Міжнародний Науково-технічний Університет

Білецький В. С. Моделювання у нафтогазовій інженерії: навч. посіб. — Львів: Видавництво "Новий Світ – 2000", 2021. — 306 с. — ISBN 978-617-7519-90-3

Кнігавко В. Г., Зайцева О. В., Бондаренко М. А. Основи біологічної фізики та медична апаратура: навч. посіб. — Харків : ХНМУ, 2020. — 176 с.

Бучнєв М. М. Маркетингове ціноутворення: навч. посіб. — Київ: вид-во СНУ ім. В. Даля, 2023. — 134 с.

Іванова В. В., Пономаренко С. М. Оптика: Практичний курс [Електронний ресурс]: навч. посіб. — Київ : КПІ ім. Ігоря Сікорського, 2022.

Авотін С. С., Олійник Н. М. Лабораторний практикум з оптики та атомної фізики: посібник. — Харків, 2022. — 63 с.

Книжок у каталозі: 6898
Книжок у електр. бібліотеці: 5839
Усього літератури: 12737
Відвідувачів на сайті: 52
Користувачів у каталозі: 357

Сайт МНТУ

Центр дистанційної освіти

Логін:
Пароль:

Електронна бібліотека


Знайти літературу

Сортувати за автором за назвою

Структура бібліотеки -> Бібліотека -> 33. Економічні науки -> 336.1 Державні фінанси ->

1. Дікань Л. В., Шевченко І. О., Дейнеко Є. В. [та ін.] Державний фінансовий контроль [Електронний ресурс]: навч. посіб. у схемах і таблицях. — Харків: ХНЕУ ім. С. Кузнеця, 2019. — 275 с. — ISBN 978-966-676-750-2
2. Хмельков А. В. Державний фінансовий контроль: навч. посібник. — Харків: ХНУ, 2017. — 228 с. — ISBN 978-966-623-974-0
3. Гуцаленко Л. В., Дерій В. А., Коцупатрий М. М. Державний фінансовий контроль: навч. посібник для студ. вищ. навч. закл. — Київ : Центр учбов. л-ри, 2009. — 424 с. — ISBN 978-966-364-877-4
4. Чумакова І. Ю., Шульга Н. В. Державний фінансовий контроль: підручник. — Київ : КНЕУ, 2013. — 412 с. — ISBN 978-966-483-623-1
5. Ткачук І. Г. Державні фінанси: підручник. — Івано-Франківськ : Прикарпат. нац. ун-т ім. В. Стефаника, 2015. — 510 с. — ISBN 978-966-640-403-2
6. Сидорович М. Муніципальні фінанси : навч. посіб. — Київ : НаУКМА, 2021. — 68 с. — ISBN 978-617-7668-26-7
7. Максімова В. Ф. Організація державного фінансового контролю. — Одеса: ОНЕУ, 2012. — 276 с.
8. Луніна І. О. Публічні фінанси в макроекономічній політиці зростання : монографія. — Київ, 2020. — 440 с. — ISBN 978-966-02-9537-7
9. Луніна І. О., Бондарук Т. Г. Публічні фінанси та міжбюджетні відносини: навч. посіб. — Київ: ДП "Інформ.-аналіт. агентство", 2019. — 304 с. — ISBN 978-617-571-168-2
10. Розпутенко І. В. Публічні фінанси: [навч. посіб.]. — Київ: НАДУ, 2008. — 48 с.
11. Сідор М. І. Фінансовий контроль: навч. посіб. — Одеса, 2019. — 145 с.