Міжнародний Науково-технічний Університет

Укл.: Кусайкіна Н., Цибульник Ю. Сучасний тлумачний словник української мови: 60 000 слів. — Х.: ВД "Школа", 2011. — 784 с. — ISBN 966-8182-64-2

За ред. Киридон А. М. Енциклопедичні видання в сучасному інформаційному просторі: колективна монографія. — К. : Державна наукова установа "Ен- циклопедичне видавництво",, 2017. — 312 c. — ISBN 978-617-7015-67-2

Мюллер В. Великий німецько-український словник - Близько 170 000 слів та сполучень. — К.: Чумацький Шлях, 2005. — 792 с. — ISBN 966-8272-04-8

Укл.: Бусел В. Т. Великий тлумачний словник сучасної української мови. — К.; Ірпінь: ВТФ "Перун", 2005. — 1728 с. — ISBN 966-569-013-2

МеженкоЮ. С. Великий орфографічний словник сучасної української мови. 150 000. — Донецьк: ТОВ ВКФ "БАО", 2008. — 1184 c. — ISBN 978-966-481-075-0

Книжок у каталозі: 6889
Книжок у електр. бібліотеці: 5779
Усього літератури: 12668
Відвідувачів на сайті: 89
Користувачів у каталозі: 357

Сайт МНТУ

Центр дистанційної освіти

Логін:
Пароль:

Електронна бібліотека


Знайти літературу

Сортувати за автором за назвою

Структура бібліотеки -> Бібліотека -> 33. Економічні науки -> 330.322 Інвестиції. Утворення капіталу ->

1. Ковшун Н. Е., Левун О. І. Аналіз та реаліація проектів: навч. посіб. — Рівне : НУВГП, 2022. — 350 с. — ISBN 978-966-327-521-5
2. Алексєєнко І. І., Слуцька О. В. Інвестування [Електронний ресурс] : навч. посіб. — Харків : ХНЕУ ім. С. Кузнеця, 2018. — 206 с. — ISBN 978-966-676-788-5
3. Лактіонова О. А. Інвестування: навч. посіб. — Вінниця, 2019. — 256 с.
4. Паршин Ю. І., Паршина О. А. Основи економічного аналізу: навч. посіб. — Дніпро: "ФОП Дробязко С.І.", 2020. — 180 с. — ISBN 978-617-7214-64-8
5. Пан М. П., Коненко В. В. Проектний аналіз : конспект лекцій. — Харків : ХНУМГ ім. О. М. Бекетова, 2019. — 95 с.
6. Савчук В. К. Проектний аналіз : навч. посіб. — Київ, 2010. — 125 с.
7. Чевганова В. Я., Биба В. В., Скрильник А. С. Проектний аналіз: навч. посіб. — К. : "Центр учбової літератури", 2014. — 258 с. — ISBN 978-617-673-271-6
8. Курок О. О., Семененко О. Г. Проектний аналіз: навч.-метод. посіб. — Пер.-Хм.:вид.: "ФОП Домбровська Я. М.", 2019. — 204 с.
9. Верба В. А. Проектний аналіз: підручник. — К.: КНЕУ, 2000. — 322 с. — ISBN 966-574-109-8
10. Савчук В. К., Музиченко А. О., Микицей Т. Д. Проектний аналіз. Навчальний посібник. — Київ, 2010. — 125 с.