617-7665-29-7
17. Малиновський Б. М. Зберігати довічно. — Київ «Києво-Могилянська академія», 2007.
18. Войтющенко Н. М. Інформатика і комп’ютерна техніка: навч. пос. [для студ. вищ. навч. закл.]. — К.:Центр учбової літератури, 2011. — 272 c.
19. Нелюбов В. О. Microsoft Excel 2016: навчальний посібник. — Ужгород: ДВНЗ "УжНУ", 2018. — 58 c.
20. Проценко Н. М. Економічна інформатика: навч. посіб. — Харків, 2020. — 212 с.