Міжнародний Науково-технічний Університет

Рогачева О. С. група ЗМм-01. Управління збутовою діяльністю підприємства. — Київ: МНТУ, 2022. — 116 с.

Осика Л. К. група ЗММ-01. Сучасні методи управління проектами. — Київ: МНТУ, 2022. — 114 с.

Ободзінська Н. М. Управління якістю продукції на підприємстві. — Київ: МНТУ, 2022. — 128 с.

Кльок І. І. група ДВО-зФНм-01. Антикризове управління фінансами підприємства в сучасних умовах. — МНТУ, 2022. — 115 с.

Бєйсенбаєва Н. С. Антикризове управління фінансовою діяльністю підприємства. — МНТУ, 2022.

Книжок у каталозі: 7071
Книжок у електр. бібліотеці: 5381
Усього літератури: 12452
Відвідувачів на сайті: 44
Користувачів у каталозі: 357

Сайт МНТУ

Центр дистанційної освіти

Логін:
Пароль:

Електронна бібліотека


Знайти літературу

Сортувати за автором за назвою

Структура бібліотеки -> Бібліотека -> 657. Бухгалтерський облік і аудит -> 657.2. Бухгалтерський облік ->

1. Кашперська А. І. Облік у бюджетних установах. Конспект лекцій. — Харків : ХДУХТ, 2017. — 140 с.
2. Абрамчук М. Ю., Гуменна Ю. Г., Тютюнник І. В. [та ін.] Фінансовий облік: конспект лекцій. — Суми: Сумський державний університет, 2018. — 395 с.
3. Акімова Н. С. Облік у зарубіжних країнах: навч. посіб. — Харків : ХДУХТ, 2016. — 288 с.
4. Алєксєєнко С. А. Бухгалтерський облік і звітність у комерційних банках. — Київ : Аграрна освіта, 2014. — 418 с. — ISBN 978-966-2007-42-8
5. Андренко О. А. Облік у банках : конспект лекцій. — Харків : ХНУМГ ім. О. М. Бекетова, 2018. — 167 с.
6. Артюх О. В., Максімова В. Ф., Черкашина Т. В. Облік і звітність у бюджетних установах. — Одеса: ОНЕУ, ротапринт, 2013. — 264 с.
7. Бабіч В. В, Сагова С. В. Фінансовий облік (облік активів): Навч. посіб.. — К.: КНЕУ, 2006. — 282с. — ISBN 966–574–815–7
8. Банера Н. П., Гелей Л. О., Пилипенко С. М. [та ін.] Облік і аудит: навч. посіб. — Львів: Растр-7, 2017. — 504 с. — ISBN 978-617-7497-01-0
9. Бруханський Р. Ф. Бухгалтерський облік: підручник. — Тернопіль: ТНЕУ, 2016. — 480 с. — ISBN 978-966-654-428-8
10. Облік у банках (у таблицях і схемах). — Ужгород: Видавництво УжНУ "Говерла", 2016. — 184 с. — ISBN 978-617-7333-13-4
11. Власова О. Є. Бухгалтерський та управлінський облік: конспект лекцій. — Харків : ХНУМГ ім. О. М. Бекетова, 2017. — 114 с.
12. Бухгалтерський облік у банках. — Київ : Центр учбової літератури,, 2011. — 520 с. — ISBN 978-966-364-888-0
13. Гаватюк Л. С., Юрій Е. О., Корбутяк А. Г. [та ін.] Управління фінансовими активами: навч. посіб. — Чернівці, 2019. — 110 с.
14. Гарасим П. М. Фінансовий, управлінський і податковий облік у господарських товариствах (ВАТ, ЗАТ, ТОВ, ПОП, ПАП): навч. посіб. для студентів вищ. навч. закл. — Тернопіль : Економ. думка, 2003. — 523 с. — ISBN 966-610-19-Х
15. Голов С. Ф. Бухгалтерський облік та фінансова звітність за міжнародними стандартами: навч. посібник. — Київ: Лібра, 2004. — 880 с. — ISBN 966-7035-68-9
16. Гудзь Н. А. Бухгалтерський облік: навч. посіб. — Київ: Центр учб. л-ри, 2016. — 422 с. — ISBN 978-617-673-406-2
17. Давидюк Т. В. Бухгалтерський облік: навч. посіб. — Харків: Гельветика, 2016. — 391 с. — ISBN 978-966-916-097-3
18. Дергачова В. В. Облік у зарубіжних країнах: навч. посіб. — Київ : НТУУ "КПІ", 2011. — 257 с.
19. Джога Р. Т., Свірко С. В., Сінельник Л. М. Бухгалтерський облік у бюджетних установах. — Київ : КНЕУ, 2003. — 177 с. — ISBN 966–574–511–5
20. Облік і звітність за міжнародними стандартами. — Тернопіль: ТНЕУ, 2015. — 304 с. — ISBN 978-966-654-398-4