Міжнародний Науково-технічний Університет

Горошко В. І. Масаж і тейпування в реабілітації: комплексний посібник для фахівців: навч. посіб. — Полтава : Національний університет імені Юрія Кондратюка, 2023. — 138 с.

Вакуленко Л. О., Прилуцька Г. В. Атлас масажиста. — Тернопіль: Укрмедкнига, 2005. — 306 с. — ISBN 966-673-048-0

САЙТ. 2024.

Іващенко О., Копанцева Л. Органічна хімія: навч. посіб. — Полтава : ПДМУ, 2023. — 192 с.

Уклад.: Швед О. М., Богза С. Л., Бахалова Є. А. Практикум з органічної хімії. Реакційна здатність органічних сполук: навч. посіб. — Вінниця: ДонНУ імені Василя Стуса, 2021. — 144 с.

Книжок у каталозі: 3225
Книжок у електр. бібліотеці: 6338
Усього літератури: 9563
Відвідувачів на сайті: 250
Користувачів у каталозі: 357

Сайт МНТУ

Центр дистанційної освіти

Логін:
Пароль:

Електронна бібліотека


Знайти літературу

Сортувати за автором за назвою

Структура бібліотеки -> Бібліотека -> 004. Комп’ютерна наука і технологія. Застосування комп’ютера -> 004.43. Мови і середовища програмування ->

1. Dr. Axel Rauschmayer. JavaScript for impatient programmers. 2022. — 373 p.
2. Marijn Haverbeke. Eloquent JavaScript 3rd edition. 2018. — 448 р.
3. Martin Odersky. Programming in Scala. Second Edition. — Artima Press, 2010. — 879 c.
4. Бандоріна Л. М., Климкович Т. О., Удачина К. О. Основи алгоритмізації та програмування: навч. посіб. — Дніпро, 2022. — 158 с.
5. Баран С. В. Основи web-програмування: Навч. посіб. — Кривий Ріг: Державний університет економіки і технологій, 2023. — 316 с.
6. Безменов М. І., Безменова О. М. Основи візуального програмування мовою C# : навч. посіб. — Харків : ФОП Панов А. М., 2023. — ISBN 978-617-8113-28-5
7. Беркунський Є. Ю., Павленко А. Ю. Алгоритмізація та програмування мовами Kotlin, C/C++ : навч. посіб. — Миколаїв : НУК, 2022. — 256 с. — ISBN 978-966-321-446-7
8. Бєгун А. В. Об’єктно-орієнтоване програмування : практикум. — Київ : КНЕУ, 2014. — 176 с. — ISBN 978-966-483-904-1
9. Бойко Б. І., Омельчук Л. Л., Русіна Н. Г. Об’єктно-орієнтоване програмування. Лабораторний практикум : навч. посіб. — Київ : КНУ ім. Тараса Шевченка, 2016. — 90 с.
10. Босько В. В., Константинова Л. В., Марченко К. М. Web-програмування. Частина 1 (frontend) : навч. посіб. — Кропивницький: ЦНТУ, 2022. — 208 с.
11. Бублик В. В. Об’єктно-орієнтоване програмування: Підручник. — Київ : ІТ-книга, 2015. — 624 с. — ISBN 978-966-97182-1-1
12. Зубенко В. В. Програмування. Поглиблений курс. — КДУ, 2011. — 623 c.
13. Вінник В. Ю. Алгоритмічні мови та основи програмування: мова С. — Житомир : ЖДТУ, 2007. — 193 с.
14. Готинчан Т. І. Основи веброзробки: HTML і CSS. Частина 1 : навч. посіб. — Чернівці : Чернівецький націона- льний університет, 2023. — 208 с.
15. Грицюк Ю. Об’єктно-орієнтоване програмування мовою С ++: навч. посіб. — Львів : ЛДУ БЖД, 2011. — 404 с. — ISBN 978-966-3466-86-3
16. Гришанович Т. О., Глинчук Л. Я. Основи об’єктно-орієнтованого програмування : навч. посіб. — Луцьк : ВНУ імені Лесі Українки, 2022. — 120 с.
17. Дібрівний О. А., Гребенюк В. В. Вступ до об’єктно орієнтованого програмування С# : навч. посіб. — Київ : ДУТ, 2018. — 190 с.
18. Довгунь А. Я. Практикум з навчальної дисципліни "Алгоритмізація та програмування":навч. посіб. — Чернівці : БДФЕУ, 2015. — 134 с.
19. Єфіменко С. В. Об’єктно-орієнтоване програмування. Мови С/С++. Метод. посіб. — Київ, 2021. — 124 с.
20. Жуковський С. С., Вакалюк Т. А. Об‘єктно-орінтоване програмування мовою С++: навч.-метод. посіб. — Житомир: ЖДТУ, 2016. — 100 с.