Міжнародний Науково-технічний Університет

Енциклопедія Трипільської цивілізації: в двох т. — Київ : Укрполіграфмедіа, 2004. — 653 с.

Енциклопедія Трипільської цивілізації: В 2-х т / М. Ю. Відейко. — К.: Укрполіграфмедіа, 2004. — 703 с.

Іванов В. Г. Правова інформація та комп’ютерні технології в юридичній діяльності. Навчальний посібник. — Харків, "Право", 2010.

Дэвени Т., Мац Л. Н., Незлин Р. С. Аминокислоты, пептиды и белки: пер. с англ. — М.: Мир, 1976. — 364 с.

Омельченко О. А. Римское право: учебник. — М. : Тон, 2000. — 208 с. — ISBN 978-5-699-27589-2

Книжок у каталозі: 5881
Книжок у електр. бібліотеці: 1853
Усього літератури: 7734
Виданої літератури: 0
Відвідувачів на сайті: 80
Користувачів у каталозі: 1218

Сайт МНТУ

Центр дистанційної освіти

Логін:
Пароль:

Електронна бібліотека


Знайти літературу

Сортувати за автором за назвою

Структура бібліотеки -> Бібліотека -> 004. Комп’ютерна наука і технологія. Застосування комп’ютера -> 004.451. Операційні системи та системне програмування ->

1. Адельштайн Т. Системное администрирование в Linux. — СПБ.: Питер, 2010. — 288 с.
2. Бормотов С. В. Системное администрирование на 100 процентов. — СПб.: Питер, 2006.
3. Бурчак І. Н. Операційні системи. Конспект лекцій. — Луцьк: ЛНТУ, 2009. — 104 с.
4. Гордеев А. В. Операционные системы: Учебник для вузов. 2-е изд.. — СПб.: Питер, 2009. — 416 c
5. Забродин Л. Д. UNIX: основи командного интерфейса и программирования (в примерах и задачах): Учебное пособие. — М.: НИЯУ МИФИ, 2010. — 204 c/
6. Зубанов Ф. В. Active Directory: подход профессионала. — М.: "Русская редакция", 2003. — 544 c. — ISBN 5-7502-0118-Х
7. Иванов Н. Н. Программирование в Linux. Самоучитель. — 2-е изд., перераб. и доп.. — СПб.: БХВ-Петербург, 2012. — 400 c.
8. Корпорація. Настанова з Windows Vista. — Корпорація Microsoft, 2006.
9. Линн С. Администрирование Microsoft Windows Server 2012. — СПб.: Питер, 2014.. — 304 c.
10. Майкл К. Джонсон. Разработка приложений в среде Linux. 2-е изд.: Пер. с англ.. — М.: ООО "И.Д. Вильямс", 2007. — 544 c.
11. Мітчем Г. Настанова з термінальних сервісів Windows Server 2003. 2006.
12. Пташинский В. С. Знакомьтесь: Windows 7. — М.: Эксмо, 2009. — 233 с. — ISBN 978-5-699-36421-3
13. Реймер С., Малкер М. Active Directory для Windows Server 2003. Справочник администратора. — М.: СП ЭКОМ, 2004. — 512 c.
14. Скловская С. Команды Linux. — Санкт-Петербург "ДиаСофтЮП", 2004.
15. Скотт Граннеман. Linux. Карманный справочный.: Пер. с англ. — М.: ООО "И.Д. Вильямс", 2010. — 416 c.
16. Спилман Джилл, Хадсон Курт, Крафт Мелисса. Планирование, внедрение и поддержка инфраструктуры Active Directory Microsoft Windows Server 2003. Учебный курс Мiсrosоft. — М.: "Русская Редакция", 2006. — 656 c. — ISBN 5-469-00958-0
17. Станек У. Р. Microsoft Windows Server 2003. Довідник адміністратора. — Microsoft, 2006.
18. Тайман. FreeBSD 6. Полное руководство. Пер. с англ. — М.: ООО "Вильямс", 2007.
19. Таненбаум Э. Современные операционные системы: 2 издание. — Пітер, 2002.
20. Таненбаум Э. Современные операционные системы. 3-изд. — СПб.: Питер, 2010. — 1120 c.