Міжнародний Науково-технічний Університет

Білецький В. С. Моделювання у нафтогазовій інженерії: навч. посіб. — Львів: Видавництво "Новий Світ – 2000", 2021. — 306 с. — ISBN 978-617-7519-90-3

Кнігавко В. Г., Зайцева О. В., Бондаренко М. А. Основи біологічної фізики та медична апаратура: навч. посіб. — Харків : ХНМУ, 2020. — 176 с.

Бучнєв М. М. Маркетингове ціноутворення: навч. посіб. — Київ: вид-во СНУ ім. В. Даля, 2023. — 134 с.

Іванова В. В., Пономаренко С. М. Оптика: Практичний курс [Електронний ресурс]: навч. посіб. — Київ : КПІ ім. Ігоря Сікорського, 2022.

Авотін С. С., Олійник Н. М. Лабораторний практикум з оптики та атомної фізики: посібник. — Харків, 2022. — 63 с.

Книжок у каталозі: 6889
Книжок у електр. бібліотеці: 5839
Усього літератури: 12728
Відвідувачів на сайті: 63
Користувачів у каталозі: 357

Сайт МНТУ

Центр дистанційної освіти

Логін:
Пароль:

Електронна бібліотека


Знайти літературу

Сортувати за автором за назвою

Структура бібліотеки -> Бібліотека -> 657. Бухгалтерський облік і аудит -> 657.2. Бухгалтерський облік ->

1. Кашперська А. І. Облік у бюджетних установах. Конспект лекцій. — Харків : ХДУХТ, 2017. — 140 с.
2. Абрамчук М. Ю., Гуменна Ю. Г., Тютюнник І. В. [та ін.] Фінансовий облік: конспект лекцій. — Суми: Сумський державний університет, 2018. — 395 с.
3. Акімова Н. С. Облік у зарубіжних країнах: навч. посіб. — Харків : ХДУХТ, 2016. — 288 с.
4. Алєксєєнко С. А. Бухгалтерський облік і звітність у комерційних банках. — Київ : Аграрна освіта, 2014. — 418 с. — ISBN 978-966-2007-42-8
5. Андренко О. А. Облік у банках : конспект лекцій. — Харків : ХНУМГ ім. О. М. Бекетова, 2018. — 167 с.
6. Артюх О. В., Максімова В. Ф., Черкашина Т. В. Облік і звітність у бюджетних установах. — Одеса: ОНЕУ, ротапринт, 2013. — 264 с.
7. Бабіч В. В, Сагова С. В. Фінансовий облік (облік активів): Навч. посіб.. — К.: КНЕУ, 2006. — 282с. — ISBN 966–574–815–7
8. Банера Н. П., Гелей Л. О., Пилипенко С. М. [та ін.] Облік і аудит: навч. посіб. — Львів: Растр-7, 2017. — 504 с. — ISBN 978-617-7497-01-0
9. Бруханський Р. Ф. Бухгалтерський облік: підручник. — Тернопіль: ТНЕУ, 2016. — 480 с. — ISBN 978-966-654-428-8
10. Облік у банках (у таблицях і схемах). — Ужгород: Видавництво УжНУ "Говерла", 2016. — 184 с. — ISBN 978-617-7333-13-4
11. Власова О. Є. Бухгалтерський та управлінський облік: конспект лекцій. — Харків : ХНУМГ ім. О. М. Бекетова, 2017. — 114 с.
12. Бухгалтерський облік у банках. — Київ : Центр учбової літератури,, 2011. — 520 с. — ISBN 978-966-364-888-0
13. Гаватюк Л. С., Юрій Е. О., Корбутяк А. Г. [та ін.] Управління фінансовими активами: навч. посіб. — Чернівці, 2019. — 110 с.
14. Гарасим П. М. Фінансовий, управлінський і податковий облік у господарських товариствах (ВАТ, ЗАТ, ТОВ, ПОП, ПАП): навч. посіб. для студентів вищ. навч. закл. — Тернопіль : Економ. думка, 2003. — 523 с. — ISBN 966-610-19-Х
15. Голов С. Ф. Бухгалтерський облік та фінансова звітність за міжнародними стандартами: навч. посібник. — Київ: Лібра, 2004. — 880 с. — ISBN 966-7035-68-9
16. Гудзь Н. А. Бухгалтерський облік: навч. посіб. — Київ: Центр учб. л-ри, 2016. — 422 с. — ISBN 978-617-673-406-2
17. Давидюк Т. В. Бухгалтерський облік: навч. посіб. — Харків: Гельветика, 2016. — 391 с. — ISBN 978-966-916-097-3
18. Дергачова В. В. Облік у зарубіжних країнах: навч. посіб. — Київ : НТУУ "КПІ", 2011. — 257 с.
19. Джога Р. Т., Свірко С. В., Сінельник Л. М. Бухгалтерський облік у бюджетних установах. — Київ : КНЕУ, 2003. — 177 с. — ISBN 966–574–511–5
20. Дрозд І., Ларікова Т. Бухгалтерський облік та звітність у теріторіальних громадах: посіб. — Київ, 2022. — 204 с.