Міжнародний Науково-технічний Університет

Білецький В. С. Моделювання у нафтогазовій інженерії: навч. посіб. — Львів: Видавництво "Новий Світ – 2000", 2021. — 306 с. — ISBN 978-617-7519-90-3

Кнігавко В. Г., Зайцева О. В., Бондаренко М. А. Основи біологічної фізики та медична апаратура: навч. посіб. — Харків : ХНМУ, 2020. — 176 с.

Бучнєв М. М. Маркетингове ціноутворення: навч. посіб. — Київ: вид-во СНУ ім. В. Даля, 2023. — 134 с.

Іванова В. В., Пономаренко С. М. Оптика: Практичний курс [Електронний ресурс]: навч. посіб. — Київ : КПІ ім. Ігоря Сікорського, 2022.

Авотін С. С., Олійник Н. М. Лабораторний практикум з оптики та атомної фізики: посібник. — Харків, 2022. — 63 с.

Книжок у каталозі: 6898
Книжок у електр. бібліотеці: 5839
Усього літератури: 12737
Відвідувачів на сайті: 71
Користувачів у каталозі: 357

Сайт МНТУ

Центр дистанційної освіти

Логін:
Пароль:

Електронна бібліотека


Знайти літературу

Сортувати за автором за назвою

Структура бібліотеки -> Бібліотека -> 004. Комп’ютерна наука і технологія. Застосування комп’ютера -> Електротехніка, електроніка, мікропроцесорна техніка ->

1. Будіщев М. С. Електротехніка, електроніка ті мікропроцесорна техніка. Підручник. — Львів: Афіша, 2001. — 424 c.
2. Карандаков Г. В. Електротехніка, електроніка і мікропроцесорна техніка. — Київ, НТУ, 2008. — 230 с.
3. Жуйков В. Я., Терещенко Т. О., Ямненко Ю. С. [та ін.] Мікропроцесорна техніка: Електронний підручник. — Київ, 2016. — 440 с. — ISBN 966–622–135–7
4. Козбур І. Р., Марущак П. О., Медвідь В. Р. Проектування мікропроцесорних систем керування: навч. посіб. — Тернопіль: Вид-во ТНТУ імені Івана Пулюя, 2022. — 324 с. — ISBN 978-966-305-120-8
5. Колот О. В. Електротехніка, електроніка та мікропроцесорна техніка. Електричні кола. Навчальний посібник. — Краматорськ, ДДМА, 2012. — 124 c.
6. Лебедєв І. К., Ігнатова Л. Р., Махінько А. І. Історія науки і техніки: навч.-метод. матеріали. — Київ: КПІ ім. Ігоря Сікорського, Вид-во "Політехніка", 2021. — 128 с.
7. Новацький А. О. Електроніка та мікропроцесорна техніка: підручник. У 2 ч. Ч. 2. Мікропроцесорні системи [Електронний ресурс]. — Київ : КПІ ім. Ігоря Сікорського, Вид-во "Політехніка", 2023. — 489 с.
8. Огородник К. В., Книш Б. П. Мікропроцесорна техніка : навч/ посіб. — Вінниця : ВНТУ, 2018. — 106 с.
9. Погожих М. І., Дьяков О. Г., Чеканов М. А. Електротехніка електроніка та мікропроцесорна техніка: навч. посіб. — Х. : ХДУХТ, 2017. — 164 с.
10. Ткачов В. В., Проценко С. М., Козар М. В. [та ін.] Мікропроцесорна техніка: підручник. — Дніпро : НТУ "ДП", 2022. — 230 с. — ISBN 978–966–350–773–6
11. Укл: Назарова О. С., Осадчий В. В. Основи мікропроцесорної техніки: конспект лекцій. — Запоріжжя: НУ "Запорізька політехніка", 2022. — 42 с.
12. Укладач: Куземко Н.А. Електротехніка: конспект лекцій. — Тернопіль: ТНТУ, 2023. — 52 с.
13. Якименко Ю. І. Мікропроцесорна техніка: Підручник. — К.: ІВЦ "Видавництво "Політехніка"; "Кондор", 2004. — 440 с.