Міжнародний Науково-технічний Університет

Білецький В. С. Моделювання у нафтогазовій інженерії: навч. посіб. — Львів: Видавництво "Новий Світ – 2000", 2021. — 306 с. — ISBN 978-617-7519-90-3

Кнігавко В. Г., Зайцева О. В., Бондаренко М. А. Основи біологічної фізики та медична апаратура: навч. посіб. — Харків : ХНМУ, 2020. — 176 с.

Бучнєв М. М. Маркетингове ціноутворення: навч. посіб. — Київ: вид-во СНУ ім. В. Даля, 2023. — 134 с.

Іванова В. В., Пономаренко С. М. Оптика: Практичний курс [Електронний ресурс]: навч. посіб. — Київ : КПІ ім. Ігоря Сікорського, 2022.

Авотін С. С., Олійник Н. М. Лабораторний практикум з оптики та атомної фізики: посібник. — Харків, 2022. — 63 с.

Книжок у каталозі: 6898
Книжок у електр. бібліотеці: 5839
Усього літератури: 12737
Відвідувачів на сайті: 49
Користувачів у каталозі: 357

Сайт МНТУ

Центр дистанційної освіти

Логін:
Пароль:

Електронна бібліотека


Знайти літературу

Сортувати за автором за назвою

Структура бібліотеки -> Бібліотека -> 35. Державне адміністративне управління. -> 353 Середній рівень органів управління. Регіональне, провінційне управління. Регіональні органи ->

1. За заг. ред. Ковбасюка Ю. В. Регіональне управління : підручник. — К. : НАДУ, 2014. — 740 с. — ISBN 978-966-619-283-0
2. Іжа М. М., Приходченко Л. Л., Саханенко С. Є. Регіональне управління : навч. посіб. — Одеса : ОРІДУ НАДУ, 2020. — 652 с. — ISBN 978-966-394-105-9
3. Регіональне управління: підручник. — Київ : НАДУ, 2014. — 512 с. — ISBN 978-966-619-283-0
4. Корінець Р. Сільський розвиток: посібник для фахівців з аграрного та сільського розвитку територіальних громад. — Київ, 2023. — 158 с.
5. Ткачук А. Місцеве самоврядування та децентралізація: практ. посіб. — Київ : Софія, 2012. — 120 с. — ISBN 978-966-8684-94-4
6. Уклад. Шевченко С. О. Місцеве самоврядування в системі публічного управління: метод.реком. — Дніпро: Дніпроп. держ. ун-т внутр. справ, 2022. — 52 с.
7. Чернов С. І., Новікова М. М., Гайдученко С. О. Державне та регіональне управління : конспект лекцій. — Харків : ХНУМГ ім. О. М. Бекетова, 2014. — 140 с.
8. Шамрай Н. В., Ткач Н. О., Лещенко А. О. ДОВІДНИК із питань надання адміністративних послуг старостами. — Київ, 2023. — 104 с.
9. Електронне урядування у територіальних громад : зб. матеріалів. — Полтава : [Б. в.], 2013. — 52 с.