Міжнародний Науково-технічний Університет

Гавриленко О. В., Клименко О. М. Дискретна математика. Частина1: навч. посіб. — Київ: КПІ, 2020. — 75 с.

Кучерак І. В. Інклюзивне навчання у закладах професійної освіти: навч.-метод. посіб. — Біла Церква: БІНПО ДЗВО "УМО" НАПНУ, 2022. — 70 с.

Упоряд.: Софій Н. З., Найда Ю. М. Інклюзивне навчання: інформаційний посіб. — Київ, 2019. — 61 с.

Колупаєва А. А., Таранченко О. М. Навчання дітей з особливими освітніми потребами в інклюзив- ному середовищі: навч.-метод. посіб. — Харків : Вид-во "Ранок", 2019. — 304 с. — ISBN 978-617-09-4737-6

Порошенко М. А., Колупаєва А. А. Організаційно-методичні засади діяльності інклюзивно-ресурсних центрів: навч.-метод. посіб. — Київ, 2018. — 252 с. — ISBN 978-617-7239-29-0

Книжок у каталозі: 3205
Книжок у електр. бібліотеці: 5950
Усього літератури: 9155
Відвідувачів на сайті: 18
Користувачів у каталозі: 357

Сайт МНТУ

Центр дистанційної освіти

Логін:
Пароль:

Електронна бібліотека


Знайти літературу

Сортувати за автором за назвою

Структура бібліотеки -> Бібліотека -> 33. Економічні науки -> 336.1 Державні фінанси ->

1. Гуцаленко Л. В., Дерій В. А., Коцупатрий М. М. Державний фінансовий контроль: навч. посібник для студ. вищ. навч. закл. — Київ : Центр учбов. л-ри, 2009. — 424 с. — ISBN 978-966-364-877-4
2. Дікань Л. В., Шевченко І. О., Дейнеко Є. В. [та ін.] Державний фінансовий контроль [Електронний ресурс]: навч. посіб. у схемах і таблицях. — Харків: ХНЕУ ім. С. Кузнеця, 2019. — 275 с. — ISBN 978-966-676-750-2
3. Карлін М. І., Проць Н. В., Борисюк О. В. Публічні фінанси: навчальний посібник. — Луцьк: Волинський національний університет імені Лесі Українки, 2023. — 358 с.
4. Луніна І. О. Публічні фінанси в макроекономічній політиці зростання : монографія. — Київ, 2020. — 440 с. — ISBN 978-966-02-9537-7
5. Луніна І. О., Бондарук Т. Г. Публічні фінанси та міжбюджетні відносини: навч. посіб. — Київ: ДП "Інформ.-аналіт. агентство", 2019. — 304 с. — ISBN 978-617-571-168-2
6. Максімова В. Ф. Організація державного фінансового контролю. — Одеса: ОНЕУ, 2012. — 276 с.
7. Розпутенко І. В. Публічні фінанси: [навч. посіб.]. — Київ: НАДУ, 2008. — 48 с.
8. Сидорович М. Муніципальні фінанси : навч. посіб. — Київ : НаУКМА, 2021. — 68 с. — ISBN 978-617-7668-26-7
9. Сідор М. І. Фінансовий контроль: навч. посіб. — Одеса, 2019. — 145 с.
10. Ткачук І. Г. Державні фінанси: підручник. — Івано-Франківськ : Прикарпат. нац. ун-т ім. В. Стефаника, 2015. — 510 с. — ISBN 978-966-640-403-2
11. Хмельков А. В. Державний фінансовий контроль: навч. посібник. — Харків: ХНУ, 2017. — 228 с. — ISBN 978-966-623-974-0
12. Чумакова І. Ю., Шульга Н. В. Державний фінансовий контроль: підручник. — Київ : КНЕУ, 2013. — 412 с. — ISBN 978-966-483-623-1