Міжнародний Науково-технічний Університет

Рогачева О. С. група ЗМм-01. Управління збутовою діяльністю підприємства. — Київ: МНТУ, 2022. — 116 с.

Осика Л. К. група ЗММ-01. Сучасні методи управління проектами. — Київ: МНТУ, 2022. — 114 с.

Ободзінська Н. М. Управління якістю продукції на підприємстві. — Київ: МНТУ, 2022. — 128 с.

Кльок І. І. група ДВО-зФНм-01. Антикризове управління фінансами підприємства в сучасних умовах. — МНТУ, 2022. — 115 с.

Бєйсенбаєва Н. С. Антикризове управління фінансовою діяльністю підприємства. — МНТУ, 2022.

Книжок у каталозі: 7071
Книжок у електр. бібліотеці: 5381
Усього літератури: 12452
Відвідувачів на сайті: 45
Користувачів у каталозі: 357

Сайт МНТУ

Центр дистанційної освіти

Логін:
Пароль:

Електронна бібліотека


Знайти літературу

Сортувати за автором за назвою

Структура бібліотеки -> Бібліотека -> 504. Екологія -> 504. Екологія ->

1. Абалаков А. Д. Экологическая геология: Учеб. пособие. — Иркутск: Изд-во Иркут. гос. ун-та, 2007. — 267 с. с. — ISBN 978-5-9624-0229-1
2. Абрамов Ю. Ф., Бондаренко О. В., Куйбарь В. И. Эколого-информационное общество: природа и перспективы развития: План-конспект лекций по курсу. — Иркутск: Иркутский Гос. ун-т, 2000. — 107с.
3. Алексеев В. П. Природа и общество: этапы взаимодейстия. — монография, 2005.
4. Основи екології. / Г. О. Білявський, Р. С. Фурдуй, І. Ю. Костіков. — К.:Либідь, 2005. — 2-ге вид.. — 408 c.
5. Борейко, Подобайло А. В. Екологічна етика: Навч. посіб. — К.: Фітосоціоцентр, 2004. — 116 с.
6. Бычинский В. А. Экологическая геохимия: Тяжелые металлы в почвах в зоне влияния промышленного города: Учебн. пос. — Иркутск: Иркутский Гос. ун-т, 2008. — 189с. — ISBN 978-5-9624-0321-2
7. Дорогунцов C. І., Коценко К. Ф., Хвесик М. А. Екологія. Підручник для економічних вищих навчальних закладів і факультетів. — К.: КНЕУ, 2005. — 371 c. — ISBN 966–574–752–5
8. Зайнуллин А. И. Разум Экология Вселенная. — М.: ОАО "ВНИИОЭНГ", 2006. — 240 c.
9. Колотило Д. М. Екологія і економіка: Навч. посібник.. — К.: КНЕУ, 1999. — 368 c. — ISBN 966–574–157–8
10. Колотило Д. М. Екологія і економіка: Навчальний посібник. — К.: КНЕУ, 2005. — 572 с. — ISBN 966-574-792-4
11. Коржнев М. М. Економіка природокористування: підруч. — Київ: Вид-во КНУ, 2005. — 161 с. — ISBN 966-594-558-0
12. Мукієвич М. М., Андрусевич Н. І., Будякова Т. О. Європейське право навколишнього середовища. — Л.: "Екоправо-Львів", 2004. — 216 c. — ISBN 966-631-300-8
13. Мусієнко М. М., Серебряков В. В., Брайон О. В. Екологія: Тлумачний словник. — К.: Либідь, 2004. — 376 c.
14. Мягченко О. П. Основи екології: підручник. — Київ: Центр учбової літератури, 2010. — 312 с. — ISBN 978-966-364-943-6
15. Пруднікова З. Г. Екологія. — МНТУ, 2006.
16. Пруднікова З. Г. Конспект лекцій з дисципліни «Концепції сучасного природокористування». — К: МНТУ, 2006. — 85 c.
17. Дорогунцов С. І., Хвесик М. А., Коценко К. Ф. Екологія: Підручник. — К.: КНЕУ, 2005. — 371с. — ISBN 966–574–752–5
18. Саловарова В. П., Приставка А. А., Берсенева. О. А. Введение в биохимическую экологию : учеб. пособие. — Иркутск : Изд-во Иркут. гос. ун-та, 2007. — 159 с.
19. Трушкина Л. Ю., Трушкин А. Г., Демьянова Л. М. Гигиена и экология человека: учеб. пособие для ср. проф. образования мед. уч-щ и колледжей. — Ростов н/Д: Феникс, 2003. — 448 с. — ISBN 5-222-03039-3
20. Худоба В. Екологія: навч.-метод. посіб. — Львів : ЛДУФК, 2016. — 92 с. — ISBN 978-966-2328-95-0