Міжнародний Науково-технічний Університет

Шевченко В. Г., Фурсіна А. Д., Шумикін С. О. Теоретична та прикладна механіка: навчальний посібник: в 4 ч. Ч. 1: Теоретична механіка. — Запоріжжя : НУ "Запорізька політехніка", 2022. — 188 с. — ISBN 978-966-653-537-8

Укл.: Курек І. Г., Курек Є. І., Олійнич–Лисюк А. В. Задачі для інженерів (механіка і молекулярна фізика). — Чернівці, 2022. — 100 с.

Киркач Б. М., Хавін В. Л. Розрахунки на міцність та жорсткість стержнів при простих видах деформування [Електронний ресурс]: тексти лекцій. — Харків : НТУ "ХПІ", 2023. — 218 с.

Дідур В. А., Журавель Д. П. Технічна механіка рідини і газу: підручник. — Меліто- поль: ТОВ "Колор Принт", 2019. — 476 с. — ISBN 978-966-2489-77-4

Колєчкіна І., Рижкова Т. Фізика. Механіка: навчально-методичний посібник для доуніверситетської підготовки іноземних слухачів: навч.-метод. посіб. — Полтава: Полтавський державний медичний університет, 2022. — 140 с.

Книжок у каталозі: 6889
Книжок у електр. бібліотеці: 5809
Усього літератури: 12698
Відвідувачів на сайті: 50
Користувачів у каталозі: 357

Сайт МНТУ

Центр дистанційної освіти

Логін:
Пароль:

Електронна бібліотека


Знайти літературу

Сортувати за автором за назвою

Структура бібліотеки -> Бібліотека -> 681. Точна механіка та автоматика -> 681.5 Автоматика. Техніка автоматичного керування і контролю. Високі технології ->

1. Барало О. В., Самойленко П. Г., Гранат С. Є. [та ін.] Автоматизація технологічних процесів і системи автоматичного керування: Навч. посіб. — К.: Аграрна освіта, 2010. — 557 с. — ISBN 978-966-2007-12-1
2. Береза А. М. Основи створення інформаційних систем: навч. посіб. — Київ : КНЕУ, 2001. — 214 с.
3. Методи сучасної теорії управління. — Київ: Ліра-К, 2019. — 368 с. — ISBN 978-617-7605-36-1
4. Панченко С. В., Блиндюк В. С., Баженов В. М. Релейний захист і автоматика: Навч. посіб. — Харків: УкрДУЗТ, 2020. — 250 с.
5. Панченко С. В., Блиндюк В. С., Баженов В. М. Релейний захист і автоматика: Навч. посіб. — Харків: УкрДУЗТ, 2021. — 276 с.
6. Попович М. Г., Ковальчук О. В. Теорія автоматичного керування: Підручник. — К.: Либідь, 2007. — 656 с. — ISBN 978-966-06-0447-6
7. Саєнко С. Ю. Основи САПР : навч. посіб. — Харків : ХДУХТ, 2017. — 120 с.
8. Упорядник Корпань Я. В. Теорія автоматичного управління: конспект лекцій. — Черкаси: ЧДТУ, 2019. — 124 с.