Міжнародний Науково-технічний Університет

Білецький В. С. Моделювання у нафтогазовій інженерії: навч. посіб. — Львів: Видавництво "Новий Світ – 2000", 2021. — 306 с. — ISBN 978-617-7519-90-3

Кнігавко В. Г., Зайцева О. В., Бондаренко М. А. Основи біологічної фізики та медична апаратура: навч. посіб. — Харків : ХНМУ, 2020. — 176 с.

Бучнєв М. М. Маркетингове ціноутворення: навч. посіб. — Київ: вид-во СНУ ім. В. Даля, 2023. — 134 с.

Іванова В. В., Пономаренко С. М. Оптика: Практичний курс [Електронний ресурс]: навч. посіб. — Київ : КПІ ім. Ігоря Сікорського, 2022.

Авотін С. С., Олійник Н. М. Лабораторний практикум з оптики та атомної фізики: посібник. — Харків, 2022. — 63 с.

Книжок у каталозі: 6889
Книжок у електр. бібліотеці: 5839
Усього літератури: 12728
Відвідувачів на сайті: 52
Користувачів у каталозі: 357

Сайт МНТУ

Центр дистанційної освіти

Логін:
Пароль:

Електронна бібліотека


Знайти літературу

Сортувати за автором за назвою

Структура бібліотеки -> Бібліотека -> 65. МЕНЕДЖМЕНТ -> 658.152. Інвестиційний менеджмент ->

1. Алейнікова О. В., Притула Н. М. Інноваційний та інвестиційний менеджмент: навч. посіб. — Київ: ДВНЗ "Університет менеджменту освіти", 2016. — 614 с. — ISBN 966-8070-20-8
2. Задоя А. О. Міжнародна інвестиційна діяльність: навч. посіб. — Дніпро: Університет імені Альфреда Нобеля, 2018. — 122 с. — ISBN 978-966-434-407-1
3. Захарченко Н. В. Інвестування: навч.-метод. посіб. — Одесса : "Атлант ВОИ СОИУ", 2018. — 184 с. — ISBN 978-617-7253-87-6
4. Краус Н. М. Інвестиційний менеджмент: Навч.-метод. посіб. (модульний варіант). — Полтава: Астрая, 2011. — 176 с.
5. Матюшенко І. Ю. Міжнародний інвестиційний менеджмент: навч. посіб. — Х. : Вид. ХНЕУ ім. С. Кузнеця, 2014. — 520 с.
6. Мойсеєнко І., Ревак І., Миськів Г. [та ін.] Інвестиційний аналіз: навч. посіб. — Львів : ЛьвДУВС, 2019. — 276 с. — ISBN 978-617-511-303-5
7. Сазонець І. Л. Інвестування: підручник. — Київ: Центр учбової літ., 2011. — 312 с. — ISBN 978-611-01-0147-9
8. Федоров Р., Осовець О. Як залучити прямі іноземні інвестиції: практичний посібник для українських міст та районів. — Сімферополь, 2018. — 128 с.
9. Школа І. М., Вдовічен А. А., Верстяк О. М. Інвестиційний менеджмент: навч. посіб. — Чернівці: ЧТЕІ КНТЕУ, 2015. — 368 с.