Міжнародний Науково-технічний Університет

Білецький В. С. Моделювання у нафтогазовій інженерії: навч. посіб. — Львів: Видавництво "Новий Світ – 2000", 2021. — 306 с. — ISBN 978-617-7519-90-3

Кнігавко В. Г., Зайцева О. В., Бондаренко М. А. Основи біологічної фізики та медична апаратура: навч. посіб. — Харків : ХНМУ, 2020. — 176 с.

Бучнєв М. М. Маркетингове ціноутворення: навч. посіб. — Київ: вид-во СНУ ім. В. Даля, 2023. — 134 с.

Іванова В. В., Пономаренко С. М. Оптика: Практичний курс [Електронний ресурс]: навч. посіб. — Київ : КПІ ім. Ігоря Сікорського, 2022.

Авотін С. С., Олійник Н. М. Лабораторний практикум з оптики та атомної фізики: посібник. — Харків, 2022. — 63 с.

Книжок у каталозі: 6889
Книжок у електр. бібліотеці: 5839
Усього літератури: 12728
Відвідувачів на сайті: 56
Користувачів у каталозі: 357

Сайт МНТУ

Центр дистанційної освіти

Логін:
Пароль:

Електронна бібліотека


Знайти літературу

Сортувати за автором за назвою

Структура бібліотеки -> Бібліотека -> 80. Риторика. Ораторське мистецтво -> 80. Риторика. Ораторське мистецтво ->

1. Абрамович С. Д. Риторика загальна та судова: навчальний посібник. — Київ: Юрінком Інтер, 2002. — 416 с. — ISBN 966-667-011-9
2. Абрамович С. Д. Риторика: навч. посіб. — Львів : Світ, 2001. — 240 с. — ISBN 966-603-106-х
3. Білавич Г. Основи риторики і красномовства. Навч.-метод. посіб. — Івано-Франківськ, 2020. — 211 с.
4. Гапотій В. Д., Куліда О. О. Основи ораторського мистецтва: навч.-метод. посіб. — Мелітополь, ФОП Однорог Т.В., 2019. — 168 с.
5. Грицаєнко Л. М. Основи красномовства: навч. посіб. — Київ : КНУТД, 2013. — 244 с.
6. Колінько М. В. Риторика для політологів: навч. посіб. — Київ : ФОП Халіков Р.Х., 2022. — 127 с. — ISBN 978-617-7565-84-9
7. Нікітіна А. В., Барилова Г. К., Кравченко М. В. Риторика: навч. посіб. — Старобільськ, 2021. — 99 с. — ISBN 978-617-509-184-5
8. Осипова Н. П. Ораторське мистцетво: навч. посіб. — Харків : Одіссей, 2006. — 144 с. — ISBN 966-633- 581-6
9. Плеханова Т. М. Риторика: навч.-метод. посіб. — Запоріжжя: ЗНУ, 2017. — 110 с.
10. Пчелінцева О. Е., Сидоренко Л. М. Риторика та нові технології комунікації: практикум. — Черкаси : ЧДТУ, 2022. — 72 с.
11. Сарапин В. В., Боберська К. Г. Риторика: навч.-метод посіб. — Полтава, 2016. — 260 с.
12. Середа Н. В., Квасник О. В. Основи ораторської майстерності: навч. посіб. — Харків : НТУ "ХПІ", 2019. — 304 с.
13. уклад. Залюбівська О. Б. Практикум з риторики. — Вінниця : ВНТУ, 2007. — 71 с.
14. уклад. Плотницька І. М., та ін. Ораторське мистецтво: навч. посіб. — Київ : НАДУ, 2011. — 128 с. — ISBN 978-966-619-307-3
15. Упор. ІсаєнкоТ. К., Лисенко А. В. Риторика: навч. посіб. — Полтава: ПолтНТУ, 2019. — 247 с.
16. упоряд. Ухвач В. З. Судова риторика (опорний конспект лекцій_: навч. посіб. — Тернопіль : Вектор, 2011. — 114 с. — ISBN 966-351-021-8