Міжнародний Науково-технічний Університет

Білецький В. С. Моделювання у нафтогазовій інженерії: навч. посіб. — Львів: Видавництво "Новий Світ – 2000", 2021. — 306 с. — ISBN 978-617-7519-90-3

Кнігавко В. Г., Зайцева О. В., Бондаренко М. А. Основи біологічної фізики та медична апаратура: навч. посіб. — Харків : ХНМУ, 2020. — 176 с.

Бучнєв М. М. Маркетингове ціноутворення: навч. посіб. — Київ: вид-во СНУ ім. В. Даля, 2023. — 134 с.

Іванова В. В., Пономаренко С. М. Оптика: Практичний курс [Електронний ресурс]: навч. посіб. — Київ : КПІ ім. Ігоря Сікорського, 2022.

Авотін С. С., Олійник Н. М. Лабораторний практикум з оптики та атомної фізики: посібник. — Харків, 2022. — 63 с.

Книжок у каталозі: 6898
Книжок у електр. бібліотеці: 5839
Усього літератури: 12737
Відвідувачів на сайті: 52
Користувачів у каталозі: 357

Сайт МНТУ

Центр дистанційної освіти

Логін:
Пароль:

Електронна бібліотека


Знайти літературу

Сортувати за автором за назвою

Структура бібліотеки -> Бібліотека -> 61. Медичні науки -> 616-058 Захворюваність та соціальний стан. Хвороби в залежності від соціального класу. Соціальна медицина ->

1. Бабієнко В. В., Мокієнко А. В. Пропедевтика гігієни: підручник: у 2 т. Т. 1. — Одеса : Прес-кур’єр, 2022. — 400 с. — ISBN 978-617-7797-31-8 (т. 1)
2. Березов В. М., Васильєв В. М., Дзись Є. І. [та ін.] Внутрішні хвороби: підручник для студентів стоматологічних факультетів. — Полтава: Форміка, 2002. — 344 с. — ISBN 966-95815-7-5
3. Дикий Б. М., Нікіфорова Т. О. Епідеміологія: навч. посіб. — Івано-Франківськ: Видавництво Івано-Фран ківського державного медичного університету, 2006. — 196 с. — ISBN 966-8288-29-7
4. Єпішин А. В. Пропедевтика внутрішніх хвороб з доглядом за терапевтичними хворими: підручник. — Т.: Укрмедкнига, 2001. — 768 с. — ISBN 966-7364-70-4
5. За ред. Вороненка Ю.В. Соціальна медицина та організація охорони здоров’я: підручник. — Тернопіль: Укрмедкнига, 2002. — 332 с. — ISBN 966-7464-93-3
6. Коваленко В. М. Стан здоров’я народу України в умовах війни: посібник. — Київ, 2022. — 220 с.
7. Михайловська Н. С., Кулинич Т. О., Стецюк І. О. Пропедевтика внутрішніх хвороб (за професійним спрямуванням): навч.-метод. посіб. — Запоріжжя: ЗДМУ, 2019. — 316 с.
8. Повідайчик О., Жиленко Р. Методи досліджень у соціальній роботі: навч. посіб. — Ужгород: видавництво ПП "АУТДОРШАРК", 2018. — 164 с.
9. Ройтберг Г. Е. Внутренние болезни. Система органов пищеварения: учебное пособие для студентов медицинских вузов. — Москва: МЕДпресс-информ, 2007. — 560 с. — ISBN 5-98322-341-0
10. Яхно Н. Н., Штульман Д. Р. Болезни нервной системы: Руководство для врачей: В 2-х тт. - Т.1 / Под ред. Н.Н.Яхно, Д.Р.Штульмана. — М.: Медицина, 2001. — 744 с. — ISBN 5-225-04540-5
11. Медико-соціальні основи здоров’я: навч. посіб. — К: Київський ун-тет імені Бориса Грінченка, 2017. — 316 с. — ISBN 978-966-7548-76-5