Міжнародний Науково-технічний Університет

Білецький В. С. Моделювання у нафтогазовій інженерії: навч. посіб. — Львів: Видавництво "Новий Світ – 2000", 2021. — 306 с. — ISBN 978-617-7519-90-3

Кнігавко В. Г., Зайцева О. В., Бондаренко М. А. Основи біологічної фізики та медична апаратура: навч. посіб. — Харків : ХНМУ, 2020. — 176 с.

Бучнєв М. М. Маркетингове ціноутворення: навч. посіб. — Київ: вид-во СНУ ім. В. Даля, 2023. — 134 с.

Іванова В. В., Пономаренко С. М. Оптика: Практичний курс [Електронний ресурс]: навч. посіб. — Київ : КПІ ім. Ігоря Сікорського, 2022.

Авотін С. С., Олійник Н. М. Лабораторний практикум з оптики та атомної фізики: посібник. — Харків, 2022. — 63 с.

Книжок у каталозі: 6898
Книжок у електр. бібліотеці: 5839
Усього літератури: 12737
Відвідувачів на сайті: 65
Користувачів у каталозі: 357

Сайт МНТУ

Центр дистанційної освіти

Логін:
Пароль:

Електронна бібліотека


Знайти літературу

Сортувати за автором за назвою

Структура бібліотеки -> Бібліотека -> 61. Медичні науки -> 613.2 Дієтика. Гігієна харчування ->

1. Бабієнко В. В., Мокієнко А. В. Пропедевтика гігієни: підручник: у 2 т. Т. 2. — Одеса : Прес-кур’єр, 2022. — 364 с. — ISBN 978-617-7797-35-6
2. Бабієнко В. В., Мокієнко А. В., Грузевський О. А. Гігієна закладів охорони здоров’я: навч. посіб. — Одеса: Прес-кур’єр, 2022. — 444 с.
3. Бабієнко В. В., Мокієнко А. В., Грузевський О. А. Фармацевтична гігієна: навч. посіб. — Одеса: Прес-кур’єр, 2022. — 324 с. — ISBN 978-617-7797-37-0
4. Гарлінська А. М., Ляшевич А. М., Грищук С. М. Гігієна і санітарія в галузі: інструктивно-методичні матеріали до лабораторних занять. — Житомир: Вид-во ЖДУ ім. І. Франка, 2022. — 64 с.
5. Губергриц А. Я. Лечебное питание: [справ. пособие]. - 3-е изд., прераб. и доп. — Киев: Выща шк., 1989. — 398 с. — ISBN 5-11-00-1443-4
6. Дуденко Н. В., Павлоцька Л. Ф., Горбань В. Г. [та ін.] Основи фізіології харчування: навч. посіб. — Харків: ХДУХТ, 2017. — 216 с.
7. Зубар Н. М. Основи фізфології та гігієни харчування: підручник. — Київ: Центр учбової літератури, 2010. — 336 с. — ISBN 978-966-364-996-2
8. Коренєва Є. М., Кожокар Л. Д., Єлькін А. В. Навчання дітей правил особистої гігієни: посібник. — Київ, 2022. — 92 с.
9. Кручаниця М. І., Миронюк І. С., Розумикова Н. В. [та ін.] Основи харчування: підручник. — Ужгород: Вид-во УжНУ "Говерла", 2019. — 252 с. — ISBN 978-617-7333-94-3
10. Ляшевич А. М., Лупаїна І. С., Корнійчук Н. М. Основи фізіології і гігієни харчування: Інструктивно-методичні матеріали до лабораторних занять. — Житомир: Вид-во ЖДУ ім. І. Франка, 2022. — 51 с.
11. Павлоцька Л. Ф., Дуденко Н. В., Цихановська І. В. Нутриціологія. Частина 1. Загальна нутриціологія. Навч. посіб. — Харків: УІПА, 2012. — 371 с.