Міжнародний Науково-технічний Університет

Шевчук В. О. група зМЕВм-11. Трансформація світового ринку праці в умовах євроінтеграції. — МНТУ, 2023. — 196 с.

Стрілок І. І. група ЗМЕВм-11. Управління розвитком міжнародної компанії. — МНТУ, 2023. — 111 с.

Пушня І. Ю. група зМЕВм-11. Удосконалення організації зовнішньоекономічної діяльності підприємства. — МНТУ, 2023. — 88 с.

Мезінова Л. В. група зОм-11. Дослідження та удосконалення бухгалтерського обліку витрат на оплату праці підприємства. — МНТУ, 2023. — 112 с.

Курусь О. О. група МЕВм-11. Дослідження та аналіз сучасного стану міжнародної діяльності підприємства. — МНТУ, 2023. — 100 с.

Книжок у каталозі: 6889
Книжок у електр. бібліотеці: 5358
Усього літератури: 12247
Відвідувачів на сайті: 31
Користувачів у каталозі: 357

Сайт МНТУ

Центр дистанційної освіти

Логін:
Пароль:

Електронна бібліотека


Знайти літературу

Сортувати за автором за назвою

Структура бібліотеки -> Бібліотека -> 33. Економічні науки -> 336.1 Державні фінанси ->

1. Гуцаленко Л. В., Дерій В. А., Коцупатрий М. М. Державний фінансовий контроль: навч. посібник для студ. вищ. навч. закл. — Київ : Центр учбов. л-ри, 2009. — 424 с. — ISBN 978-966-364-877-4
2. Дікань Л. В., Шевченко І. О., Дейнеко Є. В. [та ін.] Державний фінансовий контроль [Електронний ресурс]: навч. посіб. у схемах і таблицях. — Харків: ХНЕУ ім. С. Кузнеця, 2019. — 275 с. — ISBN 978-966-676-750-2
3. Луніна І. О. Публічні фінанси в макроекономічній політиці зростання : монографія. — Київ, 2020. — 440 с. — ISBN 978-966-02-9537-7
4. Луніна І. О., Бондарук Т. Г. Публічні фінанси та міжбюджетні відносини: навч. посіб. — Київ: ДП "Інформ.-аналіт. агентство", 2019. — 304 с. — ISBN 978-617-571-168-2
5. Максімова В. Ф. Організація державного фінансового контролю. — Одеса: ОНЕУ, 2012. — 276 с.
6. Розпутенко І. В. Публічні фінанси: [навч. посіб.]. — Київ: НАДУ, 2008. — 48 с.
7. Сидорович М. Муніципальні фінанси : навч. посіб. — Київ : НаУКМА, 2021. — 68 с. — ISBN 978-617-7668-26-7
8. Сідор М. І. Фінансовий контроль: навч. посіб. — Одеса, 2019. — 145 с.
9. Хмельков А. В. Державний фінансовий контроль: навч. посібник. — Харків: ХНУ, 2017. — 228 с. — ISBN 978-966-623-974-0
10. Чумакова І. Ю., Шульга Н. В. Державний фінансовий контроль: підручник. — Київ : КНЕУ, 2013. — 412 с. — ISBN 978-966-483-623-1