Міжнародний Науково-технічний Університет

Білецький В. С. Моделювання у нафтогазовій інженерії: навч. посіб. — Львів: Видавництво "Новий Світ – 2000", 2021. — 306 с. — ISBN 978-617-7519-90-3

Кнігавко В. Г., Зайцева О. В., Бондаренко М. А. Основи біологічної фізики та медична апаратура: навч. посіб. — Харків : ХНМУ, 2020. — 176 с.

Бучнєв М. М. Маркетингове ціноутворення: навч. посіб. — Київ: вид-во СНУ ім. В. Даля, 2023. — 134 с.

Іванова В. В., Пономаренко С. М. Оптика: Практичний курс [Електронний ресурс]: навч. посіб. — Київ : КПІ ім. Ігоря Сікорського, 2022.

Авотін С. С., Олійник Н. М. Лабораторний практикум з оптики та атомної фізики: посібник. — Харків, 2022. — 63 с.

Книжок у каталозі: 6889
Книжок у електр. бібліотеці: 5839
Усього літератури: 12728
Відвідувачів на сайті: 44
Користувачів у каталозі: 357

Сайт МНТУ

Центр дистанційної освіти

Логін:
Пароль:

Електронна бібліотека


Знайти літературу

Сортувати за автором за назвою

Структура бібліотеки -> Бібліотека -> 7. Мистецтво. Декоративно-прикладне мистецтво. Ігри. Спорт -> 796. Спорт. Спортивні ігри. Фізична культура ->

1. Бакіко І. В. Історія фізичної культури : навчальний посібник. — Луцьк : ЛНТУ, 2013. — 90 с.
2. Вербицький В. А. Історія фізичної культури та спорту в Україні : [навчальний посібник]. — Миколаїв : ЧДУ ім. Петра Могили, 2014. — 340 с. — ISBN 978-966-336-323-3
3. Вознюк Т. В. Сучасні ігрові види спорту: теорія та методика викладання : навчальний посібник. — Вінниця: ФОП Корзун Д.Ю., 2017. — 248 с.
4. Горошко Н. І., Безкоровайний Д. О., Садовська І. Ю. Організація змагань із бадмінтону : навч. посіб. — Харків : ХНУМГ ім. О. М. Бекетова, 2021. — 109 с.
5. Гришко Л. Г., Завадська Н. В., Новікова І. В. Фізичне виховання. Настільний теніс: навч. посіб. — Київ, 2021. — 108 с.
6. Грузевич І. В. Теорія і методика викладання плавання у закладах освіти. — Вінниця, 2021. — 120 с.
7. Гурєєва А. М. Теорія і методика фізичного виховання : основи спеціальної термінології у фізичному вихованні : навчальний посібник. — Запоріжжя : ЗДМУ, 2020. — 78 с.
8. Денисовець Т. М., Квак О. В. Біологічні аспекти фізичного виховання : навч.-метод. посіб. — Полтава : Сімон, 2020. — 131 с.
9. Долгова Н. О. Історія фізичного виховання та спорту України (від стародавніх часів до сьогодення): конспект лекцій. — Суми : Сумський державний університет, 2016. — 121 с.
10. Дубинська О. Я. Курс лекцій з теорії фізичної культури, фізичне виховання різних груп населення: навч.-метод. посіб. — Суми: Видавництво СумДПУ ім. А.С. Макаренка, 2013. — 230 с.
11. Жула В. П. Волейбол. Методика навчання: Навчально-методичний посібник. — Чернігів: НУЧК імені Т.Г. Шевченка, 2021. — 58 с.
12. За заг. ред. Вихляєва Ю. М. Інноваційні технології фізичного виховання студентів: навч. посіб. — Київ: КПІ ім. Ігоря Сікорського, 2018. — 543 с.
13. Зубалій М. Д. Методика фізичного виховання учнів 1 – 11 класів: навчальний посібник. — Київ, 2012. — 216 с.
14. Іваній І. В. Історія фізкультурно-спортивного руху: методичні рекомендацїї. — Суми: СДПУ імені А.С. Макаренка, 2018. — 141 с.
15. Іващенко В. П. Теорія і методика фізичного виховання: підручник. Ч. 1. — Чеокаси, 2005. — 420 с. — ISBN 966-7986-17-9
16. Костюкевич В. М. Теорія і методика спортивної підготовки (на прикладі командних ігрових видів спорту). Навчальний посібник. — Вінниця: Планер, 2014. — 616 с. — ISBN 978-966-188-088-6
17. Кошура А. В. Теорія і методика спортивних тренувань : навч. посіб. — Чернівці : Чернівец. нац. ун-тім. Ю.Федьковича, 2021. — 120 с.
18. Лашко В. П., Сідаш О. О., Астахов В. А. Плавання: теорія та методика: навч-метод. посіб. — Дніпропетровськ, 2015. — 189 с.
19. Міщук Д. М., Сироватко З. В., Абрамов С. А. Фізичне виховання: Волейбол [Електронний ресурс] : навч. посіб. — Київ : КПІ ім. Ігоря Сікорського, 2021. — 129 с.
20. Мосейчук Ю. Ю., Дарійчук С. В. Спортивні ігри з методикою викладання (футбол) : навч.-метод. посібник. — Чернівці : Чернівец. нац. ун-т ім. Ю. Федьковича, 2022. — 288 с.