Міжнародний Науково-технічний Університет

Рибачок Н. А. Операційні системи: лаб. практикум : навч. посіб. — Київ : КПІ ім. Ігоря Сікорського, 2024. — 100 с.

Ніколюк П. К. Моделювання систем: навч. посіб. — Вінниця: ДонНУ, 2023. — 228 с.

Крилова І. Г. Основи інвестування: конспект лекцій. — Миколаїв, 2023. — 73 с.

За заг. ред. Ківалова С. Загальне адміністративне право України: підручник. — Одеса : Фенікс, 2023. — 792 с. — ISBN 978-966-928-929-2

Бажал Ю. М. Макроекономіка. Конспект лекцій : навч. посіб. — Київ : НаУКМА, 2024. — 41 с.

Книжок у каталозі: 3225
Книжок у електр. бібліотеці: 6284
Усього літератури: 9509
Відвідувачів на сайті: 253
Користувачів у каталозі: 357

Сайт МНТУ

Центр дистанційної освіти

Логін:
Пароль:

Електронна бібліотека


Знайти літературу

Сортувати за автором за назвою

Структура бібліотеки -> Бібліотека -> 33. Економічні науки -> 330.43. Економетрика ->

1. Васильєва Н. К., Мироненко О. А., Самарець Н. М. Економетрика в електронних таблицях : навч. посіб. — Дніпро : Біла К. О., 2017. — 149 с. — ISBN 978-617-645-249-2
2. Іващук О. Т., Дзюбановська Н. В. Економетрика: Методичні рекомендації до розв’язування практичних завдань. — Тернопіль : ЗУНУ, 2022. — 159 с.
3. Руська Р. В. Економетрика: навч. посіб. — Тернопіль : Тайп, 2012. — 224 с.
4. Гур’янова Л. С., Клебанова Т. С. Економетрика: навч. посіб. — Х. : ХНЕУ ім. С. Куз-неця, 2015. — 384 с. — ISBN 978-966-676-615-4
5. Березька К. М. Економетрика: Основи теорії та комп’ютерний практикум. — Тернопіль: ЗУНУ, 2022. — 153 с.
6. Єрьоменко В. О., Алілуйко А. М., Мартинюк О. М. Економетрія (економетрика): Навч. посіб. — Тернопіль: Підручники і посібники, 2012. — 116 с. — ISBN 978-966-07-2117-6
7. Диха М. В., Мороз В. С. Економетрія: навч. посіб. — К. : "Центр учбової літератури", 2016. — 206 с. — ISBN 978-617-673-486-4
8. Окара Д. В. Економетрія: навч. посіб. — Одеса: ОДАБА, 2018. — 144 с. — ISBN 978-617-7195-53-4
9. Рибальченко Л. В. Економетрія: навч. посіб. — Дніпро : ДДУВС, 2023. — 102 с. — ISBN 978-617-8035-31-0
10. Волошин О. Р., Галайко Н. В. Економетрія. Ч. 1: навч. посіб. — Львів: Львівський державний університет внутрішніх справ, 2012. — 192 с. — ISBN 978-617-511-112-3
11. Укл.: Ставицький О.В. Опорний конспект із дисципліни "Економетрика". — Київ: НАСОА, 2022. — 74 с.
12. Гур’янова Л. С., Клебанова Т. С., Прокопович С. В. Прикладна економетрика : навч. посіб. : у двох частинах. Частина 2 : [Електронне видання]. — Харків : ХНЕУ ім. С. Кузнеця, 2016. — 252 с. — ISBN 978-966-676-668-0
13. Гур’янова Л. С., Клебанова Т. С., Прокопович С. В. Прикладна економетрика : навч. посіб.: у двох частинах. Частина 1 : [Електронне видання]. — Харків : ХНЕУ ім. С. Кузнеця, 2016. — 235 с. — ISBN 978-966-676-667-3
14. Присенко Г. В. Прогнозування соціально-економічних процесів: Навч. посібник. — К.: КНЕУ, 2005. — 377 с.: рис., табл. — ISBN 966-574-739-8
15. Демиденко М. А. Системи підтримки прийняття рішень: навч. посіб. — Дніпропетровськ : НГУ, 2016. — 104 с. — ISBN 978-912-350-293-9