Міжнародний Науково-технічний Університет

Бажал Ю. М. Макроекономіка. Конспект лекцій : навч. посіб. — Київ : НаУКМА, 2024. — 41 с.

Мартин О. М. Мікроекономіка: теорія, тести, задачі. Частина 2: навч. посіб. — Львів : ЛДУ БЖД, 2023. — 324 с.

Зайцева І. Ю. Міжнародні фінанси: Навч. посіб. — Харків: УкрДАЗТ, 2015. — 311 с. — ISBN 978-617-654-022-9

Булатова О. В., Марена Т. В. Міжнародні фінанси: Навч. посіб. — Маріуполь: МДУ, 2013. — 504 с.

Мельник Т. Ю. Товарознавство : підручник. — Житомир : Державний університет "Житомирська політехніка", 2020. — 364 с. — ISBN 978-966-683-549-2

Книжок у каталозі: 3225
Книжок у електр. бібліотеці: 6280
Усього літератури: 9505
Відвідувачів на сайті: 25
Користувачів у каталозі: 357

Сайт МНТУ

Центр дистанційної освіти

Логін:
Пароль:

Електронна бібліотека


Знайти літературу

Сортувати за автором за назвою

Структура бібліотеки -> Бібліотека -> 34. Право -> 343.9. Кримінологія. Криміналістика. Інши дисципліни ->

1. Аркуша Л. І., Федчун Н. О., Цитряк В. Я. Кримінологія: навч.-метод. посіб. — Одеса: Бондаренко М. О., 2023. — 68 с. — ISBN 978-617-8005-92-4
2. Бабенко А. М., Бусол О. Ю., Костенко О. М. Кримінологія : підручник. — Харків : Право, 2018. — 416 с. — ISBN 978-966-937-443-1
3. Березняк В. С., Корогод С. В. Кримінологія: конспект лекцій. — Дніпро, 2019. — 183 с.
4. Біленчук П. Д., Задояний М. Т., Гасанов Р. І. [та ін.] Мотивація злочинної поведінки: поняття, соціальний зміст, основні сфери 6 навч. посіб. Серія "Міжнародна і вітчизняна злочинність". — Київ: КИЙ, 2009. — 29 с.
5. Біленчук П. Д., Кофанов А. В., Кобилянський О. Л. [та ін.] Злочини в банківській індустрії: криміналістичний системний аналіз : навч. посіб. Серія "Економіка, фінанси, право". — Київ: КИЙ, 2010. — 88 с.
6. Біленчук П. Д., Кофанов А. В., Кобилянський О. Л. [та ін.] Аналогова і електронна фотографія: історіографія, характеристика, порівняльний аналіз, сфери застосування в юриспруденції : навч. посіб. — Київ : Українська Академія підприємництва, 2009. — 40 с.
7. Волобуєв А. Ф., Даньшин М. В., Іщенко А. В. Криміналістика: підручник. Том 1. — Харків, 2018. — 384 с. — ISBN 978-966-610-231-0
8. Голіна В. В., Головкін Б. М., Валуйська М. Ю. Кримінологія: Загальна та Особлива частини: підручник. — Х.: Право, 2014. — 513 с. — ISBN 978-966-458-098-1
9. Джужа О. М., Василевич В. В., Чернєй В. В. [та ін.] Кримінологія: підручник. — Київ : Нац. акад. внутр. справ, 2020. — 612 с. — ISBN 978-617-7862-19-1
10. Джужа О. М. Кримінологія. — Київ : Прецедент, 2006. — 264 с. — ISBN 966-520-098-4
11. За заг. ред. Нікітіна Ю. В. Кримінологія: підручник. — Харків : Право, 2018. — 416 с. — ISBN 978-966-937-443-1
12. За заг. ред. Фоміної Т. Г. Кримінальний процес України: у питаннях і відповідях : навч. посіб. — Харків : ХНУВС, 2021. — 300 с. — ISBN 978-966-610-250-1
13. Копча В. В., Копча Н. В. Криміналістична техніка, тактика і методика : навч. посіб. — Одеса : Видавничий дім "Гельветика", 2022. — 286 с. — ISBN 978-966-992-735-4
14. Корнякова Т. В., Юзікова Н. С. Кримінологія: Навч. посіб. — Дніпропетровськ, 2015. — 100 с.
15. Орловський Б. М. Кримінологія: навч.-метод. посіб. — Одеса: Одес. нац. ун-т ім. І. І. Мечникова, 2020. — 150 с. — ISBN 978-617-689-377-6
16. Пряхін Є. В. Криміналістичні засоби та методи розслідування кримінальних правопорушень : навч. посіб. — Львів : Львівський державний університет внутрішніх справ, 2022. — 164 с. — ISBN 978-617-511-349-3
17. Пясковський В. В. Криміналістика: Підручник. — Київ : Центр учбової літератури, 2015. — 544 с. — ISBN 978-617-673-344-7
18. Степанюк Р. Л. Криміналістика: криміналістична техніка. Навч. посіб. — Харків, 2023. — 388 с. — ISBN 978-966-610-266-2
19. Тіщенко В. В.,  Подобний О. О. Криміналістика : навч.-метод. посіб. — Одеса : Видавництво "Юридика", 2022. — 236 с.
20. Удовенко Ж. В. Криміналістика: конспект лекцій. — Київ : Центр учбової літератури, 2016. — 320 с. — ISBN 978-617-673-452-9