Міжнародний Науково-технічний Університет

Інвестиції: практика та досвід. - № 18 — Київ: ДКС Центр, 2013. — 164 с.

Інвестиції: практика та досвід. - № 17 — Київ: ДКС Центр, 2013. — 148 с.

Інвестиції: практика та досвід. - № 16 — Київ: ДКС Центр, 2013. — 152 с.

Інвестиції: практика та досвід. - № 15 — Київ: ДКС Центр, 2013. — 139 с.

Інвестиції: практика та досвід. - № 14 — Київ: ДКС Центр, 2013. — 144 с.

Книжок у каталозі: 6142
Книжок у електр. бібліотеці: 2588
Усього літератури: 8730
Відвідувачів на сайті: 87
Користувачів у каталозі: 1264

Сайт МНТУ

Центр дистанційної освіти

Логін:
Пароль:

Електронна бібліотека


Знайти літературу

Сортувати за автором за назвою

Структура бібліотеки -> Бібліотека -> 004. Комп’ютерна наука і технологія. Застосування комп’ютера -> 004.43. Мови і середовища програмування ->

1. Martin Odersky. Programming in Scala. Second Edition. — Artima Press, 2010. — 879 c.
2. Абель. Ассемблер и программирование для IBM PC. — http://www.foxitsoftware.com, 2000.
3. Александреску. Современное програмирование на С++. — Издательский дом "Вильямс", 2002.
4. Арнольд К., Гослинг Д. Мова програмування JAVA. — Пітер, 2002.
5. Бадд. Объектно-ориентированное программирование. — Россия, 1996.
6. Байдачный С. С. Silverlight 4: Создание насыщенных Web-приложений. — М.: СОЛОН-Пресс, 2010. — 352 c.
7. Бентли Д. Перлини творчості програмістів. — М. Радио и связь, 1990.
8. Зубенко В. В. Програмування. Поглиблений курс. — КДУ, 2011. — 623 c.
9. Васильев А. Н. Java. Объектно-ориентированное программирование: Учебное пособие. — СПб.: Питер, 2011. — 400 c.
10. Голуб И. Правила программирования на Си и Си++. — Россия, Москва, 2001.
11. Городняя Л. В. Основы функционального программирования. — Новосибирск, 2004.
12. Дейтел, Дейтел. Как программировать на С++. 2000.
13. Ермолаев В. C++ Builder: кн. рецептов. — М.: Кудиц-образ, 2006. — 204 с. — ISBN 5-9579-0091-5
14. Златопольский Д. М. Сборник задач по программированию. 2-е издание. — БХВ-Петербург, 2007. — 240 c.
15. Зубков С. В. Асемблер - мова необмежених можливостей. — "ДМК Пресс", 1999.
16. Иванова Г. C. Основы программирования: Учебник для вузов Издание второе, переработанное и дополненное. — М.: МГТУ им. Н.Э. Баумана, 2002. — 416 с. — ISBN 5-7038-1957-1
17. Иванова Г. С. Объектно- ориентированное программирование: Учеб. для вузов. — М.: МГТУ им.Н.Э.Баумана, 2001. — 320 с. — ISBN 5-7038-1525-8
18. Качанов, Ткаченко, Головин. Букварь по РНР и MySQL. — Россия, 2000.
19. Климов А. П. C#. Советы программистам. — СПб.: БХВ-Петербург, 2008. — 517 с. — ISBN 978-5-9775-0174-3
20. Ковалюк Т. В. Основи програмування. — bhv ПИТЕР, 2006.