Міжнародний Науково-технічний Університет

Електронна бібліотека


Знайти літературу

Сортувати за автором за назвою

Структура бібліотеки -> Бібліотека -> 1. Філософія. Психологія -> Soft Skills ->

1. Брич В. Я., Корман М. М. Креативний менеджмент : підруч. — Тернопіль : ТНЕУ, 2018. — 220 с. — ISBN 978-966-654-503-2
2. Денисюк С. Г. Комунікологія : навч. посіб. — Вінниця : ВНТУ, 2015. — 102 с.
3. Довгань Л. Є., Ситник Н. І. Креативний менеджмент: навч. посіб. 2014. — 246 с. — ISBN 978-966-2622-18-8
4. Драгомирецька Н. М. Комунікативна діяльність в державному управлінні : навч. посіб. — Одеса : ОРІДУ НАДУ, 2017. — 180 с. — ISBN 978-966-394-090-8
5. Розвиток інституційного потенціалу університетів у контексті глобального лідерства : моногр. — Київ : Інститут вищої освіти НАПН України, 2017. — 205 с. — ISBN 978-617-7486-03-8
6. Зливков В. Л., Лукомська С. О., Федан О.В. Психодіагностика особистості у кризових життєвих ситуаціях : навч. посіб. — Київ : Педагогічна думка, 2016. — 219 с. — ISBN 978 -966- 644 – 426-7
7. Коберник І., Краснова К. Ефективні комунікації для освітніх управлінців : посыб. — Київ : [Б. в.], 2019. — 72 с.
8. Лугова В. М. Основи самоменеджменту та лідерства : навчальний посібник. — Харків : ХНЕУ ім. С. Кузнеця, 2019. — 212 с. — ISBN 978-966-676-730-4
9. Пашко Л. А. Комунікативна компетентність керівника : навч.-метод. матеріали. — Київ : НАДУ, 2013. — 76 c.
10. Пащенко С. Ю., Сербін О. О., Стоян С. П. [та ін.] Креативне лідерство : [Creative Leadershi] : навч. посіб. — Київ : Видавництво Ліра-К, 2020. — 100 с. — ISBN 978-617-520-001-8
11. Ситницький М. В., Жилінська О. І., Руденко С. В. [та ін.] Креативне мислення [Creative Thinking] : навч. посіб. — Київ : Видавництво Ліра-К, 2020. — 100 с.
12. Практичний посібник для працівників комунікаційних структур в органах влади : навч. посіб. — Київ : [Б. в.], 2016. — 112 с.
13. Харламова Г. О, Карамушка Т. В., Зубченко В. П. [та ін.] М’які навичкидля підприємців [Soft Skills for Entrepreneurs] : навч. посіб. — Київ : Видавництво Ліра-К, 2020. — 100 с. — ISBN 978-617-520-000-1
14. Теоретичні основи і технологія професійного розвитку науково- педагогічних працівників університетів в умовах інтеграції вищої освіти і науки : моногр. — Київ : Прінтеко, 2020. — 439 с. — ISBN 978-617-7876-14-3