Міжнародний Науково-технічний Університет

Агапов В.С.; гр. Кн 16маг. Дослідження механізмів управління ресурсами в операційних системах Android та іOS для розробки мобільних додатків. — МНТУ, 2021. — 104 с.

Бойко В. В. Шумоподавляюча фільтрація зображень з використанням методів виявлення меж об’єктів на зображенні. — МНТУ, 2021. — 114 с.

Бортник Д. В. Розробка бази даних з архітектурою "клієнт-сервер". 2021.

Бенедисюк І. М. Посібник для суддів з інтелектуальної власності. — Київ: К.І..С., 2018. — 424 с. — ISBN 978-617-684-209-5

Маковейчук О. М. Інтелектуальні системи і технології. 2021.

Книжок у каталозі: 7070
Книжок у електр. бібліотеці: 5138
Усього літератури: 12208
Відвідувачів на сайті: 46
Користувачів у каталозі: 357

Сайт МНТУ

Центр дистанційної освіти

Логін:
Пароль:

Електронна бібліотека


Знайти літературу

Сортувати за автором за назвою

Структура бібліотеки -> Бібліотека -> 34. Право -> 342.9. Адміністративне право ->

1. Алфьоров С. М. Адміністративне право. Загальна частина: Навч. посіб. — Київ: Центр навч. літер., 2011. — 216 с. — ISBN 978-611-01-0023-6
2. Баштанник В. В. Адміністративне право: навч. посіб. — Дніпро: ДРІДУ НАДУ, 2018. — 200 с. — ISBN 978-617-7139-38-5
3. Битяк Ю. П., Гаращук В. М., Дьяченко О. В. Адміністративне право. Підручник. — К., Юрінком Інтер, 2007. — 455 c. — ISBN 966-667-164-6
4. Бурбика М. М. Адміністративний процес України (у схемах): навч. посіб. — Суми: Сумський державний університет, 2019. — 108 с. — ISBN 978-966-657-758-3
5. Колпаков В. К. Адміністративне право України: Підручник. — Київ Юрінком Інтер, 2004. — 343с.
6. Галунько В., Діхтієвський П., Кузьменко О. [та ін.] Адміністративне право України. Повний курс : підручник. — Херсон : ОЛДІ-ПЛЮС, 2018. — 446 с. — ISBN 978-966-289-184-3
7. Адміністративне право України. Повний курс. — Херсон : ОЛДІ-ПЛЮС, 2018. — 446 с. — ISBN 978-966-289-184-3
8. Голосніченко І. П., Стахурський М. Ф., Золотарьова Н. І. Адміністративне право України: основні поняття: . Навчальний посібник.. — К.: ГАН, 2005. — 232с.
9. Гонтар З. Г., Купчак М. Я., Харчук А. І. Адміністративне право: навч. посіб.. — Львів : СПОЛОМ, 2019. — 172 с. — ISBN 978-966-919-562-3
10. Демський Е. Ф. Адміністративне процесуальне право України: Навч. посібник. — К.: Юрінком Інтер, 2008. — 495 c. — ISBN 978-966-667-308-7
11. Адміністративне право України. Академічний курс: Підручник для студ. юрид. спец. вищ. навч. закладів : у 2 т. Т.1 — Київ: Юридична думка, 2004. — 584 с. — ISBN 966-8602-00-5
12. За ред. Галунька В., Правоторової О. Адміністративне право України. Повний курс: підручник. — Київ: Академія адміністративно-правових наук, 2020. — 466 с. — ISBN 978-966-289-254-3
13. за ред. Коломоєць Т.О. Адміністративне право України: Підручник. — К.: Істина, 2008. — 457с.
14. Колпаков В. К. Адміністративна відповідальність (Адміністративно-деліктне право): Навч. посібник. — К.: Юрінком Інтер, 2008. — 256 c. — ISBN 978-966-667-313-1
15. Кузьменко О. В. Адміністративне право. Загальна частина (Альбом схем): навч. посіб. — Київ: Центр навч. літер, 2015. — 232 с. — ISBN 978-617-673-375-1
16. Мельник Р. С. Загальне адміністративне право: навч. посіб. — Київ: Ваіте, 2014. — 376 с. — ISBN 978-966-2310-10-8
17. Нашинець-Наумова А. Ю. Інформаційна безпека: питання правового регулювання: монографія. — Київ: Гельветика, 2017. — 168 с. — ISBN 978-966-916-176-5
18. Ніколайчук С., Полєшко Е. Адміністративне право та процес : конспект лекцій. 2019. — 152 с.
19. Новіков Б. В.,, Сініок Г. Ф.,, Круш П. В. Основи адміністративного менеджменту: Навч. посыбник. — К.: Центр учбової літератури, 2004. — 560с. — ISBN 966-8568-52-4
20. Остапенко О. І., Ковалів М. В., Єсімов С. С. [та ін.] Адміністративне право України (загальна частина): навч.посіб.. — Львів: НУ "Львівська політехніка", 2019. — 504 с.