Міжнародний Науково-технічний Університет

Білецький В. С. Моделювання у нафтогазовій інженерії: навч. посіб. — Львів: Видавництво "Новий Світ – 2000", 2021. — 306 с. — ISBN 978-617-7519-90-3

Кнігавко В. Г., Зайцева О. В., Бондаренко М. А. Основи біологічної фізики та медична апаратура: навч. посіб. — Харків : ХНМУ, 2020. — 176 с.

Бучнєв М. М. Маркетингове ціноутворення: навч. посіб. — Київ: вид-во СНУ ім. В. Даля, 2023. — 134 с.

Іванова В. В., Пономаренко С. М. Оптика: Практичний курс [Електронний ресурс]: навч. посіб. — Київ : КПІ ім. Ігоря Сікорського, 2022.

Авотін С. С., Олійник Н. М. Лабораторний практикум з оптики та атомної фізики: посібник. — Харків, 2022. — 63 с.

Книжок у каталозі: 6889
Книжок у електр. бібліотеці: 5839
Усього літератури: 12728
Відвідувачів на сайті: 48
Користувачів у каталозі: 357

Сайт МНТУ

Центр дистанційної освіти

Логін:
Пароль:

Електронна бібліотека


Знайти літературу

Сортувати за автором за назвою

Структура бібліотеки -> Бібліотека -> 65. МЕНЕДЖМЕНТ -> 651. Діловодство. Офіс-менеджмент ->

1. Бабій І. В. Основи діловодства : навч.-метод. вид.. — Львів : СПОЛОМ, 2020. — 76 с.
2. Бліхар В., Верескля М. Офіс-менеджмент: навч.-метод. посіб. — Львів : Львівський державний університет внутрішніх справ, 2021. — 348 с. — ISBN 978-617-511-341-7
3. Довжук І. В. Діловодство (загальне, спеціальне): навч.- метод. посіб. — Переяслав (Київ. обл.): Домбровська Я. М., 2020. — 353 с.
4. Коренюк П. І., Кучер М. М., Запорожець Г. В. [та ін.] Ділове адміністрування. Модуль 3 "Управління змінами": навч. посіб. — Кам’янське: ДДТУ, 2018. — 405 с. — ISBN 978-966-175-168-1
5. Кускова С. В. Офіс-менеджмент: навч.-метод. посіб. — Харків: Стильна типографія, 2020. — 312 с.
6. Матвєєва Ю. Т. Офіс-менеджмент: підручник. — Суми : Сумський державний університет, 2021. — 400 с.
7. Мельник С., Фівкін П., Пащенко Є. Військове документування та діловодство : навч. посіб. — Харків, 2019. — 118 с. — ISBN 978-966-2609-56-1
8. Ситнікова П. Е. Комп’ютерне діловодство. Оформлення службової документації: навч. посіб. — Харків : Вид-во НУА, 2016. — 212 с.
9. Скібіцька Л. І. Діловодство: навч. посібник. — Київ: Центр навч. л-ри, 2006. — 224 с. — ISBN 966-364-300-5
10. Діловодств : конспект лекцій. — Харків: ХДУХТ, 2016. — 208 с.
11. Діловодство і документація : навч.-метод. посіб. — Суми : ДВНЗ "УАБС НБУ", 2014. — 209 с.
12. Чейз Ричард, Б. Производственный и операционный менеджмент: науч.-попул. изд. — Киев: Вильямс, 2004. — 704 с. — ISBN 5-8459-0157-X
13. Шкіцька І. Ю. Управлінське документознавство: навч. посіб. — Тернопіль: ТНЕУ, 2020. — 382 с. — ISBN 978-966-654-591-9