Міжнародний Науково-технічний Університет

Рогачева О. С. група ЗМм-01. Управління збутовою діяльністю підприємства. — Київ: МНТУ, 2022. — 116 с.

Осика Л. К. група ЗММ-01. Сучасні методи управління проектами. — Київ: МНТУ, 2022. — 114 с.

Ободзінська Н. М. Управління якістю продукції на підприємстві. — Київ: МНТУ, 2022. — 128 с.

Кльок І. І. група ДВО-зФНм-01. Антикризове управління фінансами підприємства в сучасних умовах. — МНТУ, 2022. — 115 с.

Бєйсенбаєва Н. С. Антикризове управління фінансовою діяльністю підприємства. — МНТУ, 2022.

Книжок у каталозі: 7071
Книжок у електр. бібліотеці: 5381
Усього літератури: 12452
Відвідувачів на сайті: 53
Користувачів у каталозі: 357

Сайт МНТУ

Центр дистанційної освіти

Логін:
Пароль:

Електронна бібліотека


Знайти літературу

Сортувати за автором за назвою

Структура бібліотеки -> Бібліотека -> 34. Право -> 340.12 Теорія держави і права -> 340.121 Теократичні та теологічні вчення та школи ->

1. Теорія держави і права. — Харків: ТОВ "Майдан", 2018. — 416 с.
2. Білозьоров Є. В. Теорія держави і права: навч. посіб. — Київ : НАВС, 2017. — 320 с. — ISBN 978-617-7480-01-2
3. Волинка К. Г. Теорія держави і права: Навчальний посібник. — Київ, 2003. — 238 с. — ISBN 966-608-251-9
4. Гайдулін О. О. Зближення контрактного права країн - членів Європейського Союзу : основні засоби та напрями: автореферат дис.. — К., 2009. — 20 с.
5. Історія держави і права зарубіжних країн. 2012. — 372 c.
6. Козюбра М. І., Погребняк С. П., Цельєв О .В . [та ін.] Загальна теорія права. — Київ : Ваіте, 2015. — 392 с.
7. Кравчук М. В. Теорія держави і права: опорні конспекти: Навч. посіб. — Київ: Атіка, 2007. — 288 с. — ISBN 966-8074-66-1
8. Кузьминець О. В., Дурнов Є. С., Сокур Ю. В. Історія держави та права зарубіжних країн (схеми, коментарі, термінологічний словник). 2012. — 242 с.
9. Наливайко Л. Р. Теорія держави і права: конспект лекцій. — Дніпро: ДДУВС, 2018.
10. Рабінович П. М. Основи загальної теорії права та держави: Навч. посібник. — Львів: Край, 2007. — 192 с.
11. Саміло Г. О. Теорія держави і права: навч. посіб. — Запоріжжя: Просвіта, 2010. — 348 с. — ISBN 978-966-653-240-7
12. Скакун О. Ф. Теорія держави і права: підручник. — Х.: Консум, 2001. — 656 с. — ISBN 966-7124-76-2
13. Тополевський Р. Б., Федіна Н. В. Теорія держави і права: навч. посіб. — Львів: ЛьвДУВС, 2020. — 268 с. — ISBN 978-617-511-310-3
14. Теорія держави і права: конспект лекцій. — Суми: Ініціатива, 2002. — 96 с.
15. Ухач В. З. Юридична деонтологія і професійна етика: навч. посіб. — Тернопіль : Вектор, 2015. — 335 с.
16. Шевченко А. Є., Кудін С. В. Історія держави і права України: навч.-метод. посіб.. — Ірпінь: Універси-тет ДФС України, 2019. — 236 с. — ISBN 978-966-337-545-8
17. Шостенко І. І., Шостенко О. І. Історія держави і права зарубіжних країн. 2003. — 104 с. — ISBN 966-608-249-7