Міжнародний Науково-технічний Університет

Козяр М. М., Фещук Ю. В. Комп’ютерна графіка: SolidWorks. — Херсон : ОЛДІ-ПЛЮС, 2018. — 252 с. — ISBN 978-966-289-191-1

Демиденко М. А. Управління проектами цифрової економіки: навч. посіб. — Дніпро: НТУ "ДП", 2022. — 187 с. — ISBN 978-912-350-293-9

Єфімов Ю. В. Комп’ютерна графіка: Adobe двома руками : навч. посіб. — К. : Київ. ун-т ім. Б. Грінченка, 2018. — 120 с. — ISBN 978-617-658-053-9

Семеног О. М. Навчання української мови і літератури у вимірах ключових компетентностей: методичний посібник. — Суми: СумДПУ імені А.С. Макаренка, 2023. — 212 с.

Баган М. П. Культура української наукової мови: посібник. — Київ: Видавничий центр КНЛУ, 2022. — 48 с.

Книжок у каталозі: 7007
Книжок у електр. бібліотеці: 5869
Усього літератури: 12876
Відвідувачів на сайті: 76
Користувачів у каталозі: 357

Сайт МНТУ

Центр дистанційної освіти

Логін:
Пароль:

Електронна бібліотека


Знайти літературу

Сортувати за автором за назвою

Структура бібліотеки -> Бібліотека -> 61. Медичні науки -> Діагностика та невідкладна медична допомога ->

1. Білоус Т. Л. Долікарська допомога: навч. посіб. — Суми: видавничо-виробниче підприємство "Мрія", 2020. — 148 с. — ISBN 978-966-473-273-1
2. Волянський П. Б., Гринзовський А. М., Гур’єв С. О. Домедична допомога на місці події : практ. посіб. — Херсон : Видавничий дім "Гельветика", 2020. — 224 с. — ISBN 978-966-992-040-9
3. Воробель А. В. Цитологічна і лабораторна техніка та діагностика: навч. посіб. — Івано-Франківськ : Вид-во "Плай" Ц1Т Прикарпатського національного університету імені Василя Стефаника, 2013. — 164 с. — ISBN 978-966-640-373-8
4. Невідкладні стани в педіатрії метод. вказ. — Харків : ХНМУ, 2017. — 73 c.
5. Домедична допомога в екстремальних ситуаціях та медичний захист населення в надзвичайних ситуаціях. — Київ : ІДУЦЗ, 2018. — 216 с.
6. Грицуляк Б. В., Грицуляк В. Б. Цитогістологічна і лабораторна діагностика пухлин. Навч. посіб. — Івано-Франківськ, 2020. — 60 с.
7. Медицина надзвичайних ситуацій. Екстрена медична допомога. — Суми : СумДУ, 2010. — 321 с. — ISBN 978-966-657-298-4
8. Первая помощь: учеб.метод. пособие. — Гомель: ГомГМУ, 2017. — 172 с. — ISBN 978-985-506-944-8
9. Петриченко Т. В. Перша медична допомога. — Київ : ВСВ, 2010. — 272 с.
10. Невідкладні стани в клініці внутрішніх хвороб. — Суми : Сумський держа-вний університет, 2017. — 217 с.
11. Анестезіологія та реаніматологія. 2014. — 485 с.
12. Регеда М. С., Федорів Я.-Р. М. Діагностика та невідкладна медична допомога в клініці внутрішньої медицини. — Львів, 2013. — 237 с. — ISBN 966-7065-53-2
13. Слободяник Г. І. Екстрена та невідкладна медицина. Перша долікарська та лікарська допомога: підручник. — Київ, 2021. — 168 с.
14. Ткачёнок В. С. Скорая и неотложная медицинская помощь. Практикум. — Вышэйшая школа, 2013. — 62 с. — ISBN 978-985-06-2250-1
15. Федонюк Я. І., Грушко В. С., Довгань О. М. [та ін.] Основи медичних знань та долікарська підготовка: підручник для студентів вищих навчальних закладів III-IV рівнів акредитації. — Тернопіль: Навчальна книга - Богдан, 2012. — 728 с. — ISBN 978-966-10-2004-6
16. Халіль В. В. Медицина надзвичайних ситуацій (конспект лекцій). — Харків : ХНУМГ ім. О. М. Бекетова, 2017. — 128 с.
17. Халмурадов Б. Медицина надзвичайних ситуацій. — Київ : Центр учбової літератури, 2016. — 208 с.
18. Медична допомога при надзвичайних ситуаціях. — Суми : ТОВ "Видавничо-поліграфічне підприємство "Фабрика друку", 2014. — 144 с. — ISBN 978-966-97364-6-8
19. 30 невідкладних станів у терапії. — Київ : Центр ДЗК, 2017. — ISBN 978-617-7175-30-7
20. Домедична допомога. — Київ : Нац. акад. внутр. справ, 2018.