Міжнародний Науково-технічний Університет

Білецький В. С. Моделювання у нафтогазовій інженерії: навч. посіб. — Львів: Видавництво "Новий Світ – 2000", 2021. — 306 с. — ISBN 978-617-7519-90-3

Кнігавко В. Г., Зайцева О. В., Бондаренко М. А. Основи біологічної фізики та медична апаратура: навч. посіб. — Харків : ХНМУ, 2020. — 176 с.

Бучнєв М. М. Маркетингове ціноутворення: навч. посіб. — Київ: вид-во СНУ ім. В. Даля, 2023. — 134 с.

Іванова В. В., Пономаренко С. М. Оптика: Практичний курс [Електронний ресурс]: навч. посіб. — Київ : КПІ ім. Ігоря Сікорського, 2022.

Авотін С. С., Олійник Н. М. Лабораторний практикум з оптики та атомної фізики: посібник. — Харків, 2022. — 63 с.

Книжок у каталозі: 6889
Книжок у електр. бібліотеці: 5839
Усього літератури: 12728
Відвідувачів на сайті: 61
Користувачів у каталозі: 357

Сайт МНТУ

Центр дистанційної освіти

Логін:
Пароль:

Електронна бібліотека


Знайти літературу

Сортувати за автором за назвою

Структура бібліотеки -> Бібліотека -> 34. Право -> 342.9. Адміністративне право ->

1.  Галунько В.,  Діхтієвський П., Кузьменко О. . Адміністративне право України. Повний курс : підручник. — Херсон : ОЛДІ-ПЛЮС, 2020. — 584 с. — ISBN 978-966-289-367-0
2. Алфьоров С. М. Адміністративне право. Загальна частина: Навч. посіб. — Київ: Центр навч. літер., 2011. — 216 с. — ISBN 978-611-01-0023-6
3. Баштанник В. В. Адміністративне право: навч. посіб. — Дніпро: ДРІДУ НАДУ, 2018. — 200 с. — ISBN 978-617-7139-38-5
4. Битяк Ю. П., Гаращук В. М., Дьяченко О. В. Адміністративне право. Підручник. — К., Юрінком Інтер, 2007. — 455 c. — ISBN 966-667-164-6
5. Бурбика М. М. Адміністративний процес України (у схемах): навч. посіб. — Суми: Сумський державний університет, 2019. — 108 с. — ISBN 978-966-657-758-3
6. Колпаков В. К. Адміністративне право України: Підручник. — Київ Юрінком Інтер, 2004. — 343с.
7. Голосніченко І. П., Стахурський М. Ф., Золотарьова Н. І. Адміністративне право України: основні поняття: . Навчальний посібник.. — К.: ГАН, 2005. — 232с.
8. Гонтар З. Г., Купчак М. Я., Харчук А. І. Адміністративне право: навч. посіб.. — Львів : СПОЛОМ, 2019. — 172 с. — ISBN 978-966-919-562-3
9. Демський Е. Ф. Адміністративне процесуальне право України: Навч. посібник. — К.: Юрінком Інтер, 2008. — 495 c. — ISBN 978-966-667-308-7
10. За заг. ред. Йосифовича Д. І. Адміністративний процес України: підручник. — Львів : Львівський державний університет внутрішніх справ, 2021. — 500 с. — ISBN 978-617-511-346-2
11. За заг. ред. Пєткова С. В. Адміністративно-правова реформа в Україні: навч. посіб. — Київ: КНТ, 2022. — 180 с. — ISBN 978-966-373-946-5
12. Адміністративне право України. Академічний курс: Підручник для студ. юрид. спец. вищ. навч. закладів : у 2 т. Т.1 — Київ: Юридична думка, 2004. — 584 с. — ISBN 966-8602-00-5
13. За ред. Галунька В., Правоторової О. Адміністративне право України. Повний курс: підручник. — Київ: Академія адміністративно-правових наук, 2020. — 466 с. — ISBN 978-966-289-254-3
14. за ред. Коломоєць Т.О. Адміністративне право України: Підручник. — К.: Істина, 2008. — 457с.
15. За ред.Галунька В., Правоторової О. Адміністративне право України. Повний курс : підручник. — Херсон : ОЛДІ-ПЛЮС, 2021. — 656 с. — ISBN 978-966-289-487-5
16. Ковалів М. В., Ортинська Н. В., Хомишин І. Ю. Адміністративно-правове регулювання інноваційної діяльності: навч. посіб. — Львів : НУ "Львівська політехніка", 2020. — 288 с.
17. Колпаков В. К. Адміністративна відповідальність (Адміністративно-деліктне право): Навч. посібник. — К.: Юрінком Інтер, 2008. — 256 c. — ISBN 978-966-667-313-1
18. Кузьменко О. В. Адміністративне право. Загальна частина (Альбом схем): навч. посіб. — Київ: Центр навч. літер, 2015. — 232 с. — ISBN 978-617-673-375-1
19. Мельник Р. С. Загальне адміністративне право: навч. посіб. — Київ: Ваіте, 2014. — 376 с. — ISBN 978-966-2310-10-8
20. Нашинець-Наумова А. Ю. Інформаційна безпека: питання правового регулювання: монографія. — Київ: Гельветика, 2017. — 168 с. — ISBN 978-966-916-176-5