Міжнародний Науково-технічний Університет

Білецький В. С. Моделювання у нафтогазовій інженерії: навч. посіб. — Львів: Видавництво "Новий Світ – 2000", 2021. — 306 с. — ISBN 978-617-7519-90-3

Кнігавко В. Г., Зайцева О. В., Бондаренко М. А. Основи біологічної фізики та медична апаратура: навч. посіб. — Харків : ХНМУ, 2020. — 176 с.

Бучнєв М. М. Маркетингове ціноутворення: навч. посіб. — Київ: вид-во СНУ ім. В. Даля, 2023. — 134 с.

Іванова В. В., Пономаренко С. М. Оптика: Практичний курс [Електронний ресурс]: навч. посіб. — Київ : КПІ ім. Ігоря Сікорського, 2022.

Авотін С. С., Олійник Н. М. Лабораторний практикум з оптики та атомної фізики: посібник. — Харків, 2022. — 63 с.

Книжок у каталозі: 6889
Книжок у електр. бібліотеці: 5839
Усього літератури: 12728
Відвідувачів на сайті: 142
Користувачів у каталозі: 357

Сайт МНТУ

Центр дистанційної освіти

Логін:
Пароль:

Електронна бібліотека


Знайти літературу

Сортувати за автором за назвою

Структура бібліотеки -> Бібліотека -> 34. Право -> 340.12 Теорія держави і права -> 340.121 Теократичні та теологічні вчення та школи ->

1. Теорія держави і права. — Харків: ТОВ "Майдан", 2018. — 416 с.
2. Білозьоров Є. В. Теорія держави і права: навч. посіб. — Київ : НАВС, 2017. — 320 с. — ISBN 978-617-7480-01-2
3. Волинка К. Г. Теорія держави і права: Навчальний посібник. — Київ, 2003. — 238 с. — ISBN 966-608-251-9
4. Гайдулін О. О. Зближення контрактного права країн - членів Європейського Союзу : основні засоби та напрями: автореферат дис.. — К., 2009. — 20 с.
5. Історія держави і права зарубіжних країн. 2012. — 372 c.
6. Забзалюк Д. Є., Макарчук В. С., Марковський В. Я. Історія держави та права: навч. посіб. — Львів: СПОЛОМ, 2021. — 438 с. — ISBN 978-966-919-716-0
7. Козюбра М. І., Погребняк С. П., Цельєв О .В . [та ін.] Загальна теорія права. — Київ : Ваіте, 2015. — 392 с.
8. Кравчук М. В. Теорія держави і права: опорні конспекти: Навч. посіб. — Київ: Атіка, 2007. — 288 с. — ISBN 966-8074-66-1
9. Крижановський А. Ф., Крестовська Н. М., Матвеева Л. Г. Загальна теорія права та держави : навч.-метод. посіб. — Одеса : Фенікс, 2022. — 258 с. — ISBN 978-966-928-763-2
10. Кузьминець О. В., Дурнов Є. С., Сокур Ю. В. Історія держави та права зарубіжних країн (схеми, коментарі, термінологічний словник). 2012. — 242 с.
11. Наливайко Л. Р. Теорія держави і права: конспект лекцій. — Дніпро: ДДУВС, 2018.
12. Рабінович П. М. Основи загальної теорії права та держави: Навч. посібник. — Львів: Край, 2007. — 192 с.
13. Саміло Г. О. Теорія держави і права: навч. посіб. — Запоріжжя: Просвіта, 2010. — 348 с. — ISBN 978-966-653-240-7
14. Скакун О. Ф. Теорія держави і права: підручник. — Х.: Консум, 2001. — 656 с. — ISBN 966-7124-76-2
15. Тополевський Р. Б., Федіна Н. В. Теорія держави і права: навч. посіб. — Львів: ЛьвДУВС, 2020. — 268 с. — ISBN 978-617-511-310-3
16. Теорія держави і права: конспект лекцій. — Суми: Ініціатива, 2002. — 96 с.
17. Ухач В. З. Юридична деонтологія і професійна етика: навч. посіб. — Тернопіль : Вектор, 2015. — 335 с.
18. Шевченко А. Є., Кудін С. В. Історія держави і права України: навч.-метод. посіб.. — Ірпінь: Універси-тет ДФС України, 2019. — 236 с. — ISBN 978-966-337-545-8
19. Шкуратенко О. В., Курас Д. І. Історія держави та права України (схеми та таблиці): навч. посіб. — Київ: "Видавництво Людмила", 2020. — 170 с. — ISBN 978-617-7828-58-6
20. Шостенко І. І., Шостенко О. І. Історія держави і права зарубіжних країн. 2003. — 104 с. — ISBN 966-608-249-7