Міжнародний Науково-технічний Університет

Бажал Ю. М. Макроекономіка. Конспект лекцій : навч. посіб. — Київ : НаУКМА, 2024. — 41 с.

Мартин О. М. Мікроекономіка: теорія, тести, задачі. Частина 2: навч. посіб. — Львів : ЛДУ БЖД, 2023. — 324 с.

Зайцева І. Ю. Міжнародні фінанси: Навч. посіб. — Харків: УкрДАЗТ, 2015. — 311 с. — ISBN 978-617-654-022-9

Булатова О. В., Марена Т. В. Міжнародні фінанси: Навч. посіб. — Маріуполь: МДУ, 2013. — 504 с.

Мельник Т. Ю. Товарознавство : підручник. — Житомир : Державний університет "Житомирська політехніка", 2020. — 364 с. — ISBN 978-966-683-549-2

Книжок у каталозі: 3225
Книжок у електр. бібліотеці: 6280
Усього літератури: 9505
Відвідувачів на сайті: 26
Користувачів у каталозі: 357

Сайт МНТУ

Центр дистанційної освіти

Логін:
Пароль:

Електронна бібліотека


Знайти літературу

Сортувати за автором за назвою

Структура бібліотеки -> Бібліотека -> 33. Економічні науки -> 330.322. Інвестиції. Формування капіталу ->

1. Ковшун Н. Е., Левун О. І. Аналіз та реаліація проектів: навч. посіб. — Рівне : НУВГП, 2022. — 350 с. — ISBN 978-966-327-521-5
2. Алексєєнко І. І., Слуцька О. В. Інвестування [Електронний ресурс] : навч. посіб. — Харків : ХНЕУ ім. С. Кузнеця, 2018. — 206 с. — ISBN 978-966-676-788-5
3. Лактіонова О. А. Інвестування: навч. посіб. — Вінниця, 2019. — 256 с.
4. Паршин Ю. І., Паршина О. А. Основи економічного аналізу: навч. посіб. — Дніпро: "ФОП Дробязко С.І.", 2020. — 180 с. — ISBN 978-617-7214-64-8
5. Пан М. П., Коненко В. В. Проектний аналіз : конспект лекцій. — Харків : ХНУМГ ім. О. М. Бекетова, 2019. — 95 с.
6. Савчук В. К. Проектний аналіз : навч. посіб. — Київ, 2010. — 125 с.
7. Чевганова В. Я., Биба В. В., Скрильник А. С. Проектний аналіз: навч. посіб. — К. : "Центр учбової літератури", 2014. — 258 с. — ISBN 978-617-673-271-6
8. Курок О. О., Семененко О. Г. Проектний аналіз: навч.-метод. посіб. — Пер.-Хм.:вид.: "ФОП Домбровська Я. М.", 2019. — 204 с.
9. Верба В. А. Проектний аналіз: підручник. — К.: КНЕУ, 2000. — 322 с. — ISBN 966-574-109-8
10. Савчук В. К., Музиченко А. О., Микицей Т. Д. Проектний аналіз. Навчальний посібник. — Київ, 2010. — 125 с.