Міжнародний Науково-технічний Університет

Худолей В. Ю., Тульчинський Р. В., Гречко А. В. Децентралізація як передумова модернізаційних змін сталого розвитку регіонів України : моногр. — Херсон : Вид-во ФОП Вишемирський В. С., 2019. — 114 с.

Тульчицький Р. В. Детермінанти становлення нового регіоналізму : теорія, методологія, практика : монографія. — Київ : Вид-во "ПП Вишемирський В. С.", 2018. — 404 с.

Денисюк С. Г. Комунікологія : навч. посіб. — Вінниця : ВНТУ, 2015. — 102 с.

Брич В. Я., Корман М. М. Креативний менеджмент : підруч. — Тернопіль : ТНЕУ, 2018. — 220 с. — ISBN 978-966-654-503-2

Теоретичні основи і технологія професійного розвитку науково- педагогічних працівників університетів в умовах інтеграції вищої освіти і науки : моногр. — Київ : Прінтеко, 2020. — 439 с. — ISBN 978-617-7876-14-3

Книжок у каталозі: 6821
Книжок у електр. бібліотеці: 4117
Усього літератури: 10938
Відвідувачів на сайті: 22
Користувачів у каталозі: 1259

Сайт МНТУ

Центр дистанційної освіти

Логін:
Пароль:

Електронна бібліотека


Знайти літературу

Сортувати за автором за назвою

Структура бібліотеки -> Бібліотека -> 004. Комп’ютерна наука і технологія. Застосування комп’ютера -> 004.451. Операційні системи та системне програмування ->

1. Реймер С., Малкер М. Active Directory для Windows Server 2003. Справочник администратора. — М.: СП ЭКОМ, 2004. — 512 c.
2. Зубанов Ф. В. Active Directory: подход профессионала. — М.: "Русская редакция", 2003. — 544 c. — ISBN 5-7502-0118-Х
3. Тайман. FreeBSD 6. Полное руководство. Пер. с англ. — М.: ООО "Вильямс", 2007.
4. Скотт Граннеман. Linux. Карманный справочный.: Пер. с англ. — М.: ООО "И.Д. Вильямс", 2010. — 416 c.
5. Станек У. Р. Microsoft Windows Server 2003. Довідник адміністратора. — Microsoft, 2006.
6. Забродин Л. Д. UNIX: основи командного интерфейса и программирования (в примерах и задачах): Учебное пособие. — М.: НИЯУ МИФИ, 2010. — 204 c/
7. Линн С. Администрирование Microsoft Windows Server 2012. — СПб.: Питер, 2014.. — 304 c.
8. Пташинский В. С. Знакомьтесь: Windows 7. — М.: Эксмо, 2009. — 233 с. — ISBN 978-5-699-36421-3
9. Скловская С. Команды Linux. — Санкт-Петербург "ДиаСофтЮП", 2004.
10. Водолазська О. Г., Водолазська Н. В. Конспект лекцій з дисципліни "Основи теорії систем і системного аналізу". — Краматорськ: ДДМА, 2003. — 75 с.
11. Нагорняк Г. С. Методичний посібник для проведення лекційних занять з дисципліни "Системний аналіз і прийняття інноваційних рішень". — Тернопіль: ТНТУ, 2017. — 260 с.
12. Методтчний посібник з дисципліни "Системний аналіз". — Тернопіль : ТАНГ, 2004. — 136 с.
13. Корпорація. Настанова з Windows Vista. — Корпорація Microsoft, 2006.
14. Мітчем Г. Настанова з термінальних сервісів Windows Server 2003. 2006.
15. Холме Д. Настройка Active Directory Windows Server 2008. Учебный курс Microsoft / пер. с англ. — М.:Издательство "Русская редакция, 2011. — 960 c.
16. Гордеев А. В. Операционные системы: Учебник для вузов. 2-е изд.. — СПб.: Питер, 2009. — 416 c
17. Шеховцов Володимир Анатолійович. Операційні системи. — К.: Видавнича група ВНУ, 2005. — 576 c. — ISBN 966-552-157-8
18. Харченко В. П., Знаковська Є. А., Бородін В. A. Операційні системи та системи програмування: навч. посіб. — Київ : НАУ-друк, 2012. — 360 с.
19. Микитишин А. Г., Чихіра І. В. Операційні системи: конспект лекцій. — Тернопіль : ТНТУ ім. Івана Пулюя, 2016. — 107 с.
20. Бурчак І. Н. Операційні системи. Конспект лекцій. — Луцьк: ЛНТУ, 2009. — 104 с.