Міжнародний Науково-технічний Університет

Енциклопедія Трипільської цивілізації: в двох т. — Київ : Укрполіграфмедіа, 2004. — 653 с.

Енциклопедія Трипільської цивілізації: В 2-х т / М. Ю. Відейко. — К.: Укрполіграфмедіа, 2004. — 703 с.

Іванов В. Г. Правова інформація та комп’ютерні технології в юридичній діяльності. Навчальний посібник. — Харків, "Право", 2010.

Дэвени Т., Мац Л. Н., Незлин Р. С. Аминокислоты, пептиды и белки: пер. с англ. — М.: Мир, 1976. — 364 с.

Омельченко О. А. Римское право: учебник. — М. : Тон, 2000. — 208 с. — ISBN 978-5-699-27589-2

Книжок у каталозі: 5881
Книжок у електр. бібліотеці: 1853
Усього літератури: 7734
Виданої літератури: 0
Відвідувачів на сайті: 43
Користувачів у каталозі: 1216

Сайт МНТУ

Центр дистанційної освіти

Логін:
Пароль:

Електронна бібліотека


Знайти літературу

Сортувати за автором за назвою

Структура бібліотеки -> Бібліотека -> 004. Комп’ютерна наука і технологія. Застосування комп’ютера -> 004.43. Мови і середовища програмування ->

1. Martin Odersky. Programming in Scala. Second Edition. — Artima Press, 2010. — 879 c.
2. Абель. Ассемблер и программирование для IBM PC. — http://www.foxitsoftware.com, 2000.
3. Александреску. Современное програмирование на С++. — Издательский дом "Вильямс", 2002.
4. Арнольд К., Гослинг Д. Мова програмування JAVA. — Пітер, 2002.
5. Бадд. Объектно-ориентированное программирование. — Россия, 1996.
6. Байдачный С. С. Silverlight 4: Создание насыщенных Web-приложений. — М.: СОЛОН-Пресс, 2010. — 352 c.
7. Бентли Д. Перлини творчості програмістів. — М. Радио и связь, 1990.
8. Зубенко В. В. Програмування. Поглиблений курс. — КДУ, 2011. — 623 c.
9. Васильев А. Н. Java. Объектно-ориентированное программирование: Учебное пособие. — СПб.: Питер, 2011. — 400 c.
10. Голуб И. Правила программирования на Си и Си++. — Россия, Москва, 2001.
11. Городняя Л. В. Основы функционального программирования. — Новосибирск, 2004.
12. Дейтел, Дейтел. Как программировать на С++. 2000.
13. Ермолаев В. C++ Builder: кн. рецептов. — М.: Кудиц-образ, 2006. — 204 с. — ISBN 5-9579-0091-5
14. Златопольский Д. М. Сборник задач по программированию. 2-е издание. — БХВ-Петербург, 2007. — 240 c.
15. Зубков С. В. Асемблер - мова необмежених можливостей. — "ДМК Пресс", 1999.
16. Иванова Г. C. Основы программирования: Учебник для вузов Издание второе, переработанное и дополненное. — М.: МГТУ им. Н.Э. Баумана, 2002. — 416 с. — ISBN 5-7038-1957-1
17. Иванова Г. С. Объектно- ориентированное программирование: Учеб. для вузов. — М.: МГТУ им.Н.Э.Баумана, 2001. — 320 с. — ISBN 5-7038-1525-8
18. Качанов, Ткаченко, Головин. Букварь по РНР и MySQL. — Россия, 2000.
19. Климов А. П. C#. Советы программистам. — СПб.: БХВ-Петербург, 2008. — 517 с. — ISBN 978-5-9775-0174-3
20. Ковалюк Т. В. Основи програмування. — bhv ПИТЕР, 2006.