Міжнародний Науково-технічний Університет

Білецький В. С. Моделювання у нафтогазовій інженерії: навч. посіб. — Львів: Видавництво "Новий Світ – 2000", 2021. — 306 с. — ISBN 978-617-7519-90-3

Кнігавко В. Г., Зайцева О. В., Бондаренко М. А. Основи біологічної фізики та медична апаратура: навч. посіб. — Харків : ХНМУ, 2020. — 176 с.

Бучнєв М. М. Маркетингове ціноутворення: навч. посіб. — Київ: вид-во СНУ ім. В. Даля, 2023. — 134 с.

Іванова В. В., Пономаренко С. М. Оптика: Практичний курс [Електронний ресурс]: навч. посіб. — Київ : КПІ ім. Ігоря Сікорського, 2022.

Авотін С. С., Олійник Н. М. Лабораторний практикум з оптики та атомної фізики: посібник. — Харків, 2022. — 63 с.

Книжок у каталозі: 6898
Книжок у електр. бібліотеці: 5839
Усього літератури: 12737
Відвідувачів на сайті: 38
Користувачів у каталозі: 357

Сайт МНТУ

Центр дистанційної освіти

Логін:
Пароль:

Електронна бібліотека


Знайти літературу

Сортувати за автором за назвою

Структура бібліотеки -> Бібліотека -> 1. Філософія. Психологія -> Soft Skills ->

1. Білоконенко Л. А. Українськомовна комунікологія: практикум. — Кривий Ріг : КДПУ, 2020. — 105 с.
2. Божидарнік Т. В., Василик Н. М. Креативний менеджмент: навч. посіб. — Херсон: ОЛДІ-ПЛЮС, 2014. — 498 с.
3. Брич В. Я., Корман М. М. Креативний менеджмент : підруч. — Тернопіль : ТНЕУ, 2018. — 220 с. — ISBN 978-966-654-503-2
4. Волошенюк О., Дегтярьова Г., Каліберда М. Освітні практики із запобігання інфодемії, або як не ізолюватися від правди: навч. посіб. — Центр Вільної Преси, 2020. — 68 с. — ISBN 978-617-7370-11-5
5. Гоулман Д. Эмоциональный интеллект. Почему он может значить больше, чем IQ. — "Манн, Иванов и Фербер (МИФ)", 1995. — 37 с. — ISBN 978-5-00-146211-8
6. Гоулман Д. Эмоциональный интеллект в работе. — "Манн, Иванов и Фербер", 1998. — 34 с.
7. Гошовська В. А., Пашко Л. А., Ларіна Н. Б. Комунікації в публічному управлінні: аспекти організаційної культури та ділового спілкування: навч. посіб. — Київ : К.І.С., 2016. — 130 с. — ISBN 978–617–684–144–9
8. Денисюк С. Г. Комунікологія : навч. посіб. — Вінниця : ВНТУ, 2015. — 102 с.
9. Добровольська О., Саприкіна М., Деркач Т. Навички для успішної кар’єри. — Київ, 2020. — 300 с.
10. Довгань Л. Є., Ситник Н. І. Креативний менеджмент: навч. посіб. 2014. — 246 с. — ISBN 978-966-2622-18-8
11. Драгомирецька Н. М. Комунікативна діяльність в державному управлінні : навч. посіб. — Одеса : ОРІДУ НАДУ, 2017. — 180 с. — ISBN 978-966-394-090-8
12. Дука О. А. Комунікативні навички та мотиваційне інтерв’ювання. Методичні рекомендації персоналу органу пробації та Державної кримінально-виконавчої служби України : навчально- методичний посібник. — Біла Церква, 2019. — 27 с.
13. Розвиток інституційного потенціалу університетів у контексті глобального лідерства : моногр. — Київ : Інститут вищої освіти НАПН України, 2017. — 205 с. — ISBN 978-617-7486-03-8
14. Зливков В. Л., Лукомська С. О., Федан О.В. Психодіагностика особистості у кризових життєвих ситуаціях : навч. посіб. — Київ : Педагогічна думка, 2016. — 219 с. — ISBN 978 -966- 644 – 426-7
15. Кіслов Д. В., Романенко Є. О., Чаплай І. В. Маркетингова комунікологія як механізм реалізації державної політики: монографія. — Київ: ДП "Вид. дім "Персонал", 2018. — 412 с. — ISBN 978-617-02-0289-5
16. Коберник І., Краснова К. Ефективні комунікації для освітніх управлінців : посыб. — Київ : [Б. в.], 2019. — 72 с.
17. Козаков В. М., Рашковська О. В., Ребкало В. А. Державно-громадянська комунікація: шлях від кризи до взаємодії: монографія. — Київ: ДП "Вид. дім "Персонал", 2017. — 288 с. — ISBN 978-617-02-0280-2
18. Круподьорова Л. М., Пєтух А. М. Групова динаміка і комунікації: навч. посіб. — Вінниця : ВНТУ, 2017. — 89 с.
19. Кушнірчук О. Р., Вольнова Л. М. Лабіринти спілкування: методичні рекомендації з формування конструктивних життєвих навичок та стратегій поведінки у вихованок шкіл-інтернатів. — Луцьк, 2017. — 46 с.
20. Лугова В. М. Основи самоменеджменту та лідерства : навчальний посібник. — Харків : ХНЕУ ім. С. Кузнеця, 2019. — 212 с. — ISBN 978-966-676-730-4