Міжнародний Науково-технічний Університет

Білецький В. С. Моделювання у нафтогазовій інженерії: навч. посіб. — Львів: Видавництво "Новий Світ – 2000", 2021. — 306 с. — ISBN 978-617-7519-90-3

Кнігавко В. Г., Зайцева О. В., Бондаренко М. А. Основи біологічної фізики та медична апаратура: навч. посіб. — Харків : ХНМУ, 2020. — 176 с.

Бучнєв М. М. Маркетингове ціноутворення: навч. посіб. — Київ: вид-во СНУ ім. В. Даля, 2023. — 134 с.

Іванова В. В., Пономаренко С. М. Оптика: Практичний курс [Електронний ресурс]: навч. посіб. — Київ : КПІ ім. Ігоря Сікорського, 2022.

Авотін С. С., Олійник Н. М. Лабораторний практикум з оптики та атомної фізики: посібник. — Харків, 2022. — 63 с.

Книжок у каталозі: 6889
Книжок у електр. бібліотеці: 5839
Усього літератури: 12728
Відвідувачів на сайті: 107
Користувачів у каталозі: 357

Сайт МНТУ

Центр дистанційної освіти

Логін:
Пароль:

Електронна бібліотека


Знайти літературу

Сортувати за автором за назвою

Структура бібліотеки -> Бібліотека -> 34. Право -> 343.13. Кримінально-процесуальне право ->

1. Аленін Ю. П., Аркуша Л. І. Кримінальний процес : навч. посіб. — Одеса : Фенікс, 2020. — 582 с. — ISBN 978-966-928-497-6
2. Аленін Ю. П., Пожар В. Г., Торбас О. О. Складання процесуальних документів у досудовому розслідуванні: навч.-метод. посіб. [електронний ресурс]. — Одеса, 2020. — 79 с.
3. Банах С. В. Кримінальний процес: Підручник. — Тернопіль : Економ. думка ТНЕУ, 2016. — 264 с. — ISBN 978-966-654-430-1
4. Благута Р. І., Ангеленюк А.-М. Ю., Гуцуляк Ю. В. Складання кримінальних процесуальних документів на стадії досудового розслідування: навч. посіб. — Львів: ЛьвДУВС, 2018. — 384 с. — ISBN 978-617-511-276-2
5. Кримінальний процес: підруч. Ч.1 / Р. І. Благута, Ю. В. Гу-цуляк, О. М. Дуфенюк. — Львів: ЛьвДУВС, 2019. — № 1. — 532 с. — ISBN 978-617-511-287-8
6. Благута Р. І., Гуцуляк Ю. В., Дуфенюк О. М. Кримінальне процесуальне право України: навч. посіб. — Львів: ЛьвДУВС, 2017. — 774 с.
7. Кримінальний процес : підручник Ч.1 — Дніпро: ДДУВС, 2017. — № 1. — 337 с. — ISBN 978-966-383-459-4
8. Гаєвий В. Ф. Промова прокурора у судових дебатах: лекція. — Київ : Нац. акад. прокуратури України, 2013. — 32 с. — ISBN 966-7099-38-5
9. За заг. ред. Конопельського В. Я., Меркулової В. О. Кримінальне право України. Загальна частина : підручник. — Одеса, ОДУВС, 2021. — 452 с.
10. За заг. ред., доц. Шаблистого В. В. Кримінально-виконавче право України: практикум: навч. посіб. — Дніпро : Видавець Біла К. О., 2018. — 180 с. — ISBN 978-617-645-308-6
11. Кубрак П. М. Кримінальний процес України. Загальна частина: навч. посіб. — Київ : Персонал, 2010. — 244 с. — ISBN 978-966-608-867-6
12. Лобойко Л. М. Кримінальний процес: навч. посіб. — Київ : Ваіте, 2014. — 280 с. — ISBN 978-966-2310-09-2
13. Музика А. А., Конопельський В. Я., Письменський Є. О. Кримінально-виконавче право України: підручник. Том І. — Київ : Нац. акад. внутр. справ, ФОП Кандиба Т. П., 2018. — 364 с. — ISBN 978-617-7523-22-1
14. Попелюшко В. О. Судовий розгляд кримінальної справи: навч. посіб. — Київ : Кондор, 2006. — 234 с. — ISBN 966-351-062-5
15. Попович О. В., Томаш Л. В., Латковський П. П. Кримінальне право України. Частина 1 : конспект лекцій: навч.-метод. посіб. — Чернівці, 2022. — 182 с.
16. Степанюк А. Х. Кримінально-виконавче право України: підручник. — Х.: Право, 2005. — 256 с. — ISBN 966-8467-33-7
17. Удалова Л. Д., Письменний Д. П., Азаров Ю. І. [та ін.] Теорія судових доказів в питаннях та відповідях: навчальний посібник. — Київ : Центр учб. л-ри, 2015. — 104 с. — ISBN 978-617-673-371-3
18. Удалова Л. Д. Складання кримінально-процесуальних документів у досудовому провадженні: навч. посіб. — Київ : [б. в.], 2013. — 329 с.
19. уклад. Толочко О. М., та ін. Складання процесуальних документів у кримінальному провадженні: навч.-метод. комплекс. — Київ : Національна академія прокуратури України, 2013. — 72 с.
20. Кримінально-процесуальне право (Конспект лекцій ЛНУ). 2011. — 141с.