Міжнародний Науково-технічний Університет

Агапов В.С.; гр. Кн 16маг. Дослідження механізмів управління ресурсами в операційних системах Android та іOS для розробки мобільних додатків. — МНТУ, 2021. — 104 с.

Бойко В. В. Шумоподавляюча фільтрація зображень з використанням методів виявлення меж об’єктів на зображенні. — МНТУ, 2021. — 114 с.

Бортник Д. В. Розробка бази даних з архітектурою "клієнт-сервер". 2021.

Бенедисюк І. М. Посібник для суддів з інтелектуальної власності. — Київ: К.І..С., 2018. — 424 с. — ISBN 978-617-684-209-5

Маковейчук О. М. Інтелектуальні системи і технології. 2021.

Книжок у каталозі: 7070
Книжок у електр. бібліотеці: 5138
Усього літератури: 12208
Відвідувачів на сайті: 37
Користувачів у каталозі: 357

Сайт МНТУ

Центр дистанційної освіти

Логін:
Пароль:

Електронна бібліотека


Знайти літературу

Сортувати за автором за назвою

Структура бібліотеки -> Бібліотека -> 34. Право -> 340.12 Теорія держави і права -> 340.121 Теократичні та теологічні вчення та школи ->

1. Теорія держави і права. — Харків: ТОВ "Майдан", 2018. — 416 с.
2. Білозьоров Є. В. Теорія держави і права: навч. посіб. — Київ : НАВС, 2017. — 320 с. — ISBN 978-617-7480-01-2
3. Волинка К. Г. Теорія держави і права: Навчальний посібник. — Київ, 2003. — 238 с. — ISBN 966-608-251-9
4. Гайдулін О. О. Зближення контрактного права країн - членів Європейського Союзу : основні засоби та напрями: автореферат дис.. — К., 2009. — 20 с.
5. Історія держави і права зарубіжних країн. 2012. — 372 c.
6. Козюбра М. І., Погребняк С. П., Цельєв О .В . [та ін.] Загальна теорія права. — Київ : Ваіте, 2015. — 392 с.
7. Кравчук М. В. Теорія держави і права: опорні конспекти: Навч. посіб. — Київ: Атіка, 2007. — 288 с. — ISBN 966-8074-66-1
8. Кузьминець О. В., Дурнов Є. С., Сокур Ю. В. Історія держави та права зарубіжних країн (схеми, коментарі, термінологічний словник). 2012. — 242 с.
9. Наливайко Л. Р. Теорія держави і права: конспект лекцій. — Дніпро: ДДУВС, 2018.
10. Рабінович П. М. Основи загальної теорії права та держави: Навч. посібник. — Львів: Край, 2007. — 192 с.
11. Саміло Г. О. Теорія держави і права: навч. посіб. — Запоріжжя: Просвіта, 2010. — 348 с. — ISBN 978-966-653-240-7
12. Скакун О. Ф. Теорія держави і права: підручник. — Х.: Консум, 2001. — 656 с. — ISBN 966-7124-76-2
13. Теорія держави і права: конспект лекцій. — Суми: Ініціатива, 2002. — 96 с.
14. Ухач В. З. Юридична деонтологія і професійна етика: навч. посіб. — Тернопіль : Вектор, 2015. — 335 с.
15. Шевченко А. Є., Кудін С. В. Історія держави і права України: навч.-метод. посіб.. — Ірпінь: Універси-тет ДФС України, 2019. — 236 с. — ISBN 978-966-337-545-8
16. Шостенко І. І., Шостенко О. І. Історія держави і права зарубіжних країн. 2003. — 104 с. — ISBN 966-608-249-7