Міжнародний Науково-технічний Університет

Соколова В. В. Разработка мобильных приложений: учеб. пособ. — Томск: Изд-во ТПУ, 2011. — 174 с.

Крутин Ю. В. Информационные технологии в экономике: учеб.пособ. — Екатеренбург [Б.в], 2016. — 146 с.

Феоктистова А. А. Основы 2D- и 3D-моделирования в AutoCAD: метод. указан. — Тюмень : РИО ФГБОУ ВПО "ТюмГАСУ", 2013. — 52 с.

Прикладні системи та технології в інформаційному суспільстві: зб. тез доповідей і наук. повідомл — Київ : Київський нац. ун-т імені Тараса Шевченка, 2019. — № 3. — 213 с.

Колисниченко Д. Н. Программирование для Android 5. Самоучитель. — СПб. : БХВ-Петербург, 2015. — 303 с. — ISBN 978-5-9775-3548-9

Книжок у каталозі: 6811
Книжок у електр. бібліотеці: 3954
Усього літератури: 10765
Відвідувачів на сайті: 30
Користувачів у каталозі: 1259

Сайт МНТУ

Центр дистанційної освіти

Логін:
Пароль:

Електронна бібліотека


Знайти літературу

Сортувати за автором за назвою

Структура бібліотеки -> Бібліотека -> 61. Медичні науки -> Діагностика та невідкладна медична допомога ->

1. Блохин Б. М. Неотложная педиатрия. — Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2017. — 832 с. — ISBN 978-5-9704-3766-7
2. Невідкладні стани в педіатрії метод. вказ. — Харків : ХНМУ, 2017. — 73 c.
3. Домедична допомога в екстремальних ситуаціях та медичний захист населення в надзвичайних ситуаціях. — Київ : ІДУЦЗ, 2018. — 216 с.
4. Медицина надзвичайних ситуацій. Екстрена медична допомога. — Суми : СумДУ, 2010. — 321 с. — ISBN 978-966-657-298-4
5. Кавалерский Г. М., Гаркави А. В. Медицина чрезвычайных ситуаций. Хирургия катастроф. — Москва : Медицинское информационное агентство, 2015. — 376 с. — ISBN 978-5-9986-0235-1
6. Первая помощь: учеб.метод. пособие. — Гомель: ГомГМУ, 2017. — 172 с. — ISBN 978-985-506-944-8
7. Лапшин В. Н., Михайлов Ю. М. Экстренная помощь при шокогенной травме и острой кровопотере на догоспитальном этапе. — СПб: "РА "Русский Ювелир", 2017. — ISBN 978-5-904772-14-7
8. Нагнибеда А. Н. Неотложная синдромология. Скорая медицинская помощь. Практическое руководство. — СПб : Политехника, 2007.
9. Оругцов П. П., Дворников В. Е. Неотложная кардиология. — Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2016. — 272 с. — ISBN 978-5-9704-3648-6
10. Отвагина Т. В. Неотложная медицинская помощь. — Ростов н/Д : Феникс, 2012. — 251 с.
11. Петриченко Т. В. Перша медична допомога. — Київ : ВСВ, 2010. — 272 с.
12. Невідкладні стани в клініці внутрішніх хвороб. — Суми : Сумський держа-вний університет, 2017. — 217 с.
13. Анестезіологія та реаніматологія. 2014. — 485 с.
14. Регеда М. С., Федорів Я.-Р. М. Діагностика та невідкладна медична допомога в клініці внутрішньої медицини. — Львів, 2013. — 237 с. — ISBN 966-7065-53-2
15. С. Майерсон, Р. Чаудари, Э. Митчелл. Неотложные состояния в кардиологи. — Москва : Лаборатория знаний, 2015. — 390 с. — ISBN 978-5-9963-2912-0
16. Безопасность жизнедеятельности. Первая доврачебная неотложная помощь. — Краснодар: Кубанский ГАУ, 2009. — 116 с.
17. Ткачёнок В. С. Скорая и неотложная медицинская помощь. Практикум. — Вышэйшая школа, 2013. — 62 с. — ISBN 978-985-06-2250-1
18. Федонюк Я. І., Грушко В. С., Довгань О. М. [та ін.] Основи медичних знань та долікарська підготовка: підручник для студентів вищих навчальних закладів III-IV рівнів акредитації. — Тернопіль: Навчальна книга - Богдан, 2012. — 728 с. — ISBN 978-966-10-2004-6
19. Халіль В. В. Медицина надзвичайних ситуацій (конспект лекцій). — Харків : ХНУМГ ім. О. М. Бекетова, 2017. — 128 с.
20. Халмурадов Б. Медицина надзвичайних ситуацій. — Київ : Центр учбової літератури, 2016. — 208 с.