Міжнародний Науково-технічний Університет

Шевчук В. О. група зМЕВм-11. Трансформація світового ринку праці в умовах євроінтеграції. — МНТУ, 2023. — 196 с.

Стрілок І. І. група ЗМЕВм-11. Управління розвитком міжнародної компанії. — МНТУ, 2023. — 111 с.

Пушня І. Ю. група зМЕВм-11. Удосконалення організації зовнішньоекономічної діяльності підприємства. — МНТУ, 2023. — 88 с.

Мезінова Л. В. група зОм-11. Дослідження та удосконалення бухгалтерського обліку витрат на оплату праці підприємства. — МНТУ, 2023. — 112 с.

Курусь О. О. група МЕВм-11. Дослідження та аналіз сучасного стану міжнародної діяльності підприємства. — МНТУ, 2023. — 100 с.

Книжок у каталозі: 6889
Книжок у електр. бібліотеці: 5358
Усього літератури: 12247
Відвідувачів на сайті: 32
Користувачів у каталозі: 357

Сайт МНТУ

Центр дистанційної освіти

Логін:
Пароль:

Електронна бібліотека


Знайти літературу

Сортувати за автором за назвою

Структура бібліотеки -> Бібліотека -> 33. Економічні науки -> 330.322 Інвестиції. Утворення капіталу ->

1. Верба В. А. Проектний аналіз: підручник. — К.: КНЕУ, 2000. — 322 с. — ISBN 966-574-109-8
2. Ковшун Н. Е., Левун О. І. Аналіз та реаліація проектів: навч. посіб. — Рівне : НУВГП, 2022. — 350 с. — ISBN 978-966-327-521-5
3. Курок О. О., Семененко О. Г. Проектний аналіз: навч.-метод. посіб. — Пер.-Хм.:вид.: "ФОП Домбровська Я. М.", 2019. — 204 с.
4. Лактіонова О. А. Інвестування: навч. посіб. — Вінниця, 2019. — 256 с.
5. Пан М. П., Коненко В. В. Проектний аналіз : конспект лекцій. — Харків : ХНУМГ ім. О. М. Бекетова, 2019. — 95 с.
6. Савчук В. К., Музиченко А. О., Микицей Т. Д. Проектний аналіз. Навчальний посібник. — Київ, 2010. — 125 с.
7. Савчук В. К. Проектний аналіз : навч. посіб. — Київ, 2010. — 125 с.
8. Чевганова В. Я., Биба В. В., Скрильник А. С. Проектний аналіз: навч. посіб. — К. : "Центр учбової літератури", 2014. — 258 с. — ISBN 978-617-673-271-6