Міжнародний Науково-технічний Університет

Бажал Ю. М. Макроекономіка. Конспект лекцій : навч. посіб. — Київ : НаУКМА, 2024. — 41 с.

Мартин О. М. Мікроекономіка: теорія, тести, задачі. Частина 2: навч. посіб. — Львів : ЛДУ БЖД, 2023. — 324 с.

Зайцева І. Ю. Міжнародні фінанси: Навч. посіб. — Харків: УкрДАЗТ, 2015. — 311 с. — ISBN 978-617-654-022-9

Булатова О. В., Марена Т. В. Міжнародні фінанси: Навч. посіб. — Маріуполь: МДУ, 2013. — 504 с.

Мельник Т. Ю. Товарознавство : підручник. — Житомир : Державний університет "Житомирська політехніка", 2020. — 364 с. — ISBN 978-966-683-549-2

Книжок у каталозі: 3225
Книжок у електр. бібліотеці: 6280
Усього літератури: 9505
Відвідувачів на сайті: 21
Користувачів у каталозі: 357

Сайт МНТУ

Центр дистанційної освіти

Логін:
Пароль:

Електронна бібліотека


Знайти літературу

Сортувати за автором за назвою

Структура бібліотеки -> Бібліотека -> 34. Право -> 343.13. Кримінально-процесуальне право. Ведення кримінальних справ ->

1. Аленін Ю. П., Аркуша Л. І. Кримінальний процес : навч. посіб. — Одеса : Фенікс, 2020. — 582 с. — ISBN 978-966-928-497-6
2. Аленін Ю. П., Пожар В. Г., Торбас О. О. Складання процесуальних документів у досудовому розслідуванні: навч.-метод. посіб. [електронний ресурс]. — Одеса, 2020. — 79 с.
3. Банах С. В. Кримінальний процес: Підручник. — Тернопіль : Економ. думка ТНЕУ, 2016. — 264 с. — ISBN 978-966-654-430-1
4. Благута Р. І., Ангеленюк А.-М. Ю., Гуцуляк Ю. В. Складання кримінальних процесуальних документів на стадії досудового розслідування: навч. посіб. — Львів: ЛьвДУВС, 2018. — 384 с. — ISBN 978-617-511-276-2
5. Кримінальний процес: підруч. Ч.1 / Р. І. Благута, Ю. В. Гу-цуляк, О. М. Дуфенюк. — Львів: ЛьвДУВС, 2019. — № 1. — 532 с. — ISBN 978-617-511-287-8
6. Благута Р. І., Гуцуляк Ю. В., Дуфенюк О. М. Кримінальне процесуальне право України: навч. посіб. — Львів: ЛьвДУВС, 2017. — 774 с.
7. Кримінальний процес : підручник Ч.1 — Дніпро: ДДУВС, 2017. — № 1. — 337 с. — ISBN 978-966-383-459-4
8. Гаєвий В. Ф. Промова прокурора у судових дебатах: лекція. — Київ : Нац. акад. прокуратури України, 2013. — 32 с. — ISBN 966-7099-38-5
9. За заг. ред. Шаблистого В. В. Кримінально-виконавче право України: практикум: навч. посіб. — Дніпро : Видавець Біла К. О., 2018. — 180 с. — ISBN 978-617-645-308-6
10. Кубрак П. М. Кримінальний процес України. Загальна частина: навч. посіб. — Київ : Персонал, 2010. — 244 с. — ISBN 978-966-608-867-6
11. Лобойко Л. М. Кримінальний процес: навч. посіб. — Київ : Ваіте, 2014. — 280 с. — ISBN 978-966-2310-09-2
12. Музика А. А., Конопельський В. Я. Кримінально-виконавче право України : підручник : Том ІІ (у 2-х т.). — Київ : Нац. акад. внутр. справ, ФОП Кандиба Т. П., 2018. — 622 с. — ISBN 978-617-7523-25-2
13. Музика А. А., Конопельський В. Я., Письменський Є. О. Кримінально-виконавче право України: підручник. Том І. — Київ : Нац. акад. внутр. справ, ФОП Кандиба Т. П., 2018. — 364 с. — ISBN 978-617-7523-22-1
14. Попелюшко В. О. Судовий розгляд кримінальної справи: навч. посіб. — Київ : Кондор, 2006. — 234 с. — ISBN 966-351-062-5
15. Примаченко В. Ф., Хашев В. Г., Шаблистий В. В. Кримінально-виконавче право України: курс лекцій. — Дніпро : Дніпроп. держ. ун-т внутр. справ, 2019. — 236 с.
16. Степанюк А. Х. Кримінально-виконавче право України: підручник. — Х.: Право, 2005. — 256 с. — ISBN 966-8467-33-7
17. Удалова Л. Д., Письменний Д. П., Азаров Ю. І. [та ін.] Теорія судових доказів в питаннях та відповідях: навчальний посібник. — Київ : Центр учб. л-ри, 2015. — 104 с. — ISBN 978-617-673-371-3
18. Удалова Л. Д. Складання кримінально-процесуальних документів у досудовому провадженні: навч. посіб. — Київ : [б. в.], 2013. — 329 с.
19. уклад. Толочко О. М., та ін. Складання процесуальних документів у кримінальному провадженні: навч.-метод. комплекс. — Київ : Національна академія прокуратури України, 2013. — 72 с.
20. Уклад.: Конопельський В. Я., Резніченко Г. С. Кримінально-виконавче право: навч. посіб. — Одеса : ОДУВС, 2018. — 343 с.