Міжнародний Науково-технічний Університет

Щукін П. М. гр. зА21м. Державні цільові програми як засіб реалізації публічної політики. — К.: МНТУ, 2024. — 101 с.

Хілик Р. О. гр. А-21м. ДЕРЖАВНА ПОЛІТИКА ЗАПОБІГАННЯ ТА ПРОТИДІЇ КОРУПЦІЇ В УКРАЇНІ. — К.: МНТУ, 2024. — 68 c.

Татьянко Ю. В. гр. зА-21м. Дослідження та удосконалення методів комунікації державних установ та публічної влади в Україні. — К.: МНТУ, 2024. — 118 с.

Таранущенко О. М. гр. А21м. Територіальні громади в умовах децентралізації. — К.: МНТУ, 2024. — 99 с.

Стук Р. О. гр. А21м. ДЕЦЕНТРАЛІЗАЦІЯ ДЕРЖАВНОГО УПРАВЛІННЯ: ЄВРОПЕЙСЬКИЙ ДОСВІД. — К.: МНТУ, 2024. — 114 с.

Книжок у каталозі: 3219
Книжок у електр. бібліотеці: 6141
Усього літератури: 9360
Відвідувачів на сайті: 264
Користувачів у каталозі: 357

Сайт МНТУ

Центр дистанційної освіти

Логін:
Пароль:

Електронна бібліотека


Знайти літературу

Сортувати за автором за назвою

Структура бібліотеки -> Бібліотека -> 7. Мистецтво. Декоративно-прикладне мистецтво. Ігри. Спорт -> 796. Спорт. Спортивні ігри. Фізична культура ->

1. Байлик С. І., Кравець О. М. Організація анімаційних послуг в туризмі: Навч. посіб. — Харків: ХНАМГ, 2008. — 197 с. — ISBN 966-695-109-6
2. Бакіко І. В. Історія фізичної культури : навчальний посібник. — Луцьк : ЛНТУ, 2013. — 90 с.
3. Балахничева Г. В., Заремба Л. В., Цьось А. В. Професійна майстерність учителя фізичного виховання : навч. посіб. — Луцьк : Східноєвроп. нац. ун-т ім. Лесі Українки, 2013. — 64 с. — ISBN 978-966-600-616-8
4. Безверхня Г. В., Семенов А. А. Рухливі ігри: з методикою викладання : навч. посіб. — Умань: ВПЦ "Візаві", 2014. — 104 с.
5. Бичук І. О., Іваніцький Р. Б., Валькевич О. В. Рухливі ігри та методика їх викладання : навч.-метод. реком. — Луцьк: Вежа-Друк, 2018. — 64 с.
6. Богатирьова, Г. А., Головань М. Г. [та ін.] Спеціалізований туризм: навч. посіб. — Кривий Ріг: ДонНУЕТ, 2021. — 173 с. — ISBN 978-966-385-369-7
7. Боднар І. Р. Диференційоване фізичне виховання: навч. посіб. — Львів: ЛДУФК, 2017. — 200 с. — ISBN 978-617-7336-16-6
8. Боляк А. А., Гладковський Р. Фізична культура. 10-11 класи. Рівень стандарту. Навч. програма. — Київ, 2022. — 221 с.
9. Боляк А. А., Коломоєць Г. А., Ребрина А. А. Нова українська школа: методика навчання фізичної культури у 1–4 класах закл. заг. сер. освіти : навч.-метод. посіб. — К. : Видав ничий дім "Освіта", 2021. — 160 с. — ISBN 978-966-983-305-1
10. Борисенко Н. В., Безкоровайний Д. О. Групові жіночі заняття з фітнесу : навч. посіб. — Харків : ХНУМГ ім. О. М. Бекетова, 2022. — 183 с.
11. Бриль К. Г. Організація анімаційної діяльності: опорний конспект лекцій. 2012. — 105 c.
12. Бричук М. С., Смірнова З. Д., Хуртик Д. В. Практика зі спортивного туризму та орієнтування. — К. : НУФВСУ, 2023. — 95 с.
13. Бурла О. М. Загальна теорія підготовки спортсменів : курс лекцій і практикум : навч.-метод. посіб. — Суми : Вид-во СумДПУ імені А. С. Макаренка, 2017. — ISBN 978-966-698-187-8
14. Василенко М. М. Професійна підготовка майбутніх фітнес-тренерів у закладах вищої освіти: теорія та методика: монографія. — Київ: "Центр учбової літератури", 2018. — 524 с. — ISBN 978-617-673-757-5
15. Вербицький В. А. Історія фізичної культури та спорту в Україні : [навчальний посібник]. — Миколаїв : ЧДУ ім. Петра Могили, 2014. — 340 с. — ISBN 978-966-336-323-3
16. Вергун-Безлейкіна І. Рекреаційні ігри та забави для дітей з церебральним паралічем: Навч.-метод. посіб. — Львів, 2006. — 50 с.
17. Вільчковський Е. С., Курок О. І. Теорія і методика фізичного виховання дітей дошкільного віку: Навч. посіб. — Суми: ВТД "Університетська книга", 2008. — 428 с. — ISBN 966-680-142-6
18. Віндюк А. В., Захаріна А. Г., Захаріна Є. А. Організація спортивної анімації: навч. посіб. — Запоріжжя : КПУ, 2014. — 176 с.
19. Вознюк Т. В. Сучасні ігрові види спорту: теорія та методика викладання : навчальний посібник. — Вінниця: ФОП Корзун Д.Ю., 2017. — 248 с.
20. Волков Л. В. Основи спортивної підготовки дітей і підлітків: Навч. посіб. — К.: Вища шк., 1993. — 152 c. — ISBN 5-11-003842-2