Міжнародний Науково-технічний Університет

Шевченко В. Г., Фурсіна А. Д., Шумикін С. О. Теоретична та прикладна механіка: навчальний посібник: в 4 ч. Ч. 1: Теоретична механіка. — Запоріжжя : НУ "Запорізька політехніка", 2022. — 188 с. — ISBN 978-966-653-537-8

Укл.: Курек І. Г., Курек Є. І., Олійнич–Лисюк А. В. Задачі для інженерів (механіка і молекулярна фізика). — Чернівці, 2022. — 100 с.

Киркач Б. М., Хавін В. Л. Розрахунки на міцність та жорсткість стержнів при простих видах деформування [Електронний ресурс]: тексти лекцій. — Харків : НТУ "ХПІ", 2023. — 218 с.

Дідур В. А., Журавель Д. П. Технічна механіка рідини і газу: підручник. — Меліто- поль: ТОВ "Колор Принт", 2019. — 476 с. — ISBN 978-966-2489-77-4

Колєчкіна І., Рижкова Т. Фізика. Механіка: навчально-методичний посібник для доуніверситетської підготовки іноземних слухачів: навч.-метод. посіб. — Полтава: Полтавський державний медичний університет, 2022. — 140 с.

Книжок у каталозі: 6889
Книжок у електр. бібліотеці: 5809
Усього літератури: 12698
Відвідувачів на сайті: 42
Користувачів у каталозі: 357

Сайт МНТУ

Центр дистанційної освіти

Логін:
Пароль:

Електронна бібліотека


Знайти літературу

Сортувати за автором за назвою

Структура бібліотеки -> Бібліотека -> 34. Право -> 343.98 Криміналістика ->

1. Аркуша Л. І., Федчун Н. О., Цитряк В. Я. Кримінологія: навч.-метод. посіб. — Одеса: Бондаренко М. О., 2023. — 68 с. — ISBN 978-617-8005-92-4
2. Березняк В. С., Корогод С. В. Кримінологія: конспект лекцій. — Дніпро, 2019. — 183 с.
3. Біленчук П. Д., Задояний М. Т., Гасанов Р. І. [та ін.] Мотивація злочинної поведінки: поняття, соціальний зміст, основні сфери 6 навч. посіб. Серія "Міжнародна і вітчизняна злочинність". — Київ: КИЙ, 2009. — 29 с.
4. Біленчук П. Д., Кофанов А. В., Кобилянський О. Л. [та ін.] Злочини в банківській індустрії: криміналістичний системний аналіз : навч. посіб. Серія "Економіка, фінанси, право". — Київ: КИЙ, 2010. — 88 с.
5. Біленчук П. Д., Кофанов А. В., Кобилянський О. Л. [та ін.] Аналогова і електронна фотографія: історіографія, характеристика, порівняльний аналіз, сфери застосування в юриспруденції : навч. посіб. — Київ : Українська Академія підприємництва, 2009. — 40 с.
6. Волобуєв А. Ф., Даньшин М. В., Іщенко А. В. Криміналістика: підручник. Том 1. — Харків, 2018. — 384 с. — ISBN 978-966-610-231-0
7. Голіна В. В., Головкін Б. М., Валуйська М. Ю. Кримінологія: Загальна та Особлива частини: підручник. — Х.: Право, 2014. — 513 с. — ISBN 978-966-458-098-1
8. Джужа О. М., Василевич В. В., Чернєй В. В. [та ін.] Кримінологія: підручник. — Київ : Нац. акад. внутр. справ, 2020. — 612 с. — ISBN 978-617-7862-19-1
9. Джужа О. М. Кримінологія. — Київ : Прецедент, 2006. — 264 с. — ISBN 966-520-098-4
10. За заг. ред. Нікітіна Ю. В. Кримінологія: підручник. — Харків : Право, 2018. — 416 с. — ISBN 978-966-937-443-1
11. За заг. ред. Фоміної Т. Г. Кримінальний процес України: у питаннях і відповідях : навч. посіб. — Харків : ХНУВС, 2021. — 300 с. — ISBN 978-966-610-250-1
12. Копча В. В., Копча Н. В. Криміналістична техніка, тактика і методика : навч. посіб. — Одеса : Видавничий дім "Гельветика", 2022. — 286 с. — ISBN 978-966-992-735-4
13. Корнякова Т. В., Юзікова Н. С. Кримінологія: Навч. посіб. — Дніпропетровськ, 2015. — 100 с.
14. Орловський Б. М. Кримінологія: навч.-метод. посіб. — Одеса: Одес. нац. ун-т ім. І. І. Мечникова, 2020. — 150 с. — ISBN 978-617-689-377-6
15. Пряхін Є. В. Криміналістичні засоби та методи розслідування кримінальних правопорушень : навч. посіб. — Львів : Львівський державний університет внутрішніх справ, 2022. — 164 с. — ISBN 978-617-511-349-3
16. Пясковський В. В. Криміналістика: Підручник. — Київ : Центр учбової літератури, 2015. — 544 с. — ISBN 978-617-673-344-7
17. Степанюк Р. Л. Криміналістика: криміналістична техніка. Навч. посіб. — Харків, 2023. — 388 с. — ISBN 978-966-610-266-2
18. Тіщенко В. В.,  Подобний О. О. Криміналістика : навч.-метод. посіб. — Одеса : Видавництво "Юридика", 2022. — 236 с.
19. Удовенко Ж. В. Криміналістика: конспект лекцій. — Київ : Центр учбової літератури, 2016. — 320 с. — ISBN 978-617-673-452-9
20. Чаплинський К. О. Криміналістика: Підручник. — Дніпро: Дніпроп. держ. ун-т внутр. справ; Ліра ЛТД, 2017. — 480 с. — ISBN 978-966-383-568-6