Міжнародний Науково-технічний Університет

Білецький В. С. Моделювання у нафтогазовій інженерії: навч. посіб. — Львів: Видавництво "Новий Світ – 2000", 2021. — 306 с. — ISBN 978-617-7519-90-3

Кнігавко В. Г., Зайцева О. В., Бондаренко М. А. Основи біологічної фізики та медична апаратура: навч. посіб. — Харків : ХНМУ, 2020. — 176 с.

Бучнєв М. М. Маркетингове ціноутворення: навч. посіб. — Київ: вид-во СНУ ім. В. Даля, 2023. — 134 с.

Іванова В. В., Пономаренко С. М. Оптика: Практичний курс [Електронний ресурс]: навч. посіб. — Київ : КПІ ім. Ігоря Сікорського, 2022.

Авотін С. С., Олійник Н. М. Лабораторний практикум з оптики та атомної фізики: посібник. — Харків, 2022. — 63 с.

Книжок у каталозі: 6889
Книжок у електр. бібліотеці: 5839
Усього літератури: 12728
Відвідувачів на сайті: 58
Користувачів у каталозі: 357

Сайт МНТУ

Центр дистанційної освіти

Логін:
Пароль:

Електронна бібліотека


Знайти літературу

Сортувати за автором за назвою

Структура бібліотеки -> Бібліотека -> 004. Комп’ютерна наука і технологія. Застосування комп’ютера -> 004.43. Мови і середовища програмування ->

1. Martin Odersky. Programming in Scala. Second Edition. — Artima Press, 2010. — 879 c.
2. Абель. Ассемблер и программирование для IBM PC. — http://www.foxitsoftware.com, 2000.
3. Александреску. Современное програмирование на С++. — Издательский дом "Вильямс", 2002.
4. Бандоріна Л. М., Климкович Т. О., Удачина К. О. Основи алгоритмізації та програмування: навч. посіб. — Дніпро, 2022. — 158 с.
5. Бєгун А. В. Об’єктно-орієнтоване програмування : практикум. — Київ : КНЕУ, 2014. — 176 с. — ISBN 978-966-483-904-1
6. Бойко Б. І., Омельчук Л. Л., Русіна Н. Г. Об’єктно-орієнтоване програмування. Лабораторний практикум : навч. посіб. — Київ : КНУ ім. Тараса Шевченка, 2016. — 90 с.
7. Бублик В. В. Об’єктно-орієнтоване програмування: Підручник. — Київ : ІТ-книга, 2015. — 624 с. — ISBN 978-966-97182-1-1
8. Зубенко В. В. Програмування. Поглиблений курс. — КДУ, 2011. — 623 c.
9. Вінник В. Ю. Алгоритмічні мови та основи програмування: мова С. — Житомир : ЖДТУ, 2007. — 193 с.
10. Городняя Л. В. Основы функционального программирования. — Новосибирск, 2004.
11. Грицюк Ю. Об’єктно-орієнтоване програмування мовою С ++: навч. посіб. — Львів : ЛДУ БЖД, 2011. — 404 с. — ISBN 978-966-3466-86-3
12. Дейтел, Дейтел. Как программировать на С++. 2000.
13. Дібрівний О. А., Гребенюк В. В. Вступ до об’єктно орієнтованого програмування С# : навч. посіб. — Київ : ДУТ, 2018. — 190 с.
14. Довгунь А. Я. Практикум з навчальної дисципліни "Алгоритмізація та програмування":навч. посіб. — Чернівці : БДФЕУ, 2015. — 134 с.
15. Єфіменко С. В. Об’єктно-орієнтоване програмування. Мови С/С++. Метод. посіб. — Київ, 2021. — 124 с.
16. Жуковський С. С., Вакалюк Т. А. Об‘єктно-орінтоване програмування мовою С++: навч.-метод. посіб. — Житомир: ЖДТУ, 2016. — 100 с.
17. За ред. Омельчук Л.Л., Ткаченка О. М., Шишацької О. В. Програмування: теорія та практика. Збірник матеріалів за результатами ІТ-проєкту міждисциплінарної інтеграції. — Київ, 2021. — 161 с.
18. Зубков С. В. Асемблер - мова необмежених можливостей. — "ДМК Пресс", 1999.
19. Ковалюк Т. В. Основи програмування: підруч. для для вищих навч. закл. — Київ : Видавн. група BHV, 2005. — 384 с. — ISBN 966-552-138-1
20. Копитко М. Ф., Іванків К. С. Основи програмування мовою Java. — Львів: Видавничий центр ЛНУ ім. Івана Франка, 2002. — 83 с.