Міжнародний Науково-технічний Університет

Бажал Ю. М. Макроекономіка. Конспект лекцій : навч. посіб. — Київ : НаУКМА, 2024. — 41 с.

Мартин О. М. Мікроекономіка: теорія, тести, задачі. Частина 2: навч. посіб. — Львів : ЛДУ БЖД, 2023. — 324 с.

Зайцева І. Ю. Міжнародні фінанси: Навч. посіб. — Харків: УкрДАЗТ, 2015. — 311 с. — ISBN 978-617-654-022-9

Булатова О. В., Марена Т. В. Міжнародні фінанси: Навч. посіб. — Маріуполь: МДУ, 2013. — 504 с.

Мельник Т. Ю. Товарознавство : підручник. — Житомир : Державний університет "Житомирська політехніка", 2020. — 364 с. — ISBN 978-966-683-549-2

Книжок у каталозі: 3225
Книжок у електр. бібліотеці: 6280
Усього літератури: 9505
Відвідувачів на сайті: 10
Користувачів у каталозі: 357

Сайт МНТУ

Центр дистанційної освіти

Логін:
Пароль:

Електронна бібліотека


Знайти літературу

Сортувати за автором за назвою

Структура бібліотеки -> Бібліотека -> 1. Філософія. Психологія -> 111.852. Естетика (об’єктивна та суб’єктивна) ->

1. Голов С. Ф., Костюченко В. М., Кузіна Р. В. Професійна етика бухгалтера: підручник. — Житомир: ПП Рута, 2022. — 260 с. — ISBN 978-617-581-550-2
2. Калюжка Н. С. Етика професійного і ділового спілкування: навч.-метод. посіб. — К.: ФОП Гуляєва В.М., 2022. — 228 с. — ISBN 978-617-7901-57-9
3. Кравченко О. П. Етика і естетика : методичні рекомендації. — Переяслав-Хмельницький: "Видавництво КСВ", 2018. — 60 с.
4. Панченко В. І. Етика. Естетика: навч. посіб. — К.: "Центр учбової літератури", 2014. — 432 с. — ISBN 978-617-673-232-7
5. Петрушенко В. Л. Етика та естетика: навч. посіб. — Львів: Видавництво "Новий Світ-2000", 2011. — 308 с. — ISBN 978-966-418-072-3
6. Петрушенко В. Л., Савельєв В. П., Сурмай І. М. Етика та естетика: навч. посіб. — Львів: Видавництво "Новий світ – 2000", 2020. — 304 с. — ISBN 978-966-418-072-3
7. Попович О. В. Основи етики та естетики: навч. посіб. — Маріуполь: МДУ, 2019. — 105 c.
8. Етика та естетика: навч. посіб. — Львів : Арал, 2018. — 204 с. — ISBN 978-617-511-262-5
9. Утюж І. Г., Спиця Н. В., Мегрелішвілі М. О. Етика та естетика: навч. посіб. — Запоріжжя : ЗДМУ, 2019. — 81 с.
10. Фесенко Г. Г. Етика та естетика. — Харків: ХНАМГ, 2009. — 36 с.
11. Етика. Естетика: Навч. посіб. — Переяслав-Хмельницький, 2018. — 213 с.
12. Естетика: навч.-метод. посіб. — Чернігів : НУ "Чернігівський колегіум" імені Т. Г. Шевченка, 2023. — 104 с.