Міжнародний Науково-технічний Університет

Білецький В. С. Моделювання у нафтогазовій інженерії: навч. посіб. — Львів: Видавництво "Новий Світ – 2000", 2021. — 306 с. — ISBN 978-617-7519-90-3

Кнігавко В. Г., Зайцева О. В., Бондаренко М. А. Основи біологічної фізики та медична апаратура: навч. посіб. — Харків : ХНМУ, 2020. — 176 с.

Бучнєв М. М. Маркетингове ціноутворення: навч. посіб. — Київ: вид-во СНУ ім. В. Даля, 2023. — 134 с.

Іванова В. В., Пономаренко С. М. Оптика: Практичний курс [Електронний ресурс]: навч. посіб. — Київ : КПІ ім. Ігоря Сікорського, 2022.

Авотін С. С., Олійник Н. М. Лабораторний практикум з оптики та атомної фізики: посібник. — Харків, 2022. — 63 с.

Книжок у каталозі: 6898
Книжок у електр. бібліотеці: 5839
Усього літератури: 12737
Відвідувачів на сайті: 75
Користувачів у каталозі: 357

Сайт МНТУ

Центр дистанційної освіти

Логін:
Пароль:

Електронна бібліотека


Знайти літературу

Сортувати за автором за назвою

Структура бібліотеки -> Бібліотека -> 004. Комп’ютерна наука і технологія. Застосування комп’ютера -> 004.7. Комп’ютерні мережі та телекомунікації ->

1. Азаров О. Д., Захарченко С. М., Кадук О. В. Комп’ютерні мережі : підручник. — Вінниця : ВНТУ, 2020. — 378 с. — ISBN 978-966-641-808-4
2. Березький О. М., Теслюк В. М., Дубчак Л. О. Дослідження і проектування компютерних систем та мереж: навч.посіб. — Тернопіль: ЗУНУ, 2022. — 252 с.
3. БОЖДАЙ А. С., ФИНОГЕЕВ А. Г. Мережеві технології. — ПДУ, 2005.
4. Буров Є. Комп’ютерні мережі. — Львів: БаК, 1999. — 468 с. — ISBN 966-7065-19-7
5. Технології забезпечення безпеки мережевої інфраструктури. — Київ: КУБГ, 2019. — 218 c.
6. Велихов А. В., Строчников К. С., Леонтьев Б. К. Компьютерные сети:Учебное пособие по администрированию локальных и обьединенных сетей. 2004. — 320 c.
7. Воробієнко П. П., Нікітюк Л. А., Резніченко П. І. Телекомунікаційні та інформаційні мережі: Підручник. — Київ: САМІТ-Книга, 2010. — 708 с.
8. Гаркуша І. М. Комп’ютерні мережі: конспект лекцій. — Д.: НТУ "ДП", 2019. — 75 с.
9. Гейер Джим. Беспроводные сети. Первый шаг. — М.: Издательский дом "Вильяме", 2005. — 192 c.
10. Жураковський Б. Ю., Зенів І. О. Комп’ютерні мережі.Частина 1. Навч. посіб. — Київ : КПІ ім. Ігоря Сікорського, 2020. — 336 с.
11. Зайченко Ю. П. Комп’ютерні мережі. — К.: Видавничий Дім "Слово", 2003. — 288 c. — ISBN 966-8407-02-4
12. Кулаков Ю. О. Комп’ютерні мережі: навч. посіб. — Київ : КПІ ім. Ігоря Сікорського, 2022. — 247 с.
13. Малсид Марк, Дэвид А. Вайз. Google. Прорыв в духе времени. — Google, 2005.
14. Микитишин А. Г., Митник М. М., Стухляк П.Д. Телекомунікаційні системи та мережі. — Тернопіль : Тернопільський національний технічний університет імені Івана Пулюя, 2017. — 384 с.
15. Микитишин А. Г. Комп’ютерні мережі: навчальний посібник. Книга 1. — Львів, "Магнолія 2006", 2013. — 256 c.
16. Микитишин А. Г. Комп’ютерні мережі: навчальний посібник. Книга 2. — Львів, "Магнолія 2006", 2013. — 328 c.
17. Мінухін С. В., Кавун С. В., Знахур С. В. Комп’ютерні мережі. Загальні принципи функціонування комп’ютерних мереж. — Харків: Вид. ХНЕУ, 2008. — 210 с.
18. Олифер В. Г., Олифер Н. А. Компьютерные сети: Принципы, технологии, протоколы : Учебное пособие. — Харьков, 2006. — 958 c. — ISBN 5-469-00504-6
19. Ромашко С. М. Конспект лекцій з дисципліни "Комп’ютерні мережі і телекомунікації". — Львів: ЛРІДУ НАДУ, 2006. — 61 с.
20. Сусліков Л. М., Дьордяй В. С. Телекомунікації та радіотехніка (вступ до спеціальності): навч. посіб. — Ужгород: Видавництво "Говерла", 2022. — 352 с.