Міжнародний Науково-технічний Університет

Мягков И. Ф. Медицинская психология: основы патопсихологии и психопатологии: учебник для студ. высш. учеб. заведений. — Москва: Логос, 1999. — 232 с. — ISBN 5-94010-010-4

Карвасарский Б. Д. Психотерапия: Учебник для мед. вузов. — СПб.: Питер, 2000. — 544 с. с. — ISBN 5314001675

Лубовский В. И. Специальная психология: Учебное пособие для пед. вузов. - 2-е изд., испр. — М.: Академия, 2005. — 464 с. — ISBN 5769505508

Аргайл М. Психология счастья. - 2-е изд. — Санкт-Петербург: Питер, 2003. — 271 с. — ISBN 5-272-00370-5

Гришина Н. В. Психология конфликта. - 2-е изд. — СПб.: Питер, 2008. — 544 с. — ISBN 978-5-91180-895-2

Книжок у каталозі: 5881
Книжок у електр. бібліотеці: 1876
Усього літератури: 7757
Виданої літератури: 0
Відвідувачів на сайті: 76
Користувачів у каталозі: 1312

Сайт МНТУ

Центр дистанційної освіти

Логін:
Пароль:

Електронна бібліотека


Знайти літературу

Сортувати за автором за назвою

Структура бібліотеки -> Бібліотека -> 504. Екологія -> 504. Екологія ->

1. Абалаков А. Д. Экологическая геология: Учеб. пособие. — Иркутск: Изд-во Иркут. гос. ун-та, 2007. — 267 с. с. — ISBN 978-5-9624-0229-1
2. Абрамов Ю. Ф., Бондаренко О. В., Куйбарь В. И. Эколого-информационное общество: природа и перспективы развития: План-конспект лекций по курсу. — Иркутск: Иркутский Гос. ун-т, 2000. — 107с.
3. Основи екології. / Г. О. Білявський, Р. С. Фурдуй, І. Ю. Костіков. — К.:Либідь, 2005. — 2-ге вид.. — 408 c.
4. Борейко, Подобайло А. В. Екологічна етика: Навч. посіб. — К.: Фітосоціоцентр, 2004. — 116 с.
5. Бычинский В. А. Экологическая геохимия: Тяжелые металлы в почвах в зоне влияния промышленного города: Учебн. пос. — Иркутск: Иркутский Гос. ун-т, 2008. — 189с. — ISBN 978-5-9624-0321-2
6. Власов В. І. Передвісник глобалізації. 2009. — 9с.
7. Дорогунцов C. І., Коценко К. Ф., Хвесик М. А. Екологія. Підручник для економічних вищих навчальних закладів і факультетів. — К.: КНЕУ, 2005. — 371 c. — ISBN 966–574–752–5
8. Зайнуллин А. И. Разум Экология Вселенная. — М.: ОАО "ВНИИОЭНГ", 2006. — 240 c.
9. Колотило Д. М. Екологія і економіка: Навч. посібник.. — К.: КНЕУ, 1999. — 368 c. — ISBN 966–574–157–8
10. Колотило Д. М. Екологія і економіка: Навчальний посібник. — К.: КНЕУ, 2005. — 572 с. — ISBN 966-574-792-4
11. Мукієвич М. М., Андрусевич Н. І., Будякова Т. О. Європейське право навколишнього середовища. — Л.: "Екоправо-Львів", 2004. — 216 c. — ISBN 966-631-300-8
12. Мусієнко М. М., Серебряков В. В., Брайон О. В. Екологія: Тлумачний словник. — К.: Либідь, 2004. — 376 c.
13. Пруднікова З. Г. Екологія. — МНТУ, 2006.
14. Пруднікова З. Г. Конспект лекцій з дисципліни «Концепції сучасного природокористування». — К: МНТУ, 2006. — 85 c.
15. Дорогунцов С. І., Хвесик М. А., Коценко К. Ф. Екологія: Підручник. — К.: КНЕУ, 2005. — 371с. — ISBN 966–574–752–5
16. Чибисова Н. В., Долгань Е. К. Экологическая химия. Учебное пособие. — Калининградский университет, 1998. — 113 c. — ISBN 5-88874-108-6
17. Проблемы обеспечения экологической безопасности. Сборник научных трудов. Под ред. докт. юрид. наук В.Н. Лопатина. — Москва, 2003. — 189 c.
18. Природопользование: Практикум/ Составитель: А.В. Каленых. — Иркутск: Иркутский Гос. ун-т, 2010. — 34с.