Міжнародний Науково-технічний Університет

Панченко С. В., Акімов О. І., Бабаєв М. М. Основи безпечної експлуатації електроустановок: підручник. — Харків: УкрДУЗТ, 2021. — 149 с.

Василега П. О. Електропостачання: підручник. — Суми : Сумський державний університет, 2019. — 521 с. — ISBN 978-966-657-743-9

Козлов В. Д., Захарченко В. П., Тачиніна О. М. Електрична частина станцій та підстанцій аеропортів: підручник. — К. : НАУ, 2018. — 312 с. — ISBN 978-966-932-088-9

Бойченко С., Пушак А., Топільницький П. Моторні палива: властивості та якість: підручник. — К. : "Центр учбової літератури", 2017. — 324 с. — ISBN 978-617-673-588-5

Осташевський М. О., Юр’єва О. Ю. Електричні машини і трансформатори: навч. посіб. — Харків : ФОП Панов А. М., 2017. — 452 с. — ISBN 978-617-7541-11-9

Книжок у каталозі: 7071
Книжок у електр. бібліотеці: 5042
Усього літератури: 12113
Відвідувачів на сайті: 64
Користувачів у каталозі: 357

Сайт МНТУ

Центр дистанційної освіти

Логін:
Пароль:

Електронна бібліотека


Знайти літературу

Сортувати за автором за назвою

Структура бібліотеки -> Бібліотека -> 61. Медичні науки -> Діагностика та невідкладна медична допомога ->

1. Блохин Б. М. Неотложная педиатрия. — Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2017. — 832 с. — ISBN 978-5-9704-3766-7
2. Волянський П. Б., Гринзовський А. М., Гур’єв С. О. Домедична допомога на місці події : практ. посіб. — Херсон : Видавничий дім "Гельветика", 2020. — 224 с. — ISBN 978-966-992-040-9
3. Невідкладні стани в педіатрії метод. вказ. — Харків : ХНМУ, 2017. — 73 c.
4. Домедична допомога в екстремальних ситуаціях та медичний захист населення в надзвичайних ситуаціях. — Київ : ІДУЦЗ, 2018. — 216 с.
5. Медицина надзвичайних ситуацій. Екстрена медична допомога. — Суми : СумДУ, 2010. — 321 с. — ISBN 978-966-657-298-4
6. Кавалерский Г. М., Гаркави А. В. Медицина чрезвычайных ситуаций. Хирургия катастроф. — Москва : Медицинское информационное агентство, 2015. — 376 с. — ISBN 978-5-9986-0235-1
7. Первая помощь: учеб.метод. пособие. — Гомель: ГомГМУ, 2017. — 172 с. — ISBN 978-985-506-944-8
8. Лапшин В. Н., Михайлов Ю. М. Экстренная помощь при шокогенной травме и острой кровопотере на догоспитальном этапе. — СПб: "РА "Русский Ювелир", 2017. — ISBN 978-5-904772-14-7
9. Нагнибеда А. Н. Неотложная синдромология. Скорая медицинская помощь. Практическое руководство. — СПб : Политехника, 2007.
10. Оругцов П. П., Дворников В. Е. Неотложная кардиология. — Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2016. — 272 с. — ISBN 978-5-9704-3648-6
11. Отвагина Т. В. Неотложная медицинская помощь. — Ростов н/Д : Феникс, 2012. — 251 с.
12. Петриченко Т. В. Перша медична допомога. — Київ : ВСВ, 2010. — 272 с.
13. Невідкладні стани в клініці внутрішніх хвороб. — Суми : Сумський держа-вний університет, 2017. — 217 с.
14. Анестезіологія та реаніматологія. 2014. — 485 с.
15. Регеда М. С., Федорів Я.-Р. М. Діагностика та невідкладна медична допомога в клініці внутрішньої медицини. — Львів, 2013. — 237 с. — ISBN 966-7065-53-2
16. С. Майерсон, Р. Чаудари, Э. Митчелл. Неотложные состояния в кардиологи. — Москва : Лаборатория знаний, 2015. — 390 с. — ISBN 978-5-9963-2912-0
17. Безопасность жизнедеятельности. Первая доврачебная неотложная помощь. — Краснодар: Кубанский ГАУ, 2009. — 116 с.
18. Ткачёнок В. С. Скорая и неотложная медицинская помощь. Практикум. — Вышэйшая школа, 2013. — 62 с. — ISBN 978-985-06-2250-1
19. Федонюк Я. І., Грушко В. С., Довгань О. М. [та ін.] Основи медичних знань та долікарська підготовка: підручник для студентів вищих навчальних закладів III-IV рівнів акредитації. — Тернопіль: Навчальна книга - Богдан, 2012. — 728 с. — ISBN 978-966-10-2004-6
20. Халіль В. В. Медицина надзвичайних ситуацій (конспект лекцій). — Харків : ХНУМГ ім. О. М. Бекетова, 2017. — 128 с.