Міжнародний Науково-технічний Університет

Білецький В. С. Моделювання у нафтогазовій інженерії: навч. посіб. — Львів: Видавництво "Новий Світ – 2000", 2021. — 306 с. — ISBN 978-617-7519-90-3

Кнігавко В. Г., Зайцева О. В., Бондаренко М. А. Основи біологічної фізики та медична апаратура: навч. посіб. — Харків : ХНМУ, 2020. — 176 с.

Бучнєв М. М. Маркетингове ціноутворення: навч. посіб. — Київ: вид-во СНУ ім. В. Даля, 2023. — 134 с.

Іванова В. В., Пономаренко С. М. Оптика: Практичний курс [Електронний ресурс]: навч. посіб. — Київ : КПІ ім. Ігоря Сікорського, 2022.

Авотін С. С., Олійник Н. М. Лабораторний практикум з оптики та атомної фізики: посібник. — Харків, 2022. — 63 с.

Книжок у каталозі: 6898
Книжок у електр. бібліотеці: 5839
Усього літератури: 12737
Відвідувачів на сайті: 67
Користувачів у каталозі: 357

Сайт МНТУ

Центр дистанційної освіти

Логін:
Пароль:

Електронна бібліотека


Знайти літературу

Сортувати за автором за назвою

Структура бібліотеки -> Бібліотека -> 61. Медичні науки -> 614.8 Нещасні випадки, їх небезпека, профілактика і боротьба з ними ->

1. Гасило Ю. А., Крюковська. О. А., Левчук К. О. Охорона праці в галузі та цивільний захист: навч. посіб. — Кам’янське : ДДТУ, 2017. — 369 с. — ISBN 978-966-175-146-9
2. Грибан В. Г., Глуховері В. А. Забезпечення охорони праці та особистої безпеки в Національній поліції України : навч. посіб. — Дніпро : Дніпроп. держ. ун-т внутр. справ ; Ліра ЛТД, 2017. — 212 с. — ISBN 978-966-383-980-6
3. Желібо Є. П. Безпека життєдіяльності: навч. посіб. — Ірпінь : Університет державної фіскальної служби України, 2020. — 256 с.
4. Запорожець О. І., Халмурадов Б. Д. Безпека життєдіяльності: підручник. — К. : "Центр учбової літератури", 2013. — 448 с. — ISBN 978-617-673-150-4
5. Кірієнко М. М., Кунденко М. П., Черепньов І. А. Основи охорони праці: навч. посіб. — Харків: ТОВ "Планета-прінт", 2020. — 216 с. — ISBN 978-617-7634-01-9
6. Мотрич А. В. Основи охорони праці: навч.-метод. посіб. — Чернівці: Рута, 2022. — 360 с.
7. Одарченко М. С., Степанов В. І. Основи охорони праці: підручник. — Х: Стиль-Издат, 2017. — 334 с. — ISBN 966-7885-84-4
8. Ткачук К. Н., Халімовський М. О., Зацарний В. В. Основи охорони праці: Підручник. — К.: Основа, 2006. — 448 с. — ISBN 966–699–156–Х
9. Филипчук В. Л., Ткачук К. Н., Пєчніков О. С. Розслідування нещасних випадків, професійних захворювань і аварій на виробництві: Навч. посіб. — К: Основа, 2016. — 304 с. — ISBN 978-966-327-237-5