Міжнародний Науково-технічний Університет

Шевчук В. О. група зМЕВм-11. Трансформація світового ринку праці в умовах євроінтеграції. — МНТУ, 2023. — 196 с.

Стрілок І. І. група ЗМЕВм-11. Управління розвитком міжнародної компанії. — МНТУ, 2023. — 111 с.

Пушня І. Ю. група зМЕВм-11. Удосконалення організації зовнішньоекономічної діяльності підприємства. — МНТУ, 2023. — 88 с.

Мезінова Л. В. група зОм-11. Дослідження та удосконалення бухгалтерського обліку витрат на оплату праці підприємства. — МНТУ, 2023. — 112 с.

Курусь О. О. група МЕВм-11. Дослідження та аналіз сучасного стану міжнародної діяльності підприємства. — МНТУ, 2023. — 100 с.

Книжок у каталозі: 6889
Книжок у електр. бібліотеці: 5358
Усього літератури: 12247
Відвідувачів на сайті: 31
Користувачів у каталозі: 357

Сайт МНТУ

Центр дистанційної освіти

Логін:
Пароль:

Електронна бібліотека


Знайти літературу

Сортувати за автором за назвою

Структура бібліотеки -> Бібліотека -> 33. Економічні науки -> 330.43. Економетрика ->

1. Васильєва Н. К., Мироненко О. А., Самарець Н. М. Економетрика в електронних таблицях : навч. посіб. — Дніпро : Біла К. О., 2017. — 149 с. — ISBN 978-617-645-249-2
2. Гур’янова Л. С., Клебанова Т. С., Прокопович С. В. Прикладна економетрика : навч. посіб.: у двох частинах. Частина 1 : [Електронне видання]. — Харків : ХНЕУ ім. С. Кузнеця, 2016. — 235 с. — ISBN 978-966-676-667-3
3. Гур’янова Л. С., Клебанова Т. С., Прокопович С. В. Прикладна економетрика : навч. посіб. : у двох частинах. Частина 2 : [Електронне видання]. — Харків : ХНЕУ ім. С. Кузнеця, 2016. — 252 с. — ISBN 978-966-676-668-0
4. Демиденко М. А. Системи підтримки прийняття рішень: навч. посіб. — Дніпропетровськ : НГУ, 2016. — 104 с. — ISBN 978-912-350-293-9
5. Диха М. В., Мороз В. С. Економетрія: навч. посіб. — К. : "Центр учбової літератури", 2016. — 206 с. — ISBN 978-617-673-486-4
6. Єрьоменко В. О., Алілуйко А. М., Мартинюк О. М. Економетрія (економетрика): Навч. посіб. — Тернопіль: Підручники і посібники, 2012. — 116 с. — ISBN 978-966-07-2117-6
7. Присенко Г. В. Прогнозування соціально-економічних процесів: Навч. посібник. — К.: КНЕУ, 2005. — 377 с.: рис., табл. — ISBN 966-574-739-8