Міжнародний Науково-технічний Університет

Білецький В. С. Моделювання у нафтогазовій інженерії: навч. посіб. — Львів: Видавництво "Новий Світ – 2000", 2021. — 306 с. — ISBN 978-617-7519-90-3

Кнігавко В. Г., Зайцева О. В., Бондаренко М. А. Основи біологічної фізики та медична апаратура: навч. посіб. — Харків : ХНМУ, 2020. — 176 с.

Бучнєв М. М. Маркетингове ціноутворення: навч. посіб. — Київ: вид-во СНУ ім. В. Даля, 2023. — 134 с.

Іванова В. В., Пономаренко С. М. Оптика: Практичний курс [Електронний ресурс]: навч. посіб. — Київ : КПІ ім. Ігоря Сікорського, 2022.

Авотін С. С., Олійник Н. М. Лабораторний практикум з оптики та атомної фізики: посібник. — Харків, 2022. — 63 с.

Книжок у каталозі: 6898
Книжок у електр. бібліотеці: 5839
Усього літератури: 12737
Відвідувачів на сайті: 67
Користувачів у каталозі: 357

Сайт МНТУ

Центр дистанційної освіти

Логін:
Пароль:

Електронна бібліотека


Знайти літературу

Сортувати за автором за назвою

Структура бібліотеки -> Бібліотека -> 34. Право -> 342.7. Права людини. Права та обов’язки громадян ->

1. Берн І., Езер Т., Коен Дж. Права людини у сфері охорони здоров’я: практичний посібник. — Львів : Вид-во ЛОБФ "Медицина і право", 2012. — 552 с. — ISBN 978-966-2019-16-2
2. Бехруз Х. Н., Грушко М. В., Мануїлова К. В. Сучасна концепція прав людини: європейське праворозуміння : навч.- метод. посіб. — Одеса : Фенікс, 2023. — 143 с. — ISBN 978-966-928-874-5
3. Боняк В. О. Забезпечення прав людини у правоохоронній діяльності :навч. посіб. — Дніпро : Дніпроп. держ. ун-т внутр. справ ; Ліра ЛТД, 2017. — 224 с. — ISBN 978-966-383-943-1
4. Гол. тер. упр. юстиції у Рівненській об-л. Методичний посібник на тему: "Основні міжнародні документи з прав людини". — Рівне : [Б. в.], 2017. — 8 с.
5. За заг. ред. Войціховського А. В. Права людини у міжнародному праві : підручник. — Харків : ООО "Планета- Принт", 2021. — 404 с. — ISBN 978-617-7897-56-8
6. За наук. редакцією Меленко С. Г., Чепель О. Д. Міжнародний захист людських прав : навч.-метод. посіб. — Чернівці : Чернівец. нац. ун-т ім. Ю. Федьковича, 2022. — 408 с. — ISBN 978-966-423-723-6
7. Інформаційне право : Навч. посіб. — К.: Знання, 2004. — 274 с.
8. За ред. Онишко О. Б. Міжнародний захист прав людини : навч. посіб. — Львів : Львівський державний університет внутрішніх справ, 2022. — 540 с. — ISBN 978-617-511-366-0
9. Куліш А. М. Інформаційне право України: навч. посіб. — Суми : Сумський державний університет, 2016. — 108 с. — ISBN 978-966-657-622-7
10. Мазур М. В. Тлумачення застосування Конвенції про захист прав людини й основоположних свобод Європейським судом з прав людини та судами України: навч. посіб. — Луганськ : РВВ ЛДУВС, 2006. — 600 с.
11. Мартинюк Р. С. Теорія прав людини: навч. посіб. — Острог: Видавництво Національного університету "Острозька академія", 2009. — 218 с.
12. Наливайко Л. Р., Степаненко К. В. Міжнародно-правові стандарти прав людини: навч. посіб. — Дніпро: ДДУВС, 2019. — 184 с. — ISBN 978-617-7665-61-7
13. Нашинець-Наумова А. Ю. Інформаційне право: навч. посіб.. — К. : Київ. ун-т ім. Б. Грінченка, 2020. — 136 с. — ISBN 978-617-658-077-5
14. Опольська Н. М., Бабой А. М., Бабой В. С. Міжнародний захист прав людини: навч. посіб. — Вінниця: Твори, 2021. — 408 с. — ISBN 978-966-949-834-2
15. Посібник з європейського права у сфері захисту персональних даних. 2014. — 220 с. — ISBN 978-617-684-103-6
16. Размєтаєва Ю. С. Доктрина та практика захисту прав людини: навч. посіб. — Київ, 2018. — 364 с. — ISBN 978-966-1681-27-1
17. Терлецький Д. С., Батан Ю. Д. Права людини в порівняльному вимірі : метод. рекомендації [Електронне видання]. — Одеса : Фенікс, 2022. — 44 с. — ISBN 978-966-928-858-5
18. Укл.:Левенець А. В., Кузнєцова З. В., Пілюк С. В. Міжнародний захист прав людини : методичний посібник. — Одеса : Фенікс, 2020. — 77 с.
19. Упоряд. Т.Нечипоренко. Права особи при затриманні, арешті, обшуку.... — К.: Ін-т Громад. суспільства, 2003. — 16с. — ISBN 966-7672-38-7
20. Чехович С. Б. Елементарний курс міграційного права України: Конспект лекцій: Навч. посіб. для студ. вищ. навч. закл. — К.: МАУП, 2004. — 216 с. — ISBN 966-608-364-7