Міжнародний Науково-технічний Університет

Укл.: Кусайкіна Н., Цибульник Ю. Сучасний тлумачний словник української мови: 60 000 слів. — Х.: ВД "Школа", 2011. — 784 с. — ISBN 966-8182-64-2

За ред. Киридон А. М. Енциклопедичні видання в сучасному інформаційному просторі: колективна монографія. — К. : Державна наукова установа "Ен- циклопедичне видавництво",, 2017. — 312 c. — ISBN 978-617-7015-67-2

Мюллер В. Великий німецько-український словник - Близько 170 000 слів та сполучень. — К.: Чумацький Шлях, 2005. — 792 с. — ISBN 966-8272-04-8

Укл.: Бусел В. Т. Великий тлумачний словник сучасної української мови. — К.; Ірпінь: ВТФ "Перун", 2005. — 1728 с. — ISBN 966-569-013-2

МеженкоЮ. С. Великий орфографічний словник сучасної української мови. 150 000. — Донецьк: ТОВ ВКФ "БАО", 2008. — 1184 c. — ISBN 978-966-481-075-0

Книжок у каталозі: 6889
Книжок у електр. бібліотеці: 5779
Усього літератури: 12668
Відвідувачів на сайті: 76
Користувачів у каталозі: 357

Сайт МНТУ

Центр дистанційної освіти

Логін:
Пароль:

Електронна бібліотека


Знайти літературу

Сортувати за автором за назвою

Структура бібліотеки -> Бібліотека -> 33. Економічні науки -> 330.43. Економетрика ->

1. Васильєва Н. К., Мироненко О. А., Самарець Н. М. Економетрика в електронних таблицях : навч. посіб. — Дніпро : Біла К. О., 2017. — 149 с. — ISBN 978-617-645-249-2
2. Єрьоменко В. О., Алілуйко А. М., Мартинюк О. М. Економетрія (економетрика): Навч. посіб. — Тернопіль: Підручники і посібники, 2012. — 116 с. — ISBN 978-966-07-2117-6
3. Диха М. В., Мороз В. С. Економетрія: навч. посіб. — К. : "Центр учбової літератури", 2016. — 206 с. — ISBN 978-617-673-486-4
4. Гур’янова Л. С., Клебанова Т. С., Прокопович С. В. Прикладна економетрика : навч. посіб. : у двох частинах. Частина 2 : [Електронне видання]. — Харків : ХНЕУ ім. С. Кузнеця, 2016. — 252 с. — ISBN 978-966-676-668-0
5. Гур’янова Л. С., Клебанова Т. С., Прокопович С. В. Прикладна економетрика : навч. посіб.: у двох частинах. Частина 1 : [Електронне видання]. — Харків : ХНЕУ ім. С. Кузнеця, 2016. — 235 с. — ISBN 978-966-676-667-3
6. Присенко Г. В. Прогнозування соціально-економічних процесів: Навч. посібник. — К.: КНЕУ, 2005. — 377 с.: рис., табл. — ISBN 966-574-739-8
7. Демиденко М. А. Системи підтримки прийняття рішень: навч. посіб. — Дніпропетровськ : НГУ, 2016. — 104 с. — ISBN 978-912-350-293-9