Міжнародний Науково-технічний Університет

Шевченко Л. С. Стратегічний інноваційний менеджмент: навч. посіб. — Харків: Нац. юрид. ун-т імені Ярослава Мудрого, 2019. — 155 с.

Копитко М. І. Управління інноваціями: навч. посіб. — Львів: ЛьвДУВС, 2019. — 292 с. — ISBN 978-617-511-300-4

Микитюк П. П., Брич В. Я., Шкільняк В. В. Інноваційний менеджмент: підручник. — Тернопіль : Екон. думка ТНЕУ, 2019. — 518 с. — ISBN 978-966-654-540-7

Кондратенко Н. О. Фінансовий аналіз : конспект лекцій. — Харків : ХНУМГ ім. Бекетова, 2020. — 166 с.

За ред. д.е.н., проф. МельникаЛ. Г., н. д. е. [та ін.] Економіка і бізнес: підручник. — Суми: Університетська книга, 2021. — 316 с.

Книжок у каталозі: 7071
Книжок у електр. бібліотеці: 5021
Усього літератури: 12092
Відвідувачів на сайті: 79
Користувачів у каталозі: 357

Сайт МНТУ

Центр дистанційної освіти

Логін:
Пароль:

Електронна бібліотека


Знайти літературу

Сортувати за автором за назвою

Структура бібліотеки -> Бібліотека -> 33. Економічні науки -> 336.1 Державні фінанси ->

1. Гуцаленко Л. В., Дерій В. А., Коцупатрий М. М. Державний фінансовий контроль: навч. посібник для студ. вищ. навч. закл. — Київ : Центр учбов. л-ри, 2009. — 424 с. — ISBN 978-966-364-877-4
2. Дікань Л. В., Шевченко І. О., Дейнеко Є. В. [та ін.] Державний фінансовий контроль [Електронний ресурс]: навч. посіб. у схемах і таблицях. — Харків: ХНЕУ ім. С. Кузнеця, 2019. — 275 с. — ISBN 978-966-676-750-2
3. Луніна І. О. Публічні фінанси в макроекономічній політиці зростання : монографія. — Київ, 2020. — 440 с. — ISBN 978-966-02-9537-7
4. Луніна І. О., Бондарук Т. Г. Публічні фінанси та міжбюджетні відносини: навч. посіб. — Київ: ДП "Інформ.-аналіт. агентство", 2019. — 304 с. — ISBN 978-617-571-168-2
5. Максімова В. Ф. Організація державного фінансового контролю. — Одеса: ОНЕУ, 2012. — 276 с.
6. Розпутенко І. В. Публічні фінанси: [навч. посіб.]. — Київ: НАДУ, 2008. — 48 с.
7. Сидорович М. Муніципальні фінанси : навч. посіб. — Київ : НаУКМА, 2021. — 68 с. — ISBN 978-617-7668-26-7
8. Сідор М. І. Фінансовий контроль: навч. посіб. — Одеса, 2019. — 145 с.
9. Хмельков А. В. Державний фінансовий контроль: навч. посібник. — Харків: ХНУ, 2017. — 228 с. — ISBN 978-966-623-974-0
10. Чумакова І. Ю., Шульга Н. В. Державний фінансовий контроль: підручник. — Київ : КНЕУ, 2013. — 412 с. — ISBN 978-966-483-623-1