Міжнародний Науково-технічний Університет

Щукін П. М. гр. зА21м. Державні цільові програми як засіб реалізації публічної політики. — К.: МНТУ, 2024. — 101 с.

Хілик Р. О. гр. А-21м. ДЕРЖАВНА ПОЛІТИКА ЗАПОБІГАННЯ ТА ПРОТИДІЇ КОРУПЦІЇ В УКРАЇНІ. — К.: МНТУ, 2024. — 68 c.

Татьянко Ю. В. гр. зА-21м. Дослідження та удосконалення методів комунікації державних установ та публічної влади в Україні. — К.: МНТУ, 2024. — 118 с.

Таранущенко О. М. гр. А21м. Територіальні громади в умовах децентралізації. — К.: МНТУ, 2024. — 99 с.

Стук Р. О. гр. А21м. ДЕЦЕНТРАЛІЗАЦІЯ ДЕРЖАВНОГО УПРАВЛІННЯ: ЄВРОПЕЙСЬКИЙ ДОСВІД. — К.: МНТУ, 2024. — 114 с.

Книжок у каталозі: 3219
Книжок у електр. бібліотеці: 6141
Усього літератури: 9360
Відвідувачів на сайті: 56
Користувачів у каталозі: 357

Сайт МНТУ

Центр дистанційної освіти

Логін:
Пароль:

Електронна бібліотека


Знайти літературу

Сортувати за автором за назвою

Структура бібліотеки -> Бібліотека -> 33. Економічні науки -> 330.43. Економетрика ->

1. Березька К. М. Економетрика: Основи теорії та комп’ютерний практикум. — Тернопіль: ЗУНУ, 2022. — 153 с.
2. Васильєва Н. К., Мироненко О. А., Самарець Н. М. Економетрика в електронних таблицях : навч. посіб. — Дніпро : Біла К. О., 2017. — 149 с. — ISBN 978-617-645-249-2
3. Волошин О. Р., Галайко Н. В. Економетрія. Ч. 1: навч. посіб. — Львів: Львівський державний університет внутрішніх справ, 2012. — 192 с. — ISBN 978-617-511-112-3
4. Гур’янова Л. С., Клебанова Т. С. Економетрика: навч. посіб. — Х. : ХНЕУ ім. С. Куз-неця, 2015. — 384 с. — ISBN 978-966-676-615-4
5. Гур’янова Л. С., Клебанова Т. С., Прокопович С. В. Прикладна економетрика : навч. посіб.: у двох частинах. Частина 1 : [Електронне видання]. — Харків : ХНЕУ ім. С. Кузнеця, 2016. — 235 с. — ISBN 978-966-676-667-3
6. Гур’янова Л. С., Клебанова Т. С., Прокопович С. В. Прикладна економетрика : навч. посіб. : у двох частинах. Частина 2 : [Електронне видання]. — Харків : ХНЕУ ім. С. Кузнеця, 2016. — 252 с. — ISBN 978-966-676-668-0
7. Демиденко М. А. Системи підтримки прийняття рішень: навч. посіб. — Дніпропетровськ : НГУ, 2016. — 104 с. — ISBN 978-912-350-293-9
8. Диха М. В., Мороз В. С. Економетрія: навч. посіб. — К. : "Центр учбової літератури", 2016. — 206 с. — ISBN 978-617-673-486-4
9. Єрьоменко В. О., Алілуйко А. М., Мартинюк О. М. Економетрія (економетрика): Навч. посіб. — Тернопіль: Підручники і посібники, 2012. — 116 с. — ISBN 978-966-07-2117-6
10. Іващук О. Т., Дзюбановська Н. В. Економетрика: Методичні рекомендації до розв’язування практичних завдань. — Тернопіль : ЗУНУ, 2022. — 159 с.
11. Окара Д. В. Економетрія: навч. посіб. — Одеса: ОДАБА, 2018. — 144 с. — ISBN 978-617-7195-53-4
12. Присенко Г. В. Прогнозування соціально-економічних процесів: Навч. посібник. — К.: КНЕУ, 2005. — 377 с.: рис., табл. — ISBN 966-574-739-8
13. Руська Р. В. Економетрика: навч. посіб. — Тернопіль : Тайп, 2012. — 224 с.
14. Укл.: Ставицький О.В. Опорний конспект із дисципліни "Економетрика". — Київ: НАСОА, 2022. — 74 с.