Міжнародний Науково-технічний Університет

Білецький В. С. Моделювання у нафтогазовій інженерії: навч. посіб. — Львів: Видавництво "Новий Світ – 2000", 2021. — 306 с. — ISBN 978-617-7519-90-3

Кнігавко В. Г., Зайцева О. В., Бондаренко М. А. Основи біологічної фізики та медична апаратура: навч. посіб. — Харків : ХНМУ, 2020. — 176 с.

Бучнєв М. М. Маркетингове ціноутворення: навч. посіб. — Київ: вид-во СНУ ім. В. Даля, 2023. — 134 с.

Іванова В. В., Пономаренко С. М. Оптика: Практичний курс [Електронний ресурс]: навч. посіб. — Київ : КПІ ім. Ігоря Сікорського, 2022.

Авотін С. С., Олійник Н. М. Лабораторний практикум з оптики та атомної фізики: посібник. — Харків, 2022. — 63 с.

Книжок у каталозі: 6889
Книжок у електр. бібліотеці: 5839
Усього літератури: 12728
Відвідувачів на сайті: 52
Користувачів у каталозі: 357

Сайт МНТУ

Центр дистанційної освіти

Логін:
Пароль:

Електронна бібліотека


Знайти літературу

Сортувати за автором за назвою

Структура бібліотеки -> Бібліотека -> 004. Комп’ютерна наука і технологія. Застосування комп’ютера -> 004.451. Операційні системи та системне програмування ->

1. Авраменко В. С., Авраменко А. С. Основи операційних систем: навч. посіб.. — Черкаси: ЧНУ імені Богдана Хмельницького, 2018. — 524 с. — ISBN 966-552-157-8
2. Бех В. П. Системний аналіз сталого розвитку. — Київ : "МП Леся", 2015. — 512 с. — ISBN 978-966-7166-33-5
3. Бурчак І. Н. Операційні системи. Конспект лекцій. — Луцьк: ЛНТУ, 2009. — 104 с.
4. Варенко В. М. Системний аналіз інформаційних процесів: Навч. посіб. — Київ : Університет "Україна", 2013. — 203 с.
5. Власій О. О., Винничук М. Д. Розробка мобільних додатків засобами блочного програмування: Навчально-методичний посібник. — Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника, 2021. — 130 с.
6. Водолазська О. Г., Водолазська Н. В. Конспект лекцій з дисципліни "Основи теорії систем і системного аналізу". — Краматорськ: ДДМА, 2003. — 75 с.
7. Грабченко А. І. Теорія 3D моделювання: Навч. посіб. — Харків : НТУ "ХПІ", 2009. — 230 с.
8. Зайцев В. Г., Дробязко І. П. Операційні системи: [Електронний ресурс]: навч. посіб. — Київ: КПІ ім. Ігоря Сікорського, 2019. — 240 с.
9. Корпорація. Настанова з Windows Vista. — Корпорація Microsoft, 2006.
10. Костюченко А. О., Горошко Ю.В. Віртуалізація операційних систем: навчально-методичний посібник. — Ч.: ФОП Баликіна С.М., 2021. — 56 с.
11. Микитишин А. Г., Чихіра І. В. Операційні системи: конспект лекцій. — Тернопіль : ТНТУ ім. Івана Пулюя, 2016. — 107 с.
12. Мітчем Г. Настанова з термінальних сервісів Windows Server 2003. 2006.
13. Міца О. В., Лавер В. О. Системний аналіз : навч.-метод. посіб. — Ужгород : вид-во ПП "АУТДОР - ШАРК", 2021. — 63 с.
14. Мосіюк О. О., Федорчук А. Л. Операційні системи та системне програмування: навч.-метод. посіб. — Житомир: Вид-во ЖДУ ім. Івана Франка, 2022. — 76 с.
15. Нагорняк Г. С. Методичний посібник для проведення лекційних занять з дисципліни "Системний аналіз і прийняття інноваційних рішень". — Тернопіль: ТНТУ, 2017. — 260 с.
16. Погребняк Б. І., Булаєнко М. В. Операційні системи: навч. посіб. — Харків : ХНУМГ ім. О. М. Бекетова, 2018. — 104 с.
17. Полищук А. П., Семериков С. А. Системное программирование в UNIX средствами Free Pascal. — Кривой Рог: Издательский отдел КГПУ, 2005. — 418 с.
18. Пономаренко В. С. Проектування інформаційних систем. — Київ : Академія, 2002. — 489 с. — ISBN 966-580-136-8
19. Роїк О. М. Системний аналіз. — Вінниця : ВНТУ, 2015. — 83 с.
20. Скотт Граннеман. Linux. Карманный справочный.: Пер. с англ. — М.: ООО "И.Д. Вильямс", 2010. — 416 c.