Міжнародний Науково-технічний Університет

Білецький В. С. Моделювання у нафтогазовій інженерії: навч. посіб. — Львів: Видавництво "Новий Світ – 2000", 2021. — 306 с. — ISBN 978-617-7519-90-3

Кнігавко В. Г., Зайцева О. В., Бондаренко М. А. Основи біологічної фізики та медична апаратура: навч. посіб. — Харків : ХНМУ, 2020. — 176 с.

Бучнєв М. М. Маркетингове ціноутворення: навч. посіб. — Київ: вид-во СНУ ім. В. Даля, 2023. — 134 с.

Іванова В. В., Пономаренко С. М. Оптика: Практичний курс [Електронний ресурс]: навч. посіб. — Київ : КПІ ім. Ігоря Сікорського, 2022.

Авотін С. С., Олійник Н. М. Лабораторний практикум з оптики та атомної фізики: посібник. — Харків, 2022. — 63 с.

Книжок у каталозі: 6889
Книжок у електр. бібліотеці: 5839
Усього літератури: 12728
Відвідувачів на сайті: 70
Користувачів у каталозі: 357

Сайт МНТУ

Центр дистанційної освіти

Логін:
Пароль:

Електронна бібліотека


Знайти літературу

Сортувати за автором за назвою

Структура бібліотеки -> Бібліотека -> 53. Фізика -> 537. Електрика. Магнетизм ->

1. Болюх В. Ф. Основи електротехніки, електроніки та мікропроцесорної техніки: навч. посіб. — Харків: Планета-Прінт, 2019. — 248 с.
2. Болюх В. Ф., Коритченко К. В., Марков В. С. Розрахунок електричних кіл та електротехнічних пристроїв : навч. посіб. — Харків: НТУ "ХПІ", 2019. — 288 с.
3. Болюх В. Ф., Коритченко К. В., Марков В. С. Збірник задач з електротехніки: збірник задач. — Харків: НТУ "ХПІ", 2021. — 196 с.
4. Ковальов В. О., Телюта Р. В., Плєшков С. П. Основи електроніки та мікросхемотехніки: навч. посіб. — Кропивницький: РВЛ ЦНТУ, 2018. — 197 с.
5. Колонтаєвський Ю. П., Сосков А. Г. Електроніка і мікросхемотехніка: підручник. — К: Каравела, 2009. — 416 с. — ISBN 966-8019-38-5
6. Медведенко. Основи електротехніки та електроніки. 1995.
7. Співак В. М., Гуржий А. М., Нельга А. Т. Загальна електротехніка і основи електроніки: навч. посіб. — Київ: КПІ, 2020. — 266 с.