Міжнародний Науково-технічний Університет

Ефективність стратегічного управління підприємствами: сучасні проблеми та перспективи їх вирішення. — Полтава: ПУЕТ, 2013. — 218 с.

Кузнецова Е.Ю. Современный стратегический анализ. — Екатеринбург : Изд-во Урал. ун-та, 2016. — 131 с. — ISBN 978-5-7996-1832-2

Головко Т.В. Сагова С.В. Стратегічний аналіз. — Київ : КНЕУ, 2002. — 198 с. — ISBN 966–574–313–9

О.М. Тищенко. Стратегічне управління. — Харків : ХНАДУ, 2016. — 252 с.

І.М. Писаревський. Стратегічний менеджмент. — Харків : ХНАМГ, 2009. — 287 с.

Книжок у каталозі: 6783
Книжок у електр. бібліотеці: 3559
Усього літератури: 10342
Відвідувачів на сайті: 21
Користувачів у каталозі: 1259

Сайт МНТУ

Центр дистанційної освіти

Логін:
Пароль:

Електронна бібліотека


Знайти літературу

Сортувати за автором за назвою

Структура бібліотеки -> Бібліотека -> 004. Комп’ютерна наука і технологія. Застосування комп’ютера -> 004.43. Мови і середовища програмування ->

1. Крейн, Джеймс, Паскарелло. Ajax в действии. — Москва "Вильяме", 2006.
2. Юров В. И. Assembler. Учебник для вузов (2-е издание). — Питер, 2003.
3. Нейгел Кристиан, Ивьен Билл, Глинн Джей. C# 2005 и платформа .NET 3.0 для профессионалов. — М.: ООО "Вильямс", 2008. — 1376 c. — ISBN 978-5-8459-1317-3
4. Неш Трей. C# 2010: ускоренный курс для профессионалов. — ООО Вильямс, 2010.
5. Шилдт Г. C# 4.0: полное руководство: [пер. с англ.]. — Москва; Санкт-Петербург; Киев: Вильямс, 2011. — 1056 с. — ISBN 978-5-8459-1684-6
6. Климов А. П. C#. Советы программистам. — СПб.: БХВ-Петербург, 2008. — 517 с. — ISBN 978-5-9775-0174-3
7. Ермолаев В. C++ Builder: кн. рецептов. — М.: Кудиц-образ, 2006. — 204 с. — ISBN 5-9579-0091-5
8. Васильев А. Н. Java. Объектно-ориентированное программирование: Учебное пособие. — СПб.: Питер, 2011. — 400 c.
9. Культин Н. Microsoft Visual C# в примерах и задачах. — Санкт-Петербург "БХВ-Петербург", 2009. — 320 c. — ISBN 978-5-9775-0410-2
10. Хольцнер. PHP в примерах. — М.: ООО "Бином-Пресс", 2007.
11. Pro Csharp 2008 and the .NET 3.5 Platform. — Springer-Verlag New York, 2008.
12. Martin Odersky. Programming in Scala. Second Edition. — Artima Press, 2010. — 879 c.
13. Байдачный С. С. Silverlight 4: Создание насыщенных Web-приложений. — М.: СОЛОН-Пресс, 2010. — 352 c.
14. Зиборов В.В. Visual С# 2012 на примерах. — СПб.: БХВ-Петербург, 2013. — 480 c.
15. Мак-Дональд Мэтью. Windows Presentation Foundation в .NET 4.0 с примерами на С# 2010 для профессионалов. — ООО "И.Д. Вильямс", 2011. — 1024 c. — ISBN 978-5-8459-1657-0
16. Вінник В. Ю. Алгоритмічні мови та основи програмування: мова С. — Житомир : ЖДТУ, 2007. — 193 с.
17. Седжвик Р. Алгоритмы на Java, 4-е изд.:Пер. с англ. — М.: ООО "И.Д. Вильямс", 2013. — 848 c.
18. Зубков С. В. Асемблер - мова необмежених можливостей. — "ДМК Пресс", 1999.
19. Абель. Ассемблер и программирование для IBM PC. — http://www.foxitsoftware.com, 2000.
20. Сидоров С. Б. Базовые элементы языка программирования С++. — НГТУ Н.Новгород, 2007.