Міжнародний Науково-технічний Університет

Панченко С. В., Акімов О. І., Бабаєв М. М. Основи безпечної експлуатації електроустановок: підручник. — Харків: УкрДУЗТ, 2021. — 149 с.

Василега П. О. Електропостачання: підручник. — Суми : Сумський державний університет, 2019. — 521 с. — ISBN 978-966-657-743-9

Козлов В. Д., Захарченко В. П., Тачиніна О. М. Електрична частина станцій та підстанцій аеропортів: підручник. — К. : НАУ, 2018. — 312 с. — ISBN 978-966-932-088-9

Бойченко С., Пушак А., Топільницький П. Моторні палива: властивості та якість: підручник. — К. : "Центр учбової літератури", 2017. — 324 с. — ISBN 978-617-673-588-5

Осташевський М. О., Юр’єва О. Ю. Електричні машини і трансформатори: навч. посіб. — Харків : ФОП Панов А. М., 2017. — 452 с. — ISBN 978-617-7541-11-9

Книжок у каталозі: 7071
Книжок у електр. бібліотеці: 5042
Усього літератури: 12113
Відвідувачів на сайті: 58
Користувачів у каталозі: 357

Сайт МНТУ

Центр дистанційної освіти

Логін:
Пароль:

Електронна бібліотека


Знайти літературу

Сортувати за автором за назвою

Структура бібліотеки -> Бібліотека -> 33. Економічні науки -> 336.1 Державні фінанси ->

1. Дікань Л. В., Шевченко І. О., Дейнеко Є. В. [та ін.] Державний фінансовий контроль [Електронний ресурс]: навч. посіб. у схемах і таблицях. — Харків: ХНЕУ ім. С. Кузнеця, 2019. — 275 с. — ISBN 978-966-676-750-2
2. Хмельков А. В. Державний фінансовий контроль: навч. посібник. — Харків: ХНУ, 2017. — 228 с. — ISBN 978-966-623-974-0
3. Гуцаленко Л. В., Дерій В. А., Коцупатрий М. М. Державний фінансовий контроль: навч. посібник для студ. вищ. навч. закл. — Київ : Центр учбов. л-ри, 2009. — 424 с. — ISBN 978-966-364-877-4
4. Чумакова І. Ю., Шульга Н. В. Державний фінансовий контроль: підручник. — Київ : КНЕУ, 2013. — 412 с. — ISBN 978-966-483-623-1
5. Сидорович М. Муніципальні фінанси : навч. посіб. — Київ : НаУКМА, 2021. — 68 с. — ISBN 978-617-7668-26-7
6. Максімова В. Ф. Організація державного фінансового контролю. — Одеса: ОНЕУ, 2012. — 276 с.
7. Луніна І. О. Публічні фінанси в макроекономічній політиці зростання : монографія. — Київ, 2020. — 440 с. — ISBN 978-966-02-9537-7
8. Луніна І. О., Бондарук Т. Г. Публічні фінанси та міжбюджетні відносини: навч. посіб. — Київ: ДП "Інформ.-аналіт. агентство", 2019. — 304 с. — ISBN 978-617-571-168-2
9. Розпутенко І. В. Публічні фінанси: [навч. посіб.]. — Київ: НАДУ, 2008. — 48 с.
10. Сідор М. І. Фінансовий контроль: навч. посіб. — Одеса, 2019. — 145 с.